*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
tel.: 041/513 51 51; e-mail: vzdelavanie@unza.sk; web: www.uniza.sk    

Katolícka univerzita v Ružomberku    Námestie A.Hlinku č.60    034 01  Ružomberok