*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Špeciálna zákl.škola i.    Mičurova 364/1    014 01    Bytča      
Špec. základná škola i.    Školská 141    038 54    Krpeľany      
Špec. základná škola    Lipová 622    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Špec. základná škola    Hradná 336    033 01    Liptovský Hrádok      
Špeciálna zákl.škola i.    Kúpeľná 97    032 03    Liptovský Ján      
Špeciál. materská škola    Kúpeľná 97    032 03    Liptovský Ján      
Špec. základná škola    P. Mudroňa 46    036 01    Martin      
Špeciálna ZŠ pri DC    J. Jančeka 32    034 01    Ružomberok      
Súkr.spojená škola-ŠZŠ    Svederník 21    013 32    Svederník      
Špec. základná škola    Šuja 54    015 01    Šuja      
Špec. ZŠ int.sv. Jozefa    R. Jašíka 219    023 54    Turzovka      
Špec. základná škola    Stred 39    023 54    Turzovka      
Špec. základná škola    Jána Vojtaššáka 13    010 08    Žilina      
Špec. materská škola    Jána Vojtaššáka 13    010 08    Žilina      
Súkromná ŠZŠ    Do Stošky 8    010 04    Žilina-Bánová