*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Školská 486    925 81    Diakovce      
Materská škola    Školská 659    925 81    Diakovce      
Materská škola    Hájske 410    951 33    Hájske      
Materská škola pri ZŠ    Školská 372    951 32    Horná Kráľová      
Materská škola    Hlavná 237    925 91    Kráľová nad Váhom      
Materská škola    Vinohradská 1595/3    951 31    Močenok      
Materská škola    Baláta 134    925 85    Neded      
Materská škola s VJM    Baláta 134    925 85    Neded      
Materská škola pri ZŠ    9. mája 1075    925 72    Selice      
Materská škola pri ZŠ    9. mája 1182    925 72    Selice      
Materská škola    8. mája 2    927 01    Šaľa      
Materská škola    Budovateľská 19    927 01    Šaľa      
Materská škola    Družstevná 22    927 01    Šaľa      
Materská škola pri ZŠ    Družstevná 22    927 01    Šaľa      
Materská škola    Hollého 40    927 05    Šaľa      
Materská škola    Nešporova 19    927 01    Šaľa      
Materská škola    Okružná 1    927 01    Šaľa      
Materská škola    P. J. Šafárika 394/2    927 01    Šaľa      
Materská škola    Sídlisko Budúcnosť 325    925 82    Tešedíkovo      
Materská škola    Sídlisko Budúcnosť 325    925 82    Tešedíkovo      
Materská škola pri ZŠ    Trnovec nad Váhom 575    925 71    Trnovec nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Nádražná 954    925 84    Vlčany      
Materská škola pri ZŠ    Nádražná 955    925 84    Vlčany      
Materská škola    Žihárec 1    925 83    Žihárec      
Materská škola    Žihárec 1    925 83    Žihárec