*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Vysoká škola v Sládkovičove    Fučíkova 269    925 21    Sládkovičovo      

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Kráľovská 386/11, 909 01 Skalica
tel.: 034/664 70 61-2; e-mail: info@sevs.sk; web: www.sevs.sk