*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
ŠSZČ ako s.SOŠ rozv.vid    Nám. sv. Štefana 1533/3    929 38    Dunajská Streda      
Špec. základná škola    Nám. sv. Štefana 3    929 01    Dunajská Streda      
Špeciálna ZŠ a PŠ s VJM    Sládkovičova 6    929 01    Dunajská Streda      
Špec. základná škola    Šafárikova 38    924 01    Galanta      
Špec. základná škola    Čsl. armády 1207    908 45    Gbely      
Špec. ZŠ s MŠ    M. R. Štefánika 38    920 01    Hlohovec      
Špec. základná škola    Kátovská 37    908 51    Holíč      
Špec. základná škola    Školská 399    925 23    Jelka      
Špec. ZŠ s VJM    Školská 399    925 23    Jelka      
Špec. základná škola    Školská 116    930 37    Lehnice      
Špec. základná škola    Juraja Fándlyho 751    926 01    Sereď      
Súkr. špec. MŠ    Sídl. gen. L.Svobodu 31    909 01    Skalica      
Špeciálna ZŠ s VJM    Pomlejská cesta 1    931 01    Šamorín      
Špec. základná škola    Pomlejská cesta 1    931 01    Šamorín      
Špec.MŠ pri lieč.ústave    Šamorín - Čilistov 62    931 01    Šamorín      
Špec. základná škola    Štúrova 573    908 41    Šaštín - Stráže      
Špeciálna ZŠ int. s VJM    Kaštieľ 3    925 04    Tomášikovo      
Špeciálna zákl.škola i.    Spojná 6    917 28    Trnava      
Špeciálna ZŠ pri RDD    Trstín 345    919 05    Trstín      
Špec. základná škola    Dunajská 51    932 01    Veľký Meder      
Špec. základná škola    Nám.sv.Cyrila a Met. 9    922 03    Vrbové      
Špec. základná škola    Čakanská cesta 800/1    930 39    Zlaté Klasy