*
Gymnázium    J. Lettricha 2    036 01    Martin 
*
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina
*
Gymnázium    Štefánikova 219/4    014 01    Bytča     
Škol. inter. pri Gym    17. novembra 1296    022 01    Čadca     
Gymnázium J. M. Hurbana    17. novembra 1296    022 01    Čadca     
Obchodná akadémia    17. novembra 2701    022 01    Čadca     
Stredná odborná škola    A. Hlinku 1336    022 01    Čadca     
Stredná odborná škola    Horná 137    022 01    Čadca     
PaSA sv. M. Goretti    Horná 137    022 01    Čadca     
Stredná odborná škola    Okružná 693    022 01    Čadca     
Stredná odborná škola    Ul. 17. novembra 2579    022 01    Čadca     
Gymnázium P.O.Hviezdos.    Hviezdoslavovo nám. 18    026 24    Dolný Kubín     
Stredná odborná škola    M. Hattalu 2149    026 01    Dolný Kubín     
Súkromné gymnázium    Nemocničná 2    026 01    Dolný Kubín     
Stredná odborná škola    Nemocničná 2    026 01    Dolný Kubín     
Stredná odborná škola    Pelhřimovská 10    026 80    Dolný Kubín     
Obchodná akadémia    Radlinského 1725/55    026 36    Dolný Kubín     
Súkromná SOŠ    SNP 1202/14    026 01    Dolný Kubín     
Cirkevné gymnázium    Ul. Okružná 2026/25    026 01    Dolný Kubín     
Stredná odborná škola    Jelšavská 404    026 01    Dolný Kubín-Kňažia     

SOŠ technická, Hrádok 226, 027 53 Istebné
tel.: 043/589 13 78, 043/589 11 11, 043/589 12 64; e-mail: skola@spsi.sk
web: www.spsi.sk

Stredná odborná škola    Krásno nad Kysucou 1642    023 02  Krásno nad Kysucou
Gymnázium    Komenského 1357    024 01    Kysucké Nové Mesto     
Odborné učilište int.    Murgašova 580    024 01    Kysucké Nové Mesto     
Spojená škola-SPŠ    Nábrežná 1325    024 01    Kysucké Nové Mesto     
Spojená škola-OA    Nábrežná 1325    024 01    Kysucké Nové Mesto     
Spojená škola-SOŠ    Športová 1326    024 01    Kysucké Nové Mesto     
Spojená škola-SOŠ    Športová 1326    024 01    Kysucké Nové Mesto     
Stredná odborná škola    Celiny 536    033 15    Liptovský Hrádok     
Gymnázium    Hradná 497/23    033 01    Liptovský Hrádok     
Stredná odborná škola    Hradná 534    033 01    Liptovský Hrádok     

Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok

tel.: 044/522 25 30; e-mail: soudlh@soudlh.sk; web: www.soudlh.sk

Stredná odborná škola    Čs. brigády 1804    031 01    Liptovský Mikuláš     
Spojená škola-SOŠ    Demänovská cesta 669    031 01    Liptovský Mikuláš     
Spojená škola-SOŠ    Demänovská cesta 669    031 01    Liptovský Mikuláš     

Gymnázium M. M. Hodžu, Hodžova 13, 031 36 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/551 83 32; e-mail: school@gymlm.sk; web: www.gymlm.sk

Spojená škola    J. Rumana 6    031 01    Liptovský Mikuláš     
Odborné učilište int.    Janka Alexyho 1942    031 01    Liptovský Mikuláš     
Spojená škola-gymnázium    Komenského 10    031 01    Liptovský Mikuláš     
Obchodná akadémia    Nábrežie K.Petroviča 1571    031 47    Liptovský Mikuláš     
SOŠ stavebná    Školská 8    031 01    Liptovský Mikuláš     
Stredná odborná škola    Školská 8    031 01    Liptovský Mikuláš     
Stredná odborná škola    Štúrova 1989    031 01    Liptovský Mikuláš     
Spojená škola-SOŠ    Vrbická 632    031 01    Liptovský Mikuláš     
Spojená škola-SOŠ    Vrbická 632    031 01    Liptovský Mikuláš     
Obchodná akadémia    Bernolákova 2    036 37    Martin     
Spojená škola-SOŠ stroj    Červenej armády 25    036 01    Martin     
Spojená škola-SŠP    Červenej armády 25    036 01    Martin     
Spojená škola-SOŠ    Červenej armády 25    036 01    Martin     
Gymnázium    J. Lettricha 2    036 01    Martin     

Stredná priemyselná škola, L. Novomeského 5/24, 036 36 Martin
tel.: 043/413 38 11; e-mail: office@spsmt.sk; web: www.spsmt.sk

Gymnázium V.Paulinyho T    Malá hora 3    036 01    Martin     
Stredná odborná škola    Stavbárska 11    036 01    Martin     
Odborné učilište    Stavbárska 11    036 80    Martin     
Súkr.stredná umel.škola    ul. J.Lettricha č.3    036 01    Martin     
Stredná odborná škola    Zelená 2    036 08    Martin-Priekopa     
Spojená škola - SOŠ    Na Drienok 454    038 21    Mošovce     
Spojená škola-SOŠ    Na Drienok 454    038 21    Mošovce     
Stredná odborná škola    Hattalova 968/33    029 01    Námestovo     
Stredná odborná škola    Komenského 496    029 01    Námestovo     
Gymnázium A. Bernoláka    Mieru 307/23    029 01    Námestovo     
Spojená škola internát.    Mila Urbana 160/45    029 01    Námestovo     
Spojená škola-OA    Slanická osada    029 01    Námestovo     
Spojená škola-HA    Slanická Osada    029 01    Námestovo     
Súkromná SOŠ    Slanická Osada 2178    029 01    Námestovo     
Stred. škola podnikania    Slanická osada 2178    029 01    Námestovo     
Spojená škola-SOŠ    Hattalova 471    027 43    Nižná     
Spojená škola-SUŠ    Hattalova 471    027 43    Nižná     
Gymnázium    Javorová 5    015 21    Rajec     

Gymnázium A. Škrábika, Nám. Andreja Škrábika 5, 015 01 Rajec
tel.: 041/542 26 09; e-mail: cirkevna@bb.telecom.sk; web: www.gymas.sk

Stredná odborná škola    Bystrická cesta 2    034 01    Ružomberok     
Stredná odborná škola    Dončova 7    034 01    Ružomberok     
Súkromné gymnázium    J. Jančeka 353    034 01    Ružomberok     
Gymnázium sv. Andreja    Námestie A. Hlinku 5    034 50    Ružomberok     
Obchodná akadémia    Scota Viatora 4    034 01    Ružomberok     
Škola úžit.výtvarníctva    Scota Viatora 6    034 01    Ružomberok     
Spojená škola-OU    Scota Viatora 8    034 01    Ružomberok     
Spojená škola - SOŠOaS    Scota Viatora 8    034 01    Ružomberok     
Spojená škola-SOŠ    Scota Viatora 8    034 01    Ružomberok     

Gymnázium v Ružomberku, Š. Moyzesa 21, 034 01 Ružomberok
tel.: 044/432 31 04, 044/432 80 65; e-mail: skola@gymrk.sk; web: www.gymrk.sk    

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany
tel.: 043/429 34 74, 043/429 30 86; e-mail: gbas@gbas.sk; web: www.gbas.sk

Súkr.spojená škola-PŠ    Svederník 21    013 32    Svederník     
Gymnázium M. Hattalu    Železničiarov 278    028 01    Trstená     
Spojená škola-SOŠ drev.    Komenského 1049/23    038 53    Turany     
Spojená škola-SOŠ    Komenského 1049/23    038 53    Turany     
Spojená škola-SPŠ    Komenského 1049/23    038 53    Turany     

Spojená škola v Turč. Tepliciach - Gymnázium Mikuláša Galandu,
Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice
tel.: 043/492 23 28; e-mail: skola@gymtut.edu.sk; web: www.gymtut.edu.sk

Obchodná akadémia    Ulica SNP 509/116    039 01    Turčianske Teplice     
Pedag.a sociál.akadémia    Ulica SNP 509/116    039 14    Turčianske Teplice     

Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

tel.: 041/435 36 33, 041/433 36 68-9; e-mail: gymtu@stonline.sk;
web: http://gturzovka.edupage.org

Stredná odborná škola    Medvedzie 135    027 44    Tvrdošín     
Spojená škola-OA    Medvedzie I. 133/1    027 45    Tvrdošín     
Spojená škola-SPŠ    Sídl. Medvedzie I. 133/1    027 44    Tvrdošín     

Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín
tel.: 043/532 30 61; e-mail: gymts@vuczilina.sk; web: www.gymts.sk

Gymnázium    Čachovský rad 36    038 61    Vrútky     
Odborné učilište    Fatranská 3321/22    010 08    Žilina     
SOŠ pre žiakov s TP    Fatranská 3321/22    010 08    Žilina     

Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina
tel.: 041/724 41 58, e-mail: htrednyz@stonline.sk web: www.szshlbokaza.edu.sk

Gymnázium    Hlinská 29    011 80    Žilina     
Spojená škola-DOŠ    Hlinská 31    011 20    Žilina     
Spojená škola-SOŠ s.s.    Hlinská 31    011 20    Žilina     
Spojená škola-HA    Hlinská 31    011 20    Žilina     
Gymnázium sv. Františka    J. M. Hurbana 44    010 01    Žilina     
Škol. inter. pri Gym    J. M. Hurbana 44    010 01    Žilina     

Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
tel.: 041/562 00 90; e-mail: konzervatoriumza@vuczilina.sk; web: www.konza.sk

Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, 010 01 Žilina
tel.: 041/700 27 00, 0902 930 201; e-mail: soaza.riaditel@aveducation.sk
web: www.soaza.sk

Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina
tel.: 041/707 49 16; e-mail: riaditel@soseza.sk; web: www.soseza.sk

Súkromné gymnázium    Oravska cesta 11    010 01    Žilina     

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 62 Žilina
tel.: 041/723 27 07, 041/700 25 74, 041/723 27 07;
e-mail: sekretariat@spospredza.edu.sk; web: www.spospredza.edu.sk

Stredná odborná škola    Rosinská cesta 2    010 08    Žilina     
Spojená škola-Šport.Gym    Rosinská cesta 4    010 08    Žilina     
Spojená škola-SOŠ    Rosinská cesta 4    010 08    Žilina     
Súkromná SOŠ    Saleziánska 18    010 01    Žilina     
SOŠ sv. J. Robotníka    Saleziánska 18    010 01    Žilina     
Stredná odborná škola    Sasinkova 45    010 01    Žilina     
Gymnázium bilingválne    Tomáša Ružičku 3    010 01    Žilina     
Spojená škola-SOŠ stav.    Tulipánova 2    011 62    Žilina     
Spojená škola-SOŠ    Tulipánova 2    011 62    Žilina     
Gymnázium    Veľká okružná 22    010 01    Žilina     
SPŠ stavebná    Veľká okružná 25    010 01    Žilina     
Obchodná akadémia    Veľká okružná 32    011 57    Žilina     

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina
tel.: 041/565 69 50; e-mail: oata@nextra.sk; web: www.oataza.edu.sk

Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
tel.: 041/764 19 23, 0911 445 994; e-mail: sukromnesou@stonline.sk;
web: www.soussza.edu.sk

Súkromná SOŠ  Závodská cesta 2961    010 01    Žilina   
Spojená škola-SOŠ    Hlavná 2    010 09    Žilina-Bytčica     
Spojená škola-SOŠ    Hlavná 2    010 09    Žilina-Bytčica     
Gymnázium    Varšavská cesta 1    010 08    Žilina-Vlčince