*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove    Duchnovičovo námestie 1    080 01    Prešov