*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
*
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  Študentská 2  911 50 Trenčín  
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne    Bezručova 64    911 01    Trenčín      
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom  
 Sládkovičova 553/20    018 41    Dubnica nad Váhom