*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola s VJM    Školská 67    076 84    Bačka      
Základná škola    Lesná 55    076 61    Bačkov      
Základná škola    Hlavná 24    076 41    Biel      
Základná škola s MŠ VJM    Školská 233    076 53    Boľ      
Základná škola s MŠ    Ružová 304    076 32    Borša      
Základná škola    Hlavná 141    076 43    Boťany      
Základná škola    Brezová 138/21    076 12    Brezina      
Základná škola    Hlavná 333    076 05    Cejkov      
Základná škola    Hlavná 73    076 17    Čeľovce      
Základná škola s MŠ    Hlavná 1    076 81    Čerhov      
Základná škola    Hlavná 1    076 43    Čierna      

Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou      
tel.: 056/635 05 09; e-mail:gozscnt@zoznam.sk; web: www.zsskolcnt.edu.sk

Základná umelecká škola    Školská 41    076 43    Čierna nad Tisou      
Základná škola s VJM    Zimná 6    076 43    Čierna nad Tisou      
ZŠ pri zdrav.zariadení    Hraň 447    076 03    Hraň      
Základná škola s MŠ    SNP 446/178    076 03    Hraň      
Základná škola s MŠ    Hlavná 75    076 15    Hrčeľ      
Základná škola    Hlavná 117    076 13    Kazimír      
Základná škola    Hunyadyho 1256/16    077 01    Kráľovský Chlmec      
Základná škola    L. Kossutha 56    077 01    Kráľovský Chlmec      
Základná umelecká škola    Nam.hrdinov 10    077 01    Kráľovský Chlmec      
Základná škola s MŠ    Hlavná 267    076 12    Kuzmice      
Základná škola    Hlavná 42    076 34    Ladmovce      
Základná škola    Školská 242    076 14    Lastovce      
Základná škola    Oriešková 9    076 84    Leles      
Základná škola s VJM    Szenczi Molnár Albert 11    076 52    Malý Horeš      
Základná škola    Školská 339/2    076 14    Michaľany      
Základná škola    Školská 58    076 17    Nižný Žipov      
Základná škola    Letná 91    076 02    Novosad      
Základná škola    Parchovany 462    076 62    Parchovany      
Základná škola    Hlavná 162    076 11    Plechotice      
Základná škola    Ul. Hlavná 233    076 51    Pribeník      
Základná umelecká škola    Dargovských hrdinov 26    078 01    Sečovce      
Cirk.zákl.umelec.škola    Kollárova 17    078 01    Sečovce      
Základ. škola sv.Rodiny    Kollárová 17    078 01    Sečovce      

Základná škola, Komenského 4, 078 22 Sečovce
tel.: 056/678 21 87, 056/678 25 49, 056/678 45 22; e-mail: zssec@stonline.sk;
web: www.zskomsec.edu.sk
      
Základná škola    Obchodná 5    078 01    Sečovce      
Základná škola    Hlavná 7    076 03    Sirník      
Základná škola    Parádna 202    076 12    Slivník      
Základná škola    Školská 19    076 33    Slovenské Nové Mesto      
Základná škola s VJM    Somotor 40    076 35    Somotor      
Základná škola    Somotor 41    076 35    Somotor      
Cirkevná ZŠ s MŠ    Stanča 140    076 16    Stanča      
Základná škola    Školská 2    076 31    Streda nad Bodrogom      
Základná škola    Školská 4    076 31    Streda nad Bodrogom      
Základná škola    Školská 220    076 83    Svätuše      
Základná škola    Gorkého 55    075 01    Trebišov      
Základná škola    I. Krasku 12    075 01    Trebišov      
Základná škola    Komenského 1962/8    075 01    Trebišov      
Základná umelecká škola    M. R. Štefánika 252/55    075 01    Trebišov      
Základná škola    M. R. Štefánika 910/51    075 01    Trebišov      
Základná škola    Pribinova 34    075 01    Trebišov      
Základná škola    Športová 259    076 15    Veľaty      
Základná škola    Hlavná 42    076 63    Veľké Ozorovce      
Základná škola s VJM    Školská 278    076 42    Veľké Trakany      
Základná škola s VJM    Školská 348    076 52    Veľký Horeš      
Základná škola    Úzka 221/7    076 52    Veľký Horeš      
Základná škola    Hlavná 315    076 36    Veľký Kamenec      
Základná škola    Školská 379    076 22    Vojčice      
Základná škola s MŠ    Hlavná 11    076 53    Zatín      
Základná škola    Úpor 6    076 16    Zemplínska Nová Ves      
Základná škola    Hlavná 209    076 64    Zemplínska Teplica      
Základná škola    Hlavná 28    076 05    Zemplínske Jastrabie