*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
SOŠ    Partizánska 76    957 01    Bánovce nad Bebravou      
SOŠ Juraja Ribaya    Partizánska 76    957 01    Bánovce nad Bebravou      

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou

tel.: 038/760 31 60, 038/760 28 52, 0915 783 234, 0910 951 204
e-mail: info@gymbn.tsk.sk; web: www.gymradbn.sk    

Stredná odborná škola    Cesta SNP 1    906 13    Brezová pod Bradlom      
Odborné učilište RC    Chalmovská 679/1    972 45    Bystričany      
Stred.priemyselná škola    Obrancov mieru 343/1    018 41    Dubnica nad Váhom      
Gymnázium    Školská 2    018 41    Dubnica nad Váhom      
SŠ s org.zl. SOŠ a SOŠ    Štúrova 1388/23    018 41    Dubnica nad Váhom      
SŠ, org.zložka SOŠ (U)    Štúrova 1388/23A    018 41    Dubnica nad Váhom      
Gymnázium Ivana Bellu    L. Novomeského 15    972 51    Handlová      
Spojená škola - SPŠ    Lipová 15    972 51    Handlová      
Spojená škola - SOŠ    Lipová 8    972 51    Handlová      
Spoj.škola SOŠ a SPŠ    Lipová 8    972 51    Handlová      
Súkr.stred.odbor. škola    Poštová 58    972 51    Handlová      
Obchodná akadémia    Hviezdoslavova 330/17    019 01    Ilava      
Odborné učilište intern    Hviezdoslavova 668    018 63    Ladce      
Stredná odborná škola    Súhradka 193    020 61    Lednické Rovne      
Gymnázium    Jablonská 5    907 01    Myjava      
Stred.priemyselná škola    SNP 413/8    907 01    Myjava      
Stredná odborná škola    Trokanova 3    907 01    Myjava      
Domov mlád.-SpKŠ    Moravská 2    914 41    Nemšová      
Spoj.kat.šk.-SOŠ sv.Raf    Školská 9    914 41    Nemšová      
Spoj.šk.sv. J.Bosca-Gym    Trenčianska 66/28    018 51    Nová Dubnica      
Stredná odborná škola    Rastislavova 332    972 71    Nováky      
Gymnázium    Rastislavova 332    972 71    Nováky      
Stredné odborná škola    Jánošíkova 4    915 01    Nové Mesto nad Váhom      

Gymnázium sv. Jozefa, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/771 24 92, 0903 215 026; e-mail: gymsvjnm@centrum.sk;
web: www.zsjozefnm.edu.sk

Stredná odborná škola    Piešťanská 2262/80    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Gymnázium    Športová 41    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Bilingv.slov.špan.gymn.    Športová 41    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Gymnázium    Komenského 2/1074    958 01    Partizánske      
SOŠ pri Spoj.škole    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Spojená škola - SPŠ    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Spoj.škola-SOŠ, SPŠ, OA    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Spoj.šk.- Obch.akadémia    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Obchodná akadémia    Jesenského 259/6    017 44    Považská Bystrica      
Súkromná hotel.akadémia    M. R. Štefánika 1044/5    017 44    Považská Bystrica      
Súkromné gymnázium    M. R. Štefánika 1044/5    017 44    Považská Bystrica      
Súkr. obchodná akadémia    M. R. Štefánika 148/27    017 44    Považská Bystrica      
Stredná zdravotn.škola    Odborov 244/8    017 01    Považská Bystrica      
SOŠ stavebná    Slov. partizánov 1129/49    017 01    Považská Bystrica      
Stredná odbor. škola    Slov. partizánov 1129/49    017 01    Považská Bystrica      
Stred.priemyselná škola    Slov. partizánov 1132/52    017 12    Považská Bystrica      
Gymnázium    Školská 234/8    017 47    Považská Bystrica      
Stredná odborná škola    Športovcov 341/2    017 01    Považská Bystrica      
Piar.SŠ.F.H.- Piar.gymn    A. Hlinku 44    971 01    Prievidza      
Obchodná akadémia    F. Madvu 2    971 01    Prievidza      
Stredná odborná škola    M. Falešníka 6    971 01    Prievidza      
Stred. odborná škola    M. Falešníka 6    971 01    Prievidza      
Gymnáz.V.B.Nedožerského    Matice slovenskej 16    971 01    Prievidza      
Stredná odborná škola    Nábr. J. Kalinčiaka 1    971 01    Prievidza      
Odborné učilište    Nábr. J. Kalinčiaka 4    971 01    Prievidza      
Spoj.šk.aorg.zl.SOŠ (U)    T. Vansovej 32    971 01    Prievidza      
Spoj.šk.org.zl.SOŠa SOŠ    T. Vansovej 32    971 01    Prievidza      
Stred. odborná škola    Vinohradnícka 8    971 01    Prievidza      
Stredná odborná škola    Vinohradnícka 8    971 01    Prievidza      
Stredná odborná škola    Pruské 294    018 52    Pruské      
SOŠ odevná - ZSOŠ    Svätoplukova 1463    020 01    Púchov      
Stredná odborná škola    Terézie Vansovej 1054/45    020 01    Púchov      
Stredná odborná škola    Ul. 1. mája 1264    020 29    Púchov      
Gymnázium    Ul. 1. mája 905    020 15    Púchov      
Súkromná hotel.akadémia    Gen. M. R. Štefánika 375    916 01    Stará Turá      
Stredná odborná škola    Športová 675    916 01    Stará Turá      
Súkr.športové gymnázium    Sídlisko SNP 6    914 51    Trenčianske Teplice      
Gymnázium Ľ. Štúra    1. mája 2    911 01    Trenčín      
Pedagog. a soc.akadémia    1. mája 7    911 01    Trenčín      

Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, 911 01 Trenčín
tel.: 032/641 98 18; e-mail: szstn@szstn.sk; web: www.szstn.sk

Stredná odborná škola    Jilemnického 24    911 01    Trenčín      
Športové gymnázium    Kožušnícka 2    911 05    Trenčín      
Súkr.stred.odbor.škola    Kubranská 80    911 01    Trenčín      
SOŠ letecko-technická    Legionárska 160    911 04    Trenčín      
Obchodná akadémia    Martina Rázusa 1    911 01    Trenčín      
Súkr. gymn. FUTURUM    Na dolinách 27    911 05    Trenčín      

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, 912 50 Trenčín
tel.: 032/743 14 96; e-mail: mail@piar.gtn.sk; web: www.piar.gtn.sk

Stredná odborná škola    Pod Sokolice 14    911 01    Trenčín      
SOŠ stavebná    Staničná 4    911 05    Trenčín      

Stredná umelecká škola, Staničná 8, 911 05 Trenčín
tel.: 032/650 57 11, 032/650 57 26; e-mail: sustn@zoznam.sk; web: www.sustn.sk

Dopravná akadémia, Školská 66, 911 05 Trenčín
tel.: 032/285 52 03, 032/285 56 66; e-mail: skola.trencin@dopravnaakademia.sk
web: www.dopravnaakademia.sk

SŠ, org.zl.SOŠ,SOŠp,SOŠ    Veľkomoravská 14    911 05    Trenčín      
Spoj.šk.org.zl.SOŠ (U)    Veľkomoravská 14    911 05    Trenčín      

SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín
tel.: 032/652 81 38; e-mail: sosptn@gmail.com; web: www.sosptn.sk