Aukro.sk
  Milí rodičia, žiaci a priatelia

   ZŠ s MŠ Hôrky!

 

 

         Dovoľujeme si Vás pozvať na zápis do 1. ročníka našej Základnej školy Hôrky. V dňoch 5. – 7. februára budete mať možnosť nahliadnuť do našich učební – poprezerať si, čo všetko Vás v škole od septembra 2009 bude čakať a zabaviť sa so staršími kamarátmi – terajšími prvákmi.

 

Vo štvrtok 5.2.2009  od 9:30 do 11:20 Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, kedy si budúci prváci vyskúšajú svoju šikovnosť spolu s kamarátmi prvákmi, včielkou Majkou a Ferdom Mravcom. Určite Vás zavedieme aj do telocvične, kde si deti otestujú svoje sily, obratnosť a iste sa i dobre vyšantia a zabavia. Rodičia si budú môcť obzrieť našu školu a porozprávať sa s pani učiteľkami.

    Pre predškolákov z nášho spoločného školského obvodu bude pripravený slávnostný obed v ŠJ.

 

         Zápis bude prebiehať aj v piatok 6.2.2009 od 13:00 do 16:00 a v sobotu 7.2.2009 od 10:00 do 12:00.

Na individuálny zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, OP zákonného zástupcu, 8,30 eur na balíček pre prváka /zošity s predtlačou, prvá kniha/.

Bližšie informácie sa dozviete prostredníctvom materských škôl a plagátikov umiestnených vo výveskách v obciach.

 

                      Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

                        Neváhajte a príďte sa na nás pozrieť!      

 

                                                           Vedenie ZŠ s MŠ Hôrky