*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave    Nám. J.Herdu 2    917 01    Trnava      
Trnavská univerzita v Trnave    Hornopotočná 23    918 43    Trnava