*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Jazyk.škola ako s. SOŠ    Z. Kodálya 765    924 47    Galanta      
Jazyk.škola ako s.SOŠ    Rakovice 25    922 08    Rakovice      
Súkr. jazyková škola    Mallého 2    909 01    Skalica      
Súkromná jazyková škola    Fučíkova 462    925 21    Sládkovičovo      
Jazyk.škola ako s. SPŠD    Študentská 23    918 45    Trnava