*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
*AUTOKURZ - DRUŽSTVO, Trenčín Zlatovská 27, 91101

AUTOŠKOLA - BANDÚR ĽUBOŠ, Považská Bystrica Hliny 1412, 01701

Autoškola - Chlapík Martin, Trenčín Nábrežná 3, 91101

Autoškola - Ekounivers Králik FR. PaedDr., Prievidza Nábr. J. Kalinčiaka 5, 97101

AUTOŠKOLA - HORŇÁK PETER, Trenčín Legionárska 5, 91101

AUTOŠKOLA - Ing. NAĎO DUŠAN, Beluša Sládkovičova 631/95, 01861

AUTOŠKOLA - MAJA, Stará Turá , 91601

AUTOŠKOLA - MIROSLAV KOCIÁN, Trenčín Mládežnícka 2, 91101

AUTOŠKOLA - PARCER EMIL, Prievidza Bojnická cesta 32, 97101

AUTOŠKOLA - PREKOP JAROSLAV, Trenčín Brnianska 1, 91101

AUTOŠKOLA - Z - ZUBEK VLADIMÍR, Púchov Novonosická 1480, 02001

AUTOŠKOLA HUMAJ - ŠUJAN, Prievidza Sadová, 97101

AUTOŠKOLA HUTALA JÁN, Prievidza M. Mišíka 1, 97105

AUTOŠKOLA MILAN ĽAHKÝ, Prievidza T. Vansovej 43, 97101

AUTOŠKOLA MIRA - DUŠAN RAPAN, Stará Turá Gen. M. R. Štefánika 55, 91601

AUTOŠKOLA PROFI s.r.o., Považská Bystrica Orlové 277, 01701

AUTOŠKOLA VK PLUS, Považská Bystrica Športovcov 341/2, 01701

B. P. Autoškola - Paracka Branislav Ing., Myjava Bednárova 8/12, 90701

boaKLUB SR - KARTING, Dubnica nad Váhom Centrum ll 70/1, 01841