*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
*
Materská škola    Adamovské Kochanovce 97    913 05    Adamovské Kochanovce      
Materská škola    5. apríla 12    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    9. mája 596/3    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    Hollého 1246/1    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    J. A. Komenského 1318/4    957 04    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    J. C. Hronského 1289/2    957 04    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    m. č. Horné Ozorovce 28    957 03    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    Radlinského 1668/10    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola pri ZŠ    Beckov 262    916 38    Beckov      
Materská škola    Hloža 1578/251    018 61    Beluša      
Materská škola    Štúrova 5/5    018 61    Beluša      
Materská škola    Bobot 63    913 25    Bobot      
Materská škola ZŠ s MŠ    Pribinova 11    972 01    Bojnice      
Materská škola ZŠsMŠ    Štúrova 271    018 53    Bolešov      
Materská škola pri ZŠ    Bošáca 131    913 07    Bošáca      
Materská škola    Komenského 28    956 18    Bošany      

Materská škola pri ZŠ, Krajné 173, 916 16 Krajné
tel.: 032/778 61 07; e-mail: riaditel@zskrajne.sk, ucitel@zskrajne.sk;
web: www.zskrajne.sk

Materská škola    Budovateľská 348/11    906 13    Brezová pod Bradlom      
Materská škola    Sídl. D. Jurkoviča 426/2    906 13    Brezová pod Bradlom      
Materská škola    Brodzany 25    958 42    Brodzany      
Materská škola    Brunovce 107    916 25    Brunovce      
Materská škola    Brvnište 417    018 12    Brvnište      
Materská škola    Bukovec 67    906 14    Bukovec      
Materská škola pri ZŠ    Bernolákova 160/9    972 45    Bystričany      
Materská škola -ZŠ Ľ.P.    Bzince pod Javorinou 343    916 11   Bzince pod Javorinou 
Materská škola pri ZŠ    Cigeľ 276    971 01    Cigeľ      
Súkromná materská škola    Malinovského 882    916 21    Čachtice      
Materská škola    Pionierska 348    916 21    Čachtice      
Materská škola pri ZŠ    Častkovce 157    916 27    Častkovce      
Materská škola pri ZŠ    Čavoj 35    972 29    Čavoj      
Materská škola pri ZŠ    Školská 405/2    972 46    Čereňany      
Materská škola    Červený Kameň 228    018 56    Červený Kameň      
Materská škola    Dežerice 101    957 03    Dežerice      
Materská škola pri ZŠ    Diviacka Nová Ves 261    972 24    Diviacka Nová Ves      
Materská škola pri ZŠ    Banky 20    972 25    Diviaky nad Nitricou      
Materská škola pri ZŠ    Diviaky nad Nitricou 3    972 25    Diviaky nad Nitricou      
Materská škola pri ZŠ    Dohňany 468    020 51    Dohňany      
Materská škola    Dolná Breznica 62    020 61    Dolná Breznica      
Materská škola    Dolná Mariková 464    018 02    Dolná Mariková      
Materská škola pri ZŠ    Dolná Poruba 63    914 44    Dolná Poruba      
Materská škola ZŠ s MŠ    Dolná Súča 251    913 32    Dolná Súča      
Materská škola    Moyzesova 263/12    020 01    Dolné Kočkovce      
Materská škola    Dolné Naštice 135    957 01    Dolné Naštice      
Materská škola    Dolné Srnie 170    916 41    Dolné Srnie      
Materská škola    Rudolfa Jašíka 348    972 23    Dolné Vestenice      
Materská škola    Dolný Lieskov 193    018 21    Dolný Lieskov      
Materská škola    Domaniža 419    018 16    Domaniža      
Materská škola pri ZŠ    Drietoma 453    913 03    Drietoma      
Materská škola ZŠ s MŠ    Sídlisko Centrum I 32    018 41    Dubnica nad Váhom      
Materská škola    Sídlisko Centrum II 72/3    018 41    Dubnica nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Sídlisko Centrum II 85    018 41    Dubnica nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Sídlisko Pod hájom 28    018 41    Dubnica nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Dubodiel 335    913 23    Dubodiel      
Materská škola    Dulov 201    018 52    Dulov      
Materská škola pri ZŠ    Dvorec 63    956 55    Dvorec      
Materská škola    Ul. SNP 27    972 51    Handlová      
Materská škola    Hatné 128    018 02    Hatné      
Materská škola pri ZŠ    Horná Poruba 84    018 35    Horná Poruba      
Materská škola pri ZŠ    Horná Streda 391    916 24    Horná Streda      
Materská škola ZŠ s MŠ    Horná Súča 235    913 33    Horná Súča      
Materská škola ZŠ s MŠ    Horná Ves 360    972 48    Horná Ves      
Materská škola    Horné Naštice 75    956 41    Horné Naštice      
Materská škola ZŠsMŠ    Školská 808/1    914 42    Horné Srnie      
Materská škola    Horné Vestenice 257    972 22    Horné Vestenice      
Materská škola    Horný Lieskov 155    018 21    Horný Lieskov      
Materská škola    Horovce 79    020 62    Horovce      
Materská škola    Hôrka nad Váhom 225    916 32    Hôrka nad Váhom      
Materská škola    Hradište 249    958 54    Hradište      
Materská škola    Hrádok 149    916 33    Hrádok      
Materská škola    Hrašné 3    916 14    Hrašné      
Materská škola pri ZŠ    Chocholná - Velčice 311    913 04    Chocholná - Velčice      
Materská škola - ZŠsMŠ    Chrenovec - Brusno 395    972 32    Chrenovec - Brusno  
Materská škola pri ZŠ    Školská 189/7    956 33    Chynorany      
Materská škola    Medňanská 512    019 01    Ilava      
Materská škola    Okružná 53/5    019 01    Ilava-Klobušice      
Materská škola pri ZŠ    Ivanovce 17    913 05    Ivanovce      
Materská škola    Jablonka 1    906 21    Jablonka      
Materská škola    Mlynská 636/45    972 31    Jalovec      
Materská škola    Jasenica 214    018 17    Jasenica      
Materská škola    Ješkova Ves 48    958 45    Ješkova Ves      
Materská škola pri ZŠ    Kálnica 384    916 37    Kálnica      
Materská škola    Na pažite 496/7    972 44    Kamenec pod Vtáčnikom      
Materská škola    Pionierov 82/6    972 17    Kanianka      
Materská škola    Kľačno 326    972 15    Kľačno      
Materská škola    Klátova Nová Ves 492    958 44    Klátova Nová Ves      
Materská škola ZŠ s MŠ    Kočovce 383    916 31    Kočovce      
Materská škola    Kolačno 1    958 41    Kolačno      
Materská škola - obecná    Kostolná - Záriečie 18    913 04    Kostolná - Záriečie      
Materská škola    Kostolná Ves 62    972 26    Kostolná Ves      
Materská škola    Kostolné 263    916 13    Kostolné      
Materská škola pri ZŠ    Nová 525    972 41    Koš      
Materská škola    Košariská 97    906 15    Košariská      
Materská škola pri ZŠ    Košeca 490    018 64    Košeca      
Materská škola pri ZŠ    Košecké Podhradie 301    018 31    Košecké Podhradie      
Materská škola pri ZŠ    Krajné 91    916 16    Krajné      
Materská škola    Krásna Ves 141    956 53    Krásna Ves      
Materská škola    Krásno 70    958 43    Krásno      
Materská škola    Kšinná 237    956 43    Kšinná      
Materská škola    Kvašov č.16    020 62    Kvašov      
Materská škola    Hviezdoslavova 2    018 63    Ladce      
Materská škola pri ZŠ    Lazany 424/11    972 11    Lazany      

Materská škola pri ZŠ, Lazy pod Makytou 148, 020 55 Lazy pod Makytou

tel.: 042/468 19 85; mslazy148@gmail.com; web: www.zmslazypodmakytou.edupage.sk

Materská škola pri ZŠ    Lednica 42    020 63    Lednica      
Materská škola    Súhradka 204    020 61    Lednické Rovne      
Materská škola    Banícka 22/45    972 42    Lehota pod Vtáčnikom      
Materská škola    Školská 748/1    972 42    Lehota pod Vtáčnikom      
Materská škola pri ZŠ    Liešťany 191    972 27    Liešťany      
Materská škola    Lipník 47    972 32    Lipník      
Materská škola    Livinské Opatovce 85    956 32    Livinské Opatovce      
Materská škola pri ZŠ    Lubina 134    916 12    Lubina      
Materská škola    Lúky 72    020 53    Lúky      
MŠ súčasť ZŠ s MŠ    Lysá pod Makytou 15    020 54    Lysá pod Makytou      
Materská škola    Malá Čausa 1    971 01    Malá Čausa      
Materská škola    Malá Hradná 104    956 54    Malá Hradná      
Materská škola    Rázdolie 191/10    958 03    Malé Uherce      
Materská škola    Malinová 1    972 13    Malinová      
Materská škola pri ZŠ    Melčice - Lieskové 377    913 05    Melčice - Lieskové      
Materská škola    Mestečko 109    020 52    Mestečko      
Materská škola    Mikušovce 16    018 57    Mikušovce      
Materská škola    Mníchova Lehota 188    913 21    Mníchova Lehota      
Materská škola    Modrová 70    916 35    Modrová      
Materská škola    Modrovka 75    916 35    Modrovka      
Spojená škola MŠ pri ZŠ    Moravské Lieskové 25    916 42    Moravské Lieskové      
Materská škola ZŠ s MŠ    Motešice 221    913 26    Motešice      
Materská škola    Bradáčova 773/30    907 01    Myjava      
Materská škola    Hoštáky 671/12    907 01    Myjava      
Materská škola pri ZŠ    m. č. Turá Lúka 103    907 01    Myjava      
Materská škola    SNP 407/1    907 01    Myjava      
Materská škola    Nadlice 37    956 32    Nadlice      
Materská škola    Nedanovce 192    958 43    Nedanovce      
Materská škola    Nedašovce 185    956 35    Nedašovce      
Materská škola ZŠ s MŠ    Kpt. Nálepku 611    972 12    Nedožery - Brezany      
Materská škola    Odbojárov 8    914 41    Nemšová      
Materská škola    Neporadza 127    913 26    Neporadza      
Materská škola    Nimnica 114    020 71    Nimnica      
Materská škola pri ZŠ    Hviezdoslavova 1    972 13    Nitrianske Pravno      
Materská škola    Hlavná 534/66    972 26    Nitrianske Rudno      
Materská škola pri ZŠ    Nitrianske Sučany 353    972 21    Nitrianske Sučany      
Materská škola pri ZŠ    Nitrica 41    972 22    Nitrica      
Materská škola pri ZŠ    Nová Bošáca 68    913 08    Nová Bošáca      
Materská škola    Petra Jilemnického 12/5    018 51    Nová Dubnica      
Súkromná mater.škola    Slov.národ.povstania 96/3    018 51    Nová Dubnica      
Materská škola    Svätoplukova 91    972 71    Nováky      
Materská škola    Poľovnícka 12    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Materská škola    Očkov 176    916 22    Očkov      
Materská škola    Omšenie 329    914 43    Omšenie      
Materská škola    Opatovce nad Nitrou 139    972 02    Opatovce nad Nitrou      
Materská škola    Školská 57/4    972 47    Oslany      
Materská škola    Ostratice 188    956 34    Ostratice      
Materská škola    Papradno 372    018 13    Papradno      
Materská škola    Makarenkova 814/28    958 01    Partizánske      
Materská škola    Malá Okružná 1039/50    958 01    Partizánske      
Materská škola    Malinovského 1159/27    958 06    Partizánske      
Materská škola    Obuvnícka 435/30    958 01    Partizánske      
Materská škola    Topoľová 71    958 04    Partizánske      
Materská škola pri ZŠ    Veľká Okružná 1293/85    958 01    Partizánske      
Materská škola    Pažiť 59    958 03    Pažiť      
Materská škola    Pečeňany 92    956 36    Pečeňany      
Materská škola    Plevník - Drienové 255    018 26    Plevník - Drienové      
Materská škola pri ZŠ    Poštová 2    916 23    Pobedim      
Materská škola    Podlužany 36    956 52    Podlužany      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 804    916 22    Podolie      
Materská škola    Poluvsie 28    972 16    Poluvsie      
Materská škola    Poriadie 113    906 22    Poriadie      
Materská škola    Poruba 354    972 11    Poruba      
Materská škola    Potvorice 88    916 25    Potvorice      
Materská škola    Považany 215    916 26    Považany      
Materská škola    A. Grznára 1441    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    A. Grznára 1444    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Dukelská 977    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    E. M. Šoltésovej 1670    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Lánska 952    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Dedovec 1747    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Milochov 224    017 06    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Orlové 94    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Považská Teplá 179    017 05    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Praznov 4    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Šebešťanová 5    017 04    Považská Bystrica      
Materská škola    m.č. Považ.Podhradie 162    017 04    Považská Bystrica      
Materská škola    Mierová 315/10    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Sídl. Rozkvet 2017/39    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Sídl. Rozkvet 2024    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Sídl. Stred 163/72    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Železničná 74    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Pravenec 233    972 16    Pravenec      
Materská škola    Prečín 275    018 15    Prečín      
Materská škola    Priepasné 115    906 15    Priepasné      
Materská škola    A. Mišúta 731/2    971 01    Prievidza      
Materská škola    D. Krmana 334/6    971 01    Prievidza      
Materská škola    J. Matušku 759/1    971 01    Prievidza      
Súkromná materská škola    Ľ. Ondrejova 28    971 01    Prievidza      
Materská škola    M. Gorkého 223/20    971 01    Prievidza      
Materská škola    M. Mišíka 398/15    971 01    Prievidza      
Materská škola    Malonecpalská 206/37    971 01    Prievidza      
Materská škola    Nábr. sv. Cyrila 360/28    971 01    Prievidza      
Materská škola    P. Benického 154/1    971 01    Prievidza      
Materská škola    Š. Závodníka 488/18    971 01    Prievidza      
Materská škola    Športová 134/34    971 01    Prievidza      
Materská škola    V. Clementisa 251/12    971 01    Prievidza      
Mater.škola pri ZŠ s MŠ    Školská 389    018 52    Pruské      
Materská škola    Prusy 177    957 03    Prusy      
Materská škola    Pružina 125    018 22    Pružina      
Materská škola    Chmelinec 1411    020 01    Púchov      
Materská škola    m. č. Nosice 221    020 01    Púchov      
Materská škola    Mládežnícka 13    020 01    Púchov      
Materská škola    Požiarna 1291/26    020 01    Púchov      
Materská škola    Požiarna 1292/5    020 01    Púchov      
Materská škola pri ZŠ    Slovanská 23    020 01    Púchov      
Materská škola    Ul. 1. mája 1348/28    020 01    Púchov      
Materská škola    Radobica 90    972 48    Radobica      
Materská škola pri ZŠ    Komenského 428/43    972 31    Ráztočno      
Materská škola    Rudnianska Lehota 224    972 26    Rudnianska Lehota      
Materská škola    Rudník 2    906 23    Rudník      
Materská škola    Ruskovce 57    956 54    Ruskovce      
Materská škola    Rybany 357    956 36    Rybany      
Materská škola    Sádočné 40    018 16    Sádočné      
Materská škola    Boriny 475    972 05    Sebedražie      
Materská škola    Seč 98    972 26    Seč      
Materská škola pri ZŠ    Selec 214    913 36    Selec      
Materská škola ZŠ s MŠ    Školská 539    958 53    Skačany      
Materská škola pri ZŠ    Skalka nad Váhom 103    913 31    Skalka nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Slatina nad Bebravou 154    956 53    Slatina nad Bebravou  
Materská škola    Slavnica 49    018 54    Slavnica      
Materská škola pri ZŠ    Soblahov 404    913 38    Soblahov      
Materská škola    Stará Myjava 141    907 01    Stará Myjava      
Materská škola    Hurbanova 142    916 01    Stará Turá      
Materská škola    Hlavná 83    020 01    Streženice      
Materská škola    Stupné 19    018 12    Stupné      
Materská škola pri ZŠ    Sverepec 240    017 01    Sverepec      
Materská škola    Svinná 131    913 24    Svinná      
Materská škola    Šišov 156    956 38    Šišov      
Materská škola    Štvrtok 57    913 05    Štvrtok      
Materská škola    Timoradza 2    956 52    Timoradza      
Materská škola    Dobrá 1103    914 01    Trenčianska Teplá      
Materská škola pri ZŠ    Kosmatinská 87    913 21    Trenčianska Turná      
Materská škola    Trenčianske Bohuslavice 2    913 06    Trenčianske Bohuslavice      
Materská škola    Trenčianske Jastrabie 254    913 22    Trenčianske Jastrabie      
Materská škola    Trenčianske Mitice 243    913 22    Trenčianske Mitice      
Materská škola pri ZŠ   Trenčianske Stankovce 380   913 11  Trenčianske Stankovce
Materská škola    Sídlisko SNP 75    914 51    Trenčianske Teplice      
Materská škola    28. októbra 7    911 01    Trenčín      
Materská škola    Jána Halašu 11    911 08    Trenčín      
Súkromná materská škola    Janka Kráľa 14    911 01    Trenčín      
Materská škola    Kubranská 20    911 01    Trenčín      
Materská škola    Legionárska 37    911 01    Trenčín      
Materská škola    M. Nešpora 16    911 01    Trenčín      
Materská škola    M. Turkovej 5    911 01    Trenčín      
Materská škola    Medňanského 9    911 05    Trenčín      
Materská škola    Na dolinách 27    911 05    Trenčín      
Materská škola    Niva 9    911 01    Trenčín      
Materská škola    Opatovská cesta 39    911 01    Trenčín      
Súkromná materská škola    Orechovská 7/14    911 05    Trenčín      
Materská škola    Považská 1    911 01    Trenčín      
Materská škola    Pri parku 14    911 06    Trenčín      
Materská škola    Soblahovská 22    911 01    Trenčín      
Materská škola    Stromová 3    911 01    Trenčín      
Materská škola    Šafárikova 11    911 08    Trenčín      
Materská škola    Šmidkeho 12    911 08    Trenčín      
Materská škola    Švermova 24    911 01    Trenčín      
Materská škola    Tuchyňa 104    018 55    Tuchyňa      
Materská škola    Tužina 361    972 14    Tužina      
Materská škola pri ZŠ    Udiča 248    018 01    Udiča      
Materská škola pri ZŠ    SNP 5    956 41    Uhrovec      
Materská škola    Vaďovce 93    916 13    Vaďovce      
Materská škola    Valaská Belá 329    972 28    Valaská Belá      
Materská škola    Veľká Čausa 105    971 01    Veľká Čausa      
Materská škola ZŠ s MŠ    Veľká Hradná 149    913 24    Veľká Hradná      
Materská škola    Veľké Bierovce 160    913 11    Veľké Bierovce      
Materská škola    Veľké Držkovce 179    956 54    Veľké Držkovce      
Materská škola    Veľké Hoste 173    956 38    Veľké Hoste      
Materská škola    Veľké Kršteňany 149    958 03    Veľké Kršteňany      
Materská škola    Veľké Uherce 146    958 41    Veľké Uherce      
Materská škola    Veľký Klíž 2    958 45    Veľký Klíž      
Materská škola    Visolaje 150    018 61    Visolaje      
Materská škola pri ZŠ    Vrbovce 165    906 06    Vrbovce      
Materská škola    Zamarovce 63    911 05    Zamarovce      
Materská škola pri ZŠ    Záriečie 189    020 52    Záriečie      
Materská škola    J. Hagaru 43/33    972 43    Zemianske Kostoľany      
Materská škola    Zlatníky 62    956 37    Zlatníky      
Materská škola    Zliechov 47    018 32    Zliechov      
Materská škola pri ZŠ    Zubák 178    020 64    Zubák      
Materská škola pri ZŠ    Školská 219    958 52    Žabokreky nad Nitrou      
Materská škola    Žitná - Radiša 4    956 42    Žitná - Radiša