*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola    Choňkovce 128    072 63    Choňkovce      
Základná škola s MŠ    Krčava 184    072 51    Krčava      
Základná škola    Lekárovce 305    072 54    Lekárovce      
Základná škola    Podhoroď 17    072 64    Podhoroď      
Základná škola s MŠ    Porúbka 20    072 61    Porúbka      
Základná škola    Remetské Hámre 27    072 41    Remetské Hámre      
Základná škola    Komenského 12    073 01    Sobrance      
Základná škola    Komenského 6    073 01    Sobrance      
Základná umelecká škola    Štefánikova 22    073 01    Sobrance      
Základná škola    Úbrež 141    072 42    Úbrež      
Základná škola    Vežké Revištia 24    072 43    Vežké Revištia      
Základná škola    Vyšná Rybnica 138    072 41    Vyšná Rybnica      
Základná škola    Záhor 148    072 53    Záhor