*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Špeciálna základ. škola    Radlinského 1605    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Špeciál.MŠ-ZŠInaruš.kom    Brezolupy 30    957 01    Brezolupy      
Špeciálna základ. škola    Školská 386/1    018 41    Dubnica nad Váhom      
Špeciálna základ. škola    Nám. baníkov 20    972 51    Handlová      
Špeciálna základ. škola    Pivovarská 455/62    019 01    Ilava      
Špeciálna MŠ Zdrav.zar.    časť Jánova Ves 97    958 44    Klátova Nová Ves      
Špeciálna ZŠ Zdrav.zar.    Staromyjavská 59    907 01    Myjava      
Špeciálna základ. škola    Továrenská 63    907 01    Myjava      
Špeciálna základ. škola    Pribinova 7    972 71    Nováky      
Špeciálna základ. škola    J. Kollára 3    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Špeciálna základ. škola    Gen. Svobodu 1273/73    958 01    Partizánske      
Špeciálna ZŠ internátna    Sídl. SNP 1653/152    017 01    Považská Bystrica      
Špeciálna ZŠ internátna    Úzka 2    971 01    Prievidza      
Špeciálna základ. škola    Ul. športovcov 1461    020 01    Púchov      
Špeciálna ZŠ internátna    M. R. Štefánika 1    914 01    Trenčianska Teplá      
Špeciálna ZŠ internátna    Ľudovíta Stárka 12    911 05    Trenčín