*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
SOŠ stavebná    Gyulu Szabóa 1    929 01    Dunajská Streda      
ŠI ako súčasť SOŠ stav.    Gyulu Szabóa 1    929 01    Dunajská Streda      
Stredná odborná škola    Gyulu Szabóa 21    929 01    Dunajská Streda      
Súkr.gymnázium s VJM    Hlavná 21    929 01    Dunajská Streda      

SOŠ technická, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/552 25 89, 031/552 25 46; e-mail: soustroj.ds@zupa-tt.sk
web: www.soukracands.edu.sk

Gymnázium Á. Vámberyho    Nám. sv. Štefana 1190/4    929 36    Dunajská Streda 
ŠJ ako súčasť GYM    Nám. sv. Štefana 1190/4    929 36    Dunajská Streda      
Športové gymnázium    Nám. sv. Štefana 1533/3    929 01    Dunajská Streda      
ŠI ako s. SOŠ rozv.vid.    Nám. sv. Štefana 1533/3    929 38    Dunajská Streda      
SOŠ rozv.vidieka s VJM    Nám. sv. Štefana 3    929 38    Dunajská Streda      
Súkr. ŠK ako súč. SSOŠ    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda  
Súkr. SPV s VJM    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda      
Súkromná SOŠ s VJM    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda      
Súkromná SOŠ s VJM    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda      
Gymnázium    Smetanov háj 285/8    929 01    Dunajská Streda      
SOŠ zdravotnícka    Športová 349/34    929 01    Dunajská Streda      
Jazyk.škola ako súč.GYM    Športová ul. 349/34    929 01    Dunajská Streda      
SPV pri SSOŠ    Trhovisko 2294/15    929 01    Dunajská Streda      
Súkromná SOŠ    Trhovisko 2294/15    929 01    Dunajská Streda      

Súkromné gymnázium Galanta, Hodská 10, 924 01 Galanta
tel.: 031/780 57 80, 031/780 68 12; e-mail: gimnazium1@post.sk
web: www.privazgymnasium.sk

ŠJ ako súčasť GYM    Štvrť SNP 1004/34    924 01    Galanta      
Gym. Z.Kodálya s VJM    Štvrť SNP 1004/34    924 01    Galanta      
Gymnázium J. Matúšku    Štvrť SNP 1004/34    924 01    Galanta      
SOŠ technická    Ul. Esterházyovcov 712/10    924 34    Galanta      
SOŠ obchodu a služieb    Z. Kodálya 765    924 47    Galanta      

SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, 908 45 Gbely
tel.: 034/662 12 29; e-mail: sougbely@zupa-tt.sk; web: www.sougbely.edu.sk

ŠI ako súčasť SOŠ elek.    Učňovská 700    908 45    Gbely      
SOŠ elektrotechnická    Učňovská 700    908 45    Gbely      
SOŠ technická    F. Lipku 5    920 01    Hlohovec      
SOŠ technická    F. Lipku 5    920 01    Hlohovec      
Gymnázium    Komenského 13    920 01    Hlohovec      
VŠJ ako súčasť GYM    Komenského 13    920 01    Hlohovec      
SOŠ umeleckopriem.    M. Benku 3    920 01    Hlohovec      
Odborné učilište int.    Palárikova 1    920 01    Hlohovec      
Obchodná akadémia    Tehelná 4    920 01    Hlohovec      
SOŠ pri reeduk. domove    Zámocká 1    920 29    Hlohovec      
SOŠ pri RDM    Zámocká 1    920 29    Hlohovec      
Stredná odborná škola    Bernolákova 383/10    908 51    Holíč      
SOŠ obchodu a služieb    Nám. sv. Martina 5    908 51    Holíč      
Str.priemyselná škola    Nám. sv. Martina 5    908 51    Holíč      
SOŠ obchodu a služieb    Nám. sv. Martina 5    908 51    Holíč      
Obchodná akadémia s VJM    Mostová 53    925 07    Mostová      
Súkromná SOŠ    Mostová 53    925 07    Mostová      
Súkromné SPV    Mostová 9    925 07    Mostová      
Súkromné SOP    Orechová 53    925 07    Mostová      
Súkr. hotelová akadémia    Orechová 53    925 07    Mostová      
Odborné učilište s VJM    Gorkého 90/4    930 28    Okoč - Opatovský Sokolec      

SOŠ záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany
tel.: 033/772 55 11, 033/762 56 95; e-mail: szaspn@svspn.sk; web: www.szaspn.sk
      
ŠI ako súčasť SOŠ z.    Brezová 2    921 77    Piešťany      
SOŠ obchodu a služieb    Mojmírova 99/28    921 01    Piešťany      

SPŠ elektrotechnická, Nám. SNP 8, 921 01 Piešťany
tel.: 033/772 46 31; web: www.spsepn.edu.sk

Gymnázium P.Coubertina    Nám. SNP 9    921 26    Piešťany      
VŠJ ako súčasť GYM    Nám. SNP 9    921 01    Piešťany      

SOŠ technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany      
tel.: 033/796 51 11; e-mail: kasakova@soueaspn.sk; web: www.sostpn.sk

Gymnázium sv.Michala A.    Pod Párovcami 127    921 01    Piešťany      
Hotelová akadémia    Stromová 34    921 01    Piešťany      
Stredná odborná škola    Rakovice 25    922 08    Rakovice      
ŠI ako súčasť SOŠ    Rakovice 25    922 08    Rakovice      
Gymnázium L.Novomeského    Dlhá 1037/12    905 40    Senica      
ŠJ ako súčasť GYM    Dlhá 1037/12    905 40    Senica      
Obchodná akadémia    Dlhá 256/10    905 80    Senica      
Súkr. SOŠ podnikania    Hollého 1380    905 01    Senica      
Stredná odborná škola    V. P. Tótha 31    905 01    Senica      
Stredná odborná škola    V. P. Tótha 31    905 01    Senica      

Gymnázium, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď
tel.: 031/789 37 52; e-mail: gymsered@zupa-tt.sk; web: www.gymsered.edupage.org

Obchodná akadémia    Mládežnícka 158/5    926 01    Sereď      
SOŠ zdravotnícka    Lichardova 1    909 01    Skalica      
Súkr. SOŠ VIA HUMANA    Mallého 2    908 51    Skalica      
Súkr. ŠI ako súčasť SOŠ    Mallého 2    908 51    Skalica      
Gymnázium F.V.Sasinka    Nám. slobody 3    909 01    Skalica      
ŠJ ako súčasť GYM F.V.S    Nám. slobody 5    909 01    Skalica      
SOŠ strojnícka    Pplk. Pľjušťa 29    909 01    Skalica      

Súkromná SOŠ, Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel.: 031/784 01 34, 0907 513 525; e-mail: ssossladkovicovo@zoznam.sk;
web: www.ssossladkovicovo.stranka.info

Gymnázium M.R.Štefánika    Slnečná 2    931 01    Šamorín      
ŠJ ako súčasť GYM    Slnečná 2    931 01    Šamorín      
Gymnáz.I.Madácha s VJM    Slnečná 2    931 01    Šamorín      

Súkromná Hotelová akadémia SD Jednota, Vinohradská 48, 931 01 Šamorín
tel.: 031/562 24 15; e-mail: sekretariat@hasossamorin.edu.sk;
web: www.hasossamorin.edu.sk
      
Súkromná SOŠ SD Jednota, Vinohradská 48, 931 01 Šamorín      
tel.: 031/562 24 15; e-mail: sekretariat@hasossamorin.edu.sk;
web: www.hasossamorin.edu.sk

Gymnázium, Kláštorné nám. 1295, 908 41 Šaštín - Stráže
tel.: 034/659 27 18; e-mail: gjb.sastin@centrum.sk; web: www.gymsastin.edupage.org

Spojená škola    Beethovenova 27    917 08    Trnava      

SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava
tel.: 033/593 39 21, 033/593 39 26; e-mail: sekretariat@sosatt.sk; web: www.sosatt.sk

SOŠ zdravotnícka    Daxnerova 6    917 92    Trnava      
ŠI ako súčasť SOŠ zdrav    Daxnerova 6    917 92    Trnava      
Súkr. SOŠ Gos-Sk    Ferka Urbánka 19    918 10    Trnava      
Tanečné konzervatórium    Hollého 8    917 01    Trnava      
Jazyk.škola ako s. GYM    Hollého 9    917 26    Trnava      
Gymnázium J.Hollého    Hollého 9    917 26    Trnava      
ŠJ ako súčasť GYM    Hollého 9    917 26    Trnava      
Škol. inter. pri GYM    Hviezdoslavova 10    917 01    Trnava      

Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
tel.: 033/551 10 14, 033/551 46 05; e-mail: sekretariat@gamtt.sk; web: www.gamtt.sk

ŠI ako s. Šport.gym.    Jána Bottu 31    917 87    Trnava      
Športové gymnázium    Jána Bottu 31    917 87    Trnava      
ŠJ ako súčasť GYM    Jána Bottu 31    917 87    Trnava      

Pedagogická a soc.akadémia blahoslavenej Laury, Kalinčiakova 24, 917 01 Trnava
tel.: 033/554 51 95, 033/554 50 95, 033/554 59 32; e-mail: zastupca@pasa.sk
web: http://pasa.edupage.sk

Škol. inter. pri GYM    Kalinčiakova 24    917 01    Trnava      
Arcibiskupské gymnázium    Kalinčiakova 24    917 01    Trnava      
SPŠ    Komenského 1    917 31    Trnava      
SOŠ polytechnická    Koniarekova 17    918 50    Trnava      
SOŠ polytechnická    Koniarekova 17    918 50    Trnava      
Obchodná akadémia    Kukučínova 2    917 29    Trnava      
Stredná odborná škola    Lomonosovova 6    918 54    Trnava      
SOŠ obchodu a služieb    Lomonosovova 6    918 54    Trnava      
SPŠ stavebná    Lomonosovova 7    917 08    Trnava      
Odborné učilište int.    Lomonosovova 8    918 03    Trnava      
ŠI ako súčasť SOŠ el.    Sibírska 1    917 01    Trnava      
SOŠ energetická    Sibírska 1    917 01    Trnava      

SPŠ dopravná, Študentská 23, 918 45 Trnava      
tel.: 033/552 10 85, 033/551 11 61; e-mail: spsdtt@stonline.sk;
 web: www.spsdtt.edupage.org, www.spsdtt.sk

SOŠ poľn. a služ. na v.    Zavarská 9    917 28    Trnava      
Súkromné ŠSZČ    Školská 650    925 42    Trstice      
Odborné učilište RDM    Trstín 335    919 05    Trstín      
Obchodná akadémia    Bratislavská 38    932 01    Veľký Meder      
Gymnáz.M.Korvína s VJM    Bratislavská 38    932 12    Veľký Meder      
Gymnázium J.B.Magina    Beňovského 358/100    922 03    Vrbové      
ŠI ako súčasť SOŠ    Ul.J.Zigmundíka 334/5    922 03    Vrbové      

Stredná odborná škola, J.Zigmundíka 334/5, 922 03 Vrbové
tel.: 033/771 99 61; e-mail: sou@souvrbove.edu.sk

Súkromná SOŠ    Trhovisko 776/1    930 39    Zlaté Klasy