*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši    P. O. Box 45    031 01    Liptovský Mikuláš