*
Základná škola Sekule
*
Základná škola Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov

*
s 
Základná škola    Školská 4    925 45    Abrahám      
Základná škola s VJM    Baka 351    930 04    Baka      
Základná škola s MŠ    Bananská 46    921 01    Banka      
Základná škola s VJM    Blatná na Ostrove 203    930 32    Blatná na Ostrove      
Základná škola s MŠ    Bohdanovce nad Trnavou 41   919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Základná škola s VJM    Boheľov 20    929 01    Boheľov      
Základná škola s MŠ    Bojničky 150    920 55    Bojničky      
Základná škola s MŠ    Boleráz 456    919 08    Boleráz      
Základná škola    Borovce 171    922 09    Borovce      
Základná škola    Záhorácka 919    908 77    Borský Mikuláš      
Základná škola s MŠ    Hviezdoslavova 215    908 79    Borský Svätý Jur      
Základná škola s MŠ    J. Nižnanského 1    919 27    Brestovany      
Základná škola    Školská 281    908 85    Brodské      
Základná škola s MŠ    Bučany 155    919 28    Bučany      
Základná škola s MŠ    Cerová 277    906 33    Cerová      
Základná škola    SNP 5    919 43    Cífer      
Základná škola pri LVS    Čakany 7    930 40    Čakany      
Základná škola    Školská 285    908 43    Čáry      
Základná škola    Častkov 130    906 04    Častkov      
Základná škola s MŠ    Čenkovce 95    930 39    Čenkovce      
Základná škola s MŠ    Osloboditeľov 9    920 42    Červeník      
Základná škola s VJM    Čierna Voda 22    925 06    Čierna Voda      
Základná škola s VJM    Hlavná 148    925 08    Čierny Brod      
Základná škola    Hlavná 148    925 08    Čierny Brod      
Základná škola s VJM    Hlavná 258    930 08    Čiližská Radvaň      
Základná škola    Dechtice 514    919 53    Dechtice      
Základná škola s MŠ    Dobrá Voda 150    919 54    Dobrá Voda      
Základná škola s VJM    Hlavná 98    930 31    Dobrohošť      
Základná škola    Dojč 137    906 02    Dojč      
Základná škola s MŠ    Dolná Krupá 439    919 65    Dolná Krupá      
Základná škola    Jána Majku 695    925 63    Dolná Streda      
Základná škola s MŠ    Dolné Dubové 213    919 52    Dolné Dubové      
Základná škola s MŠ    Dolné Orešany 209    919 02    Dolné Orešany      
Základná škola s VJM    Dolné Saliby 122    925 02    Dolné Saliby      
Základná škola    Dolné Saliby 19    925 02    Dolné Saliby      
Základná škola    Dolné Zelenice 109    920 52    Dolné Zelenice      
Základná škola    Hlavná 27    930 14    Dolný Bar      
Základná škola s VJM    Hlavná 27    930 14    Dolný Bar      
Základná škola s MŠ VJM    Hlavná 94    925 41    Dolný Chotár      
Základná škola    Dolný Lopašov 249    922 04    Dolný Lopašov      
Základná škola s VJM    Hlavná 41/113    930 10    Dolný Štál      
Základná umelecká škola    Hlavná 805/113    930 10    Dolný Štál      
Reformovaná ZŠ s VJM    Hlavná 85    930 10    Dolný Štál      

Základná škola s MŠ, Školská 907/2, 922 41 Drahovce
tel.: 033/778 35 29, 033/778 32 28; e-mail: skola@zsdrahovce.edu.sk

Základná škola s MŠ    Dubovany 177    922 08    Dubovany      
Základná škola    Dubovce 3    908 62    Dubovce      
Základná škola s VJM    Hviezdoslavova ul. 2094/2    929 01    Dunajská Streda      
Základná škola    Jilemnického ulica 204/11    929 01    Dunajská Streda      
Základná škola s VJM    Komenského ulica 1219/1    929 01    Dunajská Streda      
Základná umelecká škola    Smetanov háj 283/6    929 01    Dunajská Streda      
Základná škola    Smetanov háj 286/9    929 01    Dunajská Streda      
Základná škola s VJM    Školská ulica 936/1    929 01    Dunajská Streda      
Cirkevná ZŠ s VJM    Trhovisko 1    929 01    Dunajská Streda      
Základná škola s MŠ    Dvorníky 149    920 56    Dvorníky      
Základná umelecká škola    Hlavná 4    930 05    Gabčíkovo      
Základná škola s VJM    Komenského 1081/1    930 05    Gabčíkovo      
Základná škola    Komenského 1082/3    930 05    Gabčíkovo      
Základná umelecká škola    Hlavná 1007/20    924 01    Galanta      
Základná škola    Mierová 1454/10    924 01    Galanta      
Základná škola    Štefánikova 977    924 01    Galanta      
Základná umelecká škola    Štvrť SNP 1000/30    924 01    Galanta      
Základná škola    Štvrť SNP 1415/49    924 01    Galanta      
Základná škola s VJM    Švermova 8    924 01    Galanta      
Základná umelecká škola    Čsl. armády 1207    908 45    Gbely      
Základná škola s MŠ    Pionierska 697    908 45    Gbely      
Základná škola    Športová 259    906 31    Hlboké      
Základná škola    A. Felcána 4    920 01    Hlohovec      
Základná škola    Koperníkova 24    920 01    Hlohovec      

Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec
tel.: 033/733 15 31; e-mail: jednotka@zshlohovec.edu.sk;
web: www.zsstefhlo.edupage.org

Základná škola    Podzámska 35    920 01    Hlohovec      
Základ. škola sv.Jozefa    Pribinova 35    920 01    Hlohovec      
Základná umelecká škola    Pribinova 5    920 01    Hlohovec      
Základná škola    Školská 165    920 03    Hlohovec-Šulekovo      
Základná škola s VJM    Hlavná 82    930 34    Holice      
Základná umelecká škola    Bernolákova 3    908 51    Holíč      
Základná škola    Bernolákova 5    908 51    Holíč      
Základná škola    Školská 2    908 51    Holíč      
Základná škola s VJM    Hlavná 120    930 36    Horná Potôň      
Základná škola s VJM    Školská ulica 5    930 13    Horné Mýto      
Základná škola s MŠ    Horné Orešany 31    919 03    Horné Orešany      
Základná škola s MŠ    Horné Otrokovce 137    920 62    Horné Otrokovce      
Základ.škola s MŠ s VJM    Hlavná 299    925 03    Horné Saliby      
Základná škola s MŠ    Hlavná 299    925 03    Horné Saliby      
Základná škola s VJM    Hlavná 45    930 33    Horný Bar      
Základná škola s MŠ    Hradište pod Vrátnom 44    906 12    Hradište pod Vrátnom      
Základná škola s MŠ    Kostolná 28    919 35    Hrnčiarovce nad Parnou      
Základná škola    Hviezdoslavov 51    930 41    Hviezdoslavov      
Základná škola    Námestie 1. mája č. 3    922 05    Chtelnica      
Základná škola    Školská 1    906 32    Jablonica      
Základná škola s VJM    Záhradná 202    930 21    Jahodná      
Základná škola    Hlavná 20    925 22    Jánovce      
Základná škola s MŠ    Jaslovské Bohunice 341    919 30    Jaslovské Bohunice      
Základná umelecká škola    Jaslovské Bohunice 341    919 30    Jaslovské Bohunice 
Základná škola    Školská 399    925 23    Jelka      
Základná škola s VJM    Školská 399/1    925 23    Jelka      
Základná škola s VJM    Jurová 134    930 09    Jurová      
Základná škola s VJM    Hlavná 33    925 92    Kajal      
Základná škola s MŠ    Kátlovce 195    919 55    Kátlovce      
Základná škola s MŠ    Kľačany 263    920 64    Kľačany      
Základná škola    Sasinkova 530    908 48    Kopčany      
Základná škola s VJM    Šipošovské 514    930 03    Kostolné Kračany      
Základná škola s VJM    Košúty 27    925 09    Košúty      
Základná škola    Košúty 27    925 09    Košúty      
Základná škola    Koválov 216    906 03    Koválov      
Základná škola    Školská 318/3    922 02    Krakovany      
Základná škola s VJM    Salibská 6    925 41    Kráľov Brod      
ZŠ s MŠ s VJM    Kráľovičove Kračany 75    930 03    Kráľovičove Kračany      
Základná škola s MŠ    Hlavná 250    919 24    Križovany nad Dudváhom      
Základná škola s MŠ    Nová 203    908 78    Kuklov      
Základná škola s VJM    Kútniky 644    929 01    Kútniky      
Základná škola    Školská 694    908 01    Kúty      
Základná škola    Kvetoslavov 266    930 41    Kvetoslavov      
Základná škola s MŠ    Lakšárska Nová Ves 397    908 76    Lakšárska Nová Ves      
Základná škola s VJM    Školská 116    930 37    Lehnice      
Základná škola    Školská 840    930 37    Lehnice      
Základná škola    Nám. sv. Ignáca 31    920 41    Leopoldov      
Základná škola s MŠ    Letničie 190    908 44    Letničie      
Základná škola s VJM    Hlavná 126    930 03    Lúč na Ostrove      
Základná škola s VJM    Hlavná 23    930 14    Mad      
Základná škola s MŠ    Železničná 102    922 42    Madunice      
Základná škola    Majcichov 536    919 22    Majcichov      
Základná škola s VJM    Malé Dvorníky 277    929 01    Malé Dvorníky      
Základná škola s MŠ    Malženice 203    919 29    Malženice      
Základná škola s MŠ    Hájska 744    925 01    Matúškovo      

Základná škola Janka Matúšku, Hlavná 525, 925 01 Matúškovo
tel.: 031/782 66 73

Základná škola s VJM    Mierovo 22    930 41    Mierovo      
Základná škola s VJM    Železničná 98    930 35    Michal na Ostrove      
Základná škola s MŠ    Na výhone 188    922 21    Moravany nad Váhom      
ZŠ s MŠ s VJM    Mostová 210    925 07    Mostová      
Základná škola s VJM    Hlavná 118    930 06    Ňárad      
Základná škola s VJM    Nový Život 1    930 38    Nový Život      
Základná škola s VJM    Ohrady 20    930 12    Ohrady      
Základná škola s VJM    Hlavná 509/22    930 28    Okoč      
ZŠ Najsvätejšej Trojice    Opoj 115    919 32    Opoj      
Základná škola s MŠ VJM    Hlavná 193    930 02    Orechová Potôň      
Základná škola    Hlavná 193    930 02    Orechová Potôň      

Základná škola, Ostrov 128, 922 01 Ostrov
tel.: 033/774 61 40; e-mail: zs.ostrov@zoznam.sk
      
Základná škola s MŠ    Výhony 11    906 12    Osuské      
Základná škola s VJM    Padáň 289    929 01    Padáň      
Základná škola s MŠ    Pastuchov 210    920 63    Pastuchov      
Základná škola    Školská 240    925 53    Pata      
Základná škola s MŠ VJM    Pataš 228    929 01    Pataš      

Základná škola, Pavlice 92, 919 42 Pavlice
tel.: 033/559 02 28; e-mail: zs.pavlice@szm.sk; web: www.zspavlice.edu.sk
      
Základná škola    Petrova Ves 90    908 44    Petrova Ves      
Základná škola    Brezová 19    921 01    Piešťany      
Základná škola    E. F. Scherrera 40    921 01    Piešťany      
Základná škola    Holubyho 15    921 01    Piešťany      
Základná škola    Mojmírova 98    921 01    Piešťany      
Cirk. ZŠ sv.M.Goretti    Štefánikova 119    921 01    Piešťany      
Základná umelecká škola    Teplická 50    921 01    Piešťany      
Základná škola    Vajanského 35    921 01    Piešťany      
ZŠ pri zdravotn. zariad    Winterova 19    921 01    Piešťany      
Základná škola s MŠ    Plavecký Peter 89    906 35    Plavecký Peter      
Základná škola    Popudinské Močidľany 1    908 61    Popudinské Močidľany      
Základná škola s VJM    Potônske Lúky 41    930 52    Potônske Lúky      
Základná škola    Prašník 91    922 11    Prašník      
Základná škola    Prietrž 138    906 11    Prietrž      
Základná škola s MŠ    Prietržka 92    908 49    Prietržka      
Základná škola    Prievaly 139    906 34    Prievaly      
Základná škola    Pusté Sady 43    925 54    Pusté Sady      
Základná škola    Hlavná 86    925 28    Pusté Úľany      
ZŠ s MŠ    Radimov 38    908 47    Radimov      
Základná škola    Radošovce 338    908 63    Radošovce      
Základná škola s MŠ    Rakovice 15    922 08    Rakovice      
Základná škola    Ratnovce 63    922 31    Ratnovce      
Základná škola s VJM    Rohovce 106    930 30    Rohovce      
Základná škola s MŠ    Ružindol 3    919 61    Ružindol      
Základná umelecká škola    Sekule 119    908 80    Sekule      
Základná škola    Sekule 119    908 80    Sekule      
Základná škola    J. Mudrocha 1343/19    905 01    Senica      
Základná škola    Komenského 959    905 01    Senica      
Základná škola    Sadová 620    905 01    Senica      
Základná škola    V. P. Tótha 32    905 01    Senica      
Základná umelecká škola    Vajanského 27/4    905 01    Senica      
Základná škola    Juraja Fándlyho 7    926 01    Sereď      
Základná umelecká škola    Komenského 1137    926 01    Sereď      

CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/4, 926 01 Sereď
web: www.cirkevnazssered.sk

Základná škola    Komenského 733    926 01    Sereď      
Základná škola    Komenského 8    926 01    Sereď      
Základná škola s MŠ    Siladice 187    920 52    Siladice      
ZŠ pri ZZ ako súčasť SŠ    Koreszkova 9    909 01    Skalica      
Základná umelecká škola    Kráľovská 16    909 01    Skalica      
Súkromná základná škola    Lichardova 1    909 01    Skalica      
Základná škola    Mallého 2    909 01    Skalica      
Základná škola    Strážnická 1    909 01    Skalica      
Základná škola    Vajanského 2    909 01    Skalica      
ZŠ S.Petöfiho s MŠ    Fučíkova 425    925 21    Sládkovičovo      
Základná umelecká škola    Školská 1087    925 21    Sládkovičovo      
Základná škola s MŠ    Komenského 3    919 04    Smolenice      
Základná škola s MŠ    Smolinské 407    908 42    Smolinské      
ZŠ pri zdravot.zariad.    Smrdáky 1    906 03    Smrdáky      
Základná škola    Školská 33    906 03    Smrdáky      
Základná škola    Sobotište 317    906 05    Sobotište      
Základná škola s MŠ    Školská 19    922 31    Sokolovce      
Základná škola s MŠ    Suchá nad Parnou 55    919 01    Suchá nad Parnou      
Základná škola    Šajdíkove Humence 102    906 07    Šajdíkove Humence      
Základná škola M.Bela    Kláštorná 4    931 01    Šamorín      
Základná škola s VJM    Mliečno 124    931 01    Šamorín      
Základná umelecká škola    Parková 4    931 01    Šamorín      
Základná škola s VJM    Rybárska 1093/2    931 01    Šamorín      
ZŠ pri liečebnom ústave    Šamorín - Čilistov 62    931 01    Šamorín      
Základná škola    Hviezdoslavova 1462    908 41    Šaštín - Stráže      
Základná umelecká škola    Jána Hollého 654    908 41    Šaštín - Stráže      
Základná škola    Štúrova 1115    908 41    Šaštín - Stráže      
Základná škola s MŠ    Mierové nám. 10    925 51    Šintava      
Základná škola s MŠ    Komenského 133    925 52    Šoporňa      
Základná škola s MŠ    Hlavná 626/2    919 51    Špačince      
Základná škola s MŠ    Štefanov 329    906 45    Štefanov      
Základná škola    Štvrtok na Ostrove 416    930 40    Štvrtok na Ostrove      
Základná škola s VJM    Štvrtok na Ostrove 416    930 40    Štvrtok na Ostrove      
Základná škola s MŠ    Školská 3    919 25    Šúrovce      
Základná škola s MŠ VJM    Hlavná 4    925 04    Tomášikovo      
Základná škola    Hlavná 2    925 92    Topoľnica      
Základná škola s VJM    Hlavná 162/115    930 11    Topoľníky      

Základná škola s MŠ, Trakovice 10, 919 33 Trakovice
tel.: 033/743 42 33; e-mail: zstrakovice@gmail.com;
web: http://zstrakovice.edupage.org

Základná škola    Hlavná ulica 239/87    922 10    Trebatice      
Zákl.škola s MŠ s VaVJM    Školská 492    930 13    Trhová Hradská      
Základná škola    Andreja Kubinu 34    917 01    Trnava      
ZŠ pi ZZ Spojenej školy    Andreja Žarnova 11    917 02    Trnava      
Základná škola    Atómová 1    917 01    Trnava      
ZŠ Angely Merici    Halenárska 45    918 07    Trnava      
Základná umelecká škola    Hollého 8    917 01    Trnava      
Základná škola    Jána Bottu 27    917 01    Trnava      
Základná škola    Kornela Mahra 11    917 08    Trnava      
Základná škola    Maxima Gorkého 21    917 02    Trnava      
Základná škola    Nám.Sl.Uč.Tovarišst. 12    917 01    Trnava      
Základná škola    Spartakovská 5    917 01    Trnava      
Základná umelecká škola    Štefánikova 2    917 01    Trnava      
Základná škola    Vančurova 31    917 01    Trnava      
Základná škola s MŠ    Ivana Krasku 29    917 05    Trnava-Modranka      
Základná škola s VJM    Trstená na Ostrove 128    930 09    Trstená na Ostrove      
Základ.škola s MŠ s VJM    Školská 647    925 42    Trstice      
Základná škola s MŠ    Školská 647    925 42    Trstice      
Základná škola s MŠ    Trstín 457    919 05    Trstín      
Základná škola s MŠ    Unín 420    908 46    Unín      
Základná škola    Hlavná 428    925 62    Váhovce      
Základná škola s VJM    Hlavná 428    925 62    Váhovce      
Základná škola s VJM    Hlavná 888    925 32    Veľká Mača      
Základná škola    Hlavná 888    925 32    Veľká Mača      
Základná škola    Veľká Paka 253    930 51    Veľká Paka      
Základná škola s VJM    Veľké Blahovo 149    930 01    Veľké Blahovo      
Základná škola    Školská 5    922 07    Veľké Kostoľany      
Základná škola    Školská 44    922 01    Veľké Orvište      
Základná škola    Š. Majora 560    925 22    Veľké Úľany      
Základ.škola s VJM    Štefana Majora 8    925 22    Veľké Úľany      
Základná škola s MŠ    Hlavná 382    925 27    Veľký Grob      
Základná škola s VJM    Bratislavská 622/38    932 01    Veľký Meder      

Základná škola J. A. Komenského, Nám. B. Bartóka 497/20, 932 01 Veľký Meder
tel.: 031/555 23 23; e-mail: riaditelka@zsvmeder.edu.sk

Základná umelecká škola    Železničná 16    932 01    Veľký Meder      
Základná škola    Veselé 92    922 08    Veselé      
Základná škola    Vinohrady nad Váhom 347    925 55    Vinohrady nad Váhom      

Základná škola s MŠ, Vlčkovce 1, 919 23 Vlčkovce
tel.: 033/558 40 33; e-mail: riaditel@zsvlckovce.edu.sk;
web: www.zsvlckovce.stranka.info

     
Základná škola s MŠ    Voderady 160    919 42    Voderady      
Základná škola s VJM    Hlavná 35    925 05    Vozokany      
Základná škola s MŠ    Vrádište 226    908 49    Vrádište      
Základná škola s VJM    Školská 204    930 25    Vrakúň      
Základná umelecká škola    Beňovského 371/45    922 03    Vrbové      
Základná škola    Komenského 2    922 03    Vrbové      
Základná škola    Školská 4    922 03    Vrbové      
Základná škola s VJM    Malá 231    930 16    Vydrany      
Základná škola    Malá 231    930 16    Vydrany      
Základná škola s MŠ    Športová 33    919 26    Zavar      
Základná škola    Zeleneč 223    919 21    Zeleneč      
Základná škola s MŠ    Zemianske Sady 162    925 54    Zemianske Sady      
Základná umelecká škola    Čakanská cesta 3    930 39    Zlaté Klasy      
Základná škola    Hlavná 25    930 39    Zlaté Klasy      
Základná škola s VJM    Školská 784/8    930 39    Zlaté Klasy      
Základná škola    Žlkovce 250    920 42    Žlkovce