*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Bojná 76    956 01    Bojná      
Materská škola pri ZŠ    Čeľadince 125    956 16    Čeľadince      
Materská škola    Dvorany nad Nitrou 22    956 11    Dvorany nad Nitrou      
Materská škola pri ZŠ    Horné Obdokovce 393    956 08    Horné Obdokovce      
Materská škola    Horné Štitáre 61    956 03    Horné Štitáre      
Materská škola    M. R. Štefánika 336    956 13    Hrušovany      
Materská škola    Ludanská 10    955 01    Chrabrany      
Materská škola pri ZŠ    Potočná 1    956 21    Jacovce      
Materská škola    Kamanová 36    956 12    Kamanová      
Materská škola    Koniarovce 107    956 13    Koniarovce      
Materská škola    Kovarce 450    956 15    Kovarce      
Materská škola    Mládežnícka 504    956 19    Krnča      
Materská škola pri ZŠ    Krušovce 449    956 31    Krušovce      
Materská škola    Kuzmice 201    956 21    Kuzmice      
Materská škola    Hviezdoslavova 39    956 11    Ludanice      
Materská škola    Malé Ripňany 44    956 07    Malé Ripňany      
Materská škola    Školská 351    955 01    Nemčice      
Materská škola pri ZŠ    Nitrianska Blatnica 13    956 05    Nitrianska Blatnica      
Materská škola    Norovce 146    956 39    Norovce      
Materská škola    Oponice 125    956 14    Oponice      
Materská škola pri ZŠ    Slnečná 734    956 22    Prašice      
Materská škola pri ZŠ    Rezutova 58/63    955 01    Práznovce      
Materská škola pri ZŠ    Preseľany 474    956 12    Preseľany      
Materská škola pri ZŠ    Kpt. Nálepku 13    956 05    Radošina      
Materská škola    Rajčany 2    956 32    Rajčany      
Materská škola pri ZŠ    Hviezdoslavova 38    956 17    Solčany      
Materská škola    Súlovce 64    956 14    Súlovce      
Materská škola pri ZŠ    Šalgovce 175    956 06    Šalgovce      
Materská škola    Tesáre 129    956 21    Tesáre      
Materská škola    Gagarinova 2636/15    955 01    Topoľčany      
Materská škola    Janka Kráľa 1594/1    955 01    Topoľčany      
Materská škola    Ľ. Fullu 2705/8    955 03    Topoľčany      
Materská škola    Lipová 1736/2    955 01    Topoľčany      
Spojená škola-MŠ priNem    Pavlovova 17    955 01    Topoľčany      
Materská škola    Škultétyho 2630/10    955 01    Topoľčany      
Materská škola    Tribečská 2633/12    955 01    Topoľčany      
Materská škola    Tribečská 2703/10    955 01    Topoľčany      
Materská škola    Čerešňová 90/44    955 01    Topoľčany - Veľké Bedzany      
Materská škola    Okružná 1    955 01    Tovarníky      
Materská škola pri ZŠ    Urmince 297    956 02    Urmince      
Materská škola    Veľké Dvorany 53    956 01    Veľké Dvorany      
Materská škola pri ZŠ    Školská 508    956 07    Veľké Ripňany      
Materská škola    Závada 202    955 01    Závada