Aukro.sk
*

Súkromné gymnázium Orbis eruditionis

Zvolenská cesta 18, 975 32
Banská Bystrica

www.goebb.sk, 0907 037 311

 

 

- štvorročné a osemročné gymnázium                       

- úspešne fungujeme druhý školský rok

- vznik školy - rozhodnutím Ministerstva školstva SR

  zo 6.10.2006 o zaradení do siete škôl

- forma štúdia – denná, možnosť individuálneho plánu

 

Študuj inak a bezplatne na súkromnej škole!

Chceš vedieť a vidieť ako je to možné? Príď sa kedykoľvek pozrieť.

- individuálny prístup k študentom – triedy v počte do 15 študentov

- rozšírená výučba anglického jazyka – nemusíš platiť jazykové kurzy mimo školy

- kvalitná výpočtová technika

- príprava na vysokoškolský systém štúdia formou semestrálnych projektov z dvoch vybraných predmetov

- postupné zavádzanie výučby novej látky z troch prírodovedných predmetov v anglickom jazyku ( od 10% učiva) s prihliadaním na individuálne tempo študentov

- zážitková forma učenia – bez bifľovania a memorovania získaš cenné množstvo informácií a pripravíme ťa tak na úspešný štart na vysokú školu

- podrobnejšie informácie  na webovej stránke školy

 

Tešíme sa na Tvoju návštevu, neváhaj, príď a neoľutuješ!