*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Jasle a MŠ 9. mája Kysucké Nové Mesto     9. mája 1292   Kysucké Nové Mesto      
Jasle Štúrova Kysucké Nové Mesto     Štúrova 827         Kysucké Nové Mesto      
Jasle Komenského Liptovský Mikuláš     Komenského 2128         Liptovský Mikuláš   
Jasle Za dráhou Ružomberok     Za dráhou 19         Ružomberok      
Jasle Kmeťa Žilina     Andreja Kmeťa 36         Žilina      
Jasle Anna-Maria Žilina     Lichardova 20         Žilina      
Jasle Puškinova Žilina     Puškinova 14         Žilina