*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
*
Súkromná SOŠ    Hviezdoslavova 14    085 84    Bardejov   
SOŠ služieb SZVD    Hviezdoslavova 14    085 84    Bardejov   
Gymnázium    Jiráskova 12    085 70    Bardejov   
Stred.priemyselná škola    Komenského 5    085 42    Bardejov   
Gymnázium sv. J. Bosca    Komenského 5    085 01    Bardejov   
ŠSZČ sv. Jána Bosca    Komenského 5    085 78    Bardejov   
Spojená škola - PŠ    Pod papierňou    085 01    Bardejov   
Súkromné gymnázium    Pod Papierňou 1    085 01    Bardejov   
Súkr. hotelová akadémia    Pod Vinbargom 1    085 01    Bardejov   
Stredná odborná škola    Pod Vinbargom 3    085 98    Bardejov   

Spojená škola Juraja Henischa - gym. + SOŠ polytech., Slovenská 5, 085 01 Bardejov
tel.: 054/486 19 50; e-mail: ssjhbj@slovanet.sk; web: www.ssjh.sk

Obchodná akadémia    Stöcklova 24    085 28    Bardejov   
Spojená škola - SOŠ    Štefánikova 64    085 01    Bardejov   
Spojená škola - SOŠ    Štefánikova 64    085 14    Bardejov   
Spojená škola - SOŠ    Štefánikova 64    085 01    Bardejov   
Stredná odborná škola    Bijacovce 1    053 06    Bijacovce   
Stredná odborná škola    Bijacovce 1    053 06    Bijacovce   
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov   
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov   
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov   
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov   
Gymnázium    Dukelská 30    087 01    Giraltovce   
Súkr. stred. odb. škola    Dukelská 33    087 01    Giraltovce   
Stredná odborná škola    Družstevná 1475    066 01    Humenné   
Stredná odborná škola    Družstevná 1737    066 01    Humenné   
Cirk.spojená škola -Gym    Duchnovičova 24    066 01    Humenné   
SPŠ chemická a potrav.    Komenského 1    066 59    Humenné   
Spojená škola in. - PŠI    Komenského 3    066 01    Humenné   
Spojená škola int.- OUI    Komenského 3    066 01    Humenné   
Gymnáz. gen. L. Svobodu    Komenského 4    066 51    Humenné   
Gymn. sv. J.Zlatoústeho    Lesná 28    066 01    Humenné   
SOŠ zdravotnícka    Lipová 32    066 83    Humenné

SOŠ obchodu a služieb, mierová 1973/79, 066 01 Humenné
tel.: 057/775 27 34; web: www.sousluzhe.edu.sk
   
Stredná odborná škola    Štefánikova 20    066 57    Humenné   
Stredná odborná škola    Štefánikova 20    066 57    Humenné   
Stredná odborná škola    Štefánikova 28    066 01    Humenné   
Obchodná akadémia    Štefánikova 39    066 41    Humenné   
Stredná odborná škola    Garbiarska 1    060 01    Kežmarok   
Gymn. P. O.Hviezdoslava    Hviezdoslavova 20    060 14    Kežmarok   
Stredná odborná škola    Kušnierska 2    060 01    Kežmarok   
Stredná odborná škola    Kušnierska 2    060 01    Kežmarok   
Hotel.akad. O.Brucknera    MUDr. Alexandra 29    060 15    Kežmarok   
Stredná odborná škola    Pradiarenská 1    060 01    Kežmarok   
Stredná odborná škola    Slavkovská 19    060 01    Kežmarok   
Stredná pedagog. škola    Bottova 15A    054 11    Levoča   
Gymnázium sv. F. Assis.    Kláštorská 24    054 68    Levoča   
Prak.škola J.Vojtaššáka    Kláštorská 24/a    054 01    Levoča   
SOŠ zdravotnícka    Kláštorská 24/a    054 01    Levoča   
Gymn. J. F. Rimavského    Kláštorská 37    054 01    Levoča   
SOŠ Majstra Pavla    Kukučínova 9    054 27    Levoča   
Stredná odborná škola    Kukučínova 9    054 27    Levoča   
SOŠ zrak.post. int.    Nám. Štefana Kluberta 1    054 01    Levoča   
Gymnázium    Komenského 13    082 71    Lipany   
Stredná odborná škola    Komenského 16    082 71    Lipany   
Stredná odborná škola    Komenského 16    082 71    Lipany   
Gymnázium    Duchnovičova 13    068 13    Medzilaborce   
Stredná odborná škola    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce   
Stredná odborná škola    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce   
SOŠ pri RC sv.Nikolaja    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce   
Stredná odborná škola    Kláštorná 2    065 03    Podolínec   
Cirk. gym. P. U. Olivu    Dlhé hony 3522/2    058 01    Poprad   
Spojená škola - Gym    Dominika Tatarku 4666/7    058 19    Poprad   
Gymnázium    Kukučínova 4239/1    058 01    Poprad   
Stredná odborná škola    Kukučínova 483/12    058 01    Poprad   
Súkromné gymnázium    Letná ulica 3453/34    058 01    Poprad   

SOŠ zdravotnícka, Levočská 5, 058 50 Poprad
tel.: 052/772 27 04, 052/772 11 45; e-mail: szspp@stonline.sk; web: www.szspp.sk

Stred.priemyselná škola    Mnoheľova 828    058 46    Poprad   
Obchodná akadémia    Murgašova 94    058 01    Poprad   
Stredná odborná škola    Okružná 761/25    058 01    Poprad   
Súkr. stredná odb.škola    Tajovského ulica 2764/16    058 01    Poprad   
Súkromná SOŠ    Ul. SNP 1253    058 01    Poprad   
Stredná odborná škola    Hlavná 1    059 51    Poprad - Matejovce   
Stredná priemysel.škola    Bardejovská 24    080 01    Prešov   
Stredná odborná škola    Bardejovská 24    080 06    Prešov   
Hotelová akadémia    Baštová 32    080 85    Prešov   
SPŠ strojnícka    Duklianska 1    080 01    Prešov   
Gymnázium sv. Mikuláša    Duklianska 16    080 01    Prešov   
Spoj. škola -SOŠsl.p.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov   

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov

tel.: 051/772 53 02; e-mail: riaditel@szssvbazpo.edu.sk; web: www.szssvbazpo.edu.sk

Pedagogická a soc.akad.    Kmeťovo stromoradie 5    080 01    Prešov   
Spojená škola - SLŠ    Kollárova 10    080 01    Prešov   
Spojená škola - SOŠ    Kollárova 10    082 52    Prešov   
Spojená škola - SOŠ    Kollárova 10    082 52    Prešov   
Stredná odborná škola    Konštantínova 2    080 01    Prešov   
Gymnázium    Konštantínova 2    080 01    Prešov   
Stredná odborná škola    Košická 20    080 01    Prešov   
Spojená škola-Gymnázium    Ľ. Podjavorinskej 22    080 05    Prešov   
Spojená škola - SOŠ    Ľ. Podjavorinskej 22    080 50    Prešov   
Gymnázium P. P. Gojdiča    Martina Benku 7/A/11662    080 01    Prešov   
Súkromná SOŠ    Masarykova 2    080 01    Prešov   
Súkr. SOŠ pôšt a tel.    Masarykova 2    080 01    Prešov   
Odborné učilište int.    Masarykova 20D    080 01    Prešov   
Stredná odborná škola    Masarykova 24    081 79    Prešov   
Spojená škola - PŠ    Matice slovenskej 11    080 01    Prešov   
Gymnázium J. A. Raymana    Mudroňova 20    080 01    Prešov   
Ev.kolegiálne gymnázium    Nám. legionárov 3    080 01    Prešov   
Súkr. obchodná akadémia    Petrovianska 34    080 05    Prešov   

SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, 080 01 Prešov
tel.: 051/772 55 67, 051/773 23 44, 0910 347 112; e-mail: spse@spse-po.sk
web: www.spse-po.sk
   
SPŠ stavebná    Plzenská 10    080 01    Prešov   

Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov
tel.: 051/771 72 02, 0915 766 327; e-mail: skola@skolamladost.sk;
web: www.skolamladost.sk

SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych  hrdinov 3, 081 34 Prešov      
tel.: 051/771 08 63, 051/771 08 31; e-mail: soeobcho@souopo.edu.sk;
web: www.souopo.edu.sk

SOŠ podnikania, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
tel.: 051/771 08 63, 051/771 08 31; e-mail: soeobcho@souopo.edu.sk;
web: www.souopo.edu.sk

SOŠ zdravotnícka    Sládkovičova 36    080 24    Prešov   
Spojená škola- Gym.T.Š.    Sládkovičova 4    080 01    Prešov   
Súkr. šport. gymnázium    Smetanova 2    080 01    Prešov   
Súkromná SOŠ ELBA    Smetanova 2    080 01    Prešov   

Súkromné gymnázium, Solivarská 28, 080 05 Prešov
tel.: 051/771 32 63, 0908 976 282; web: www.sgpo.sk
   
Gymnázium sv. Moniky    Tarasa Ševčenka 1    080 01    Prešov   
ŠSZČ pri Gym sv. Moniky    Tarasa Ševčenka 1    080 01    Prešov   
Stredná odborná škola    Vodárenská 3    080 01    Prešov   
Stredná odborná škola    Volgogradská 1    080 01    Prešov   
Stredná odborná škola    Volgogradská 1    080 01    Prešov   
Súkr.hotel.akadémia ESO    Volgogradská 13    080 01    Prešov   
Súkr. obchod. akad. ESO    Volgogradská 13    080 01    Prešov   
Obchodná akadémia    Volgogradská 3    080 01    Prešov   
Súkr. hotelová akadémia    Volgogradská 8    080 01    Prešov   
Gymnázium A. Prídavka    Komenského 40    083 01    Sabinov   

Obchodná akadémia, Kukučínova 1, 083 01 Sabinov
tel.: 051/452 12 67, 051/489 12 03; e-mail: oasb@oasb.sk; web: www.oasb.sk

Stredná odborná škola    SNP 16    083 01    Sabinov   
Súkromné gymnázium    Budovateľská 1992/9    069 01    Snina   
Odborné učilište int.    Palárikova 1603/2    069 13    Snina   
Stred.priemyselná škola    Partizánska 1059    069 01    Snina   
Stredná odborná škola    Sládkovičova 2723/120    069 01    Snina   
Gymnázium    Študentská 4    069 01    Snina   
Cirk. spoj. škola - Gym    Švermova 10    069 01    Snina   
Gymnázium    Ulica SNP 3    061 15    Spišská Stará Ves   
Súkr. obchod. akad.    Školská 311    059 34    Spišská Teplica   
SOŠ pri RC    Osloboditeľov 36    053 02    Spišský Hrhov   
SOŠ pri RC    Osloboditeľov 36    053 02    Spišský Hrhov   
OU pri RC    Osloboditeľov 36    053 02    Spišský Hrhov   
Odborné učilište int.    Kaštieľ 470/3    059 14    Spišský Štiavnik   
Gymnázium T. Vansovej    17. novembra 6    064 01    Stará Ľubovňa   
Stredná odborná škola    Jarmočná 108    064 01    Stará Ľubovňa   
Stredná odborná škola    Jarmočná 108    064 01    Stará Ľubovňa   
Obchodná akadémia    Jarmočná 132    064 01    Stará Ľubovňa   
Odborné učilište int.    Levočská 24    064 01    Stará Ľubovňa   
Stredná odborná škola    Levočská 40    064 01    Stará Ľubovňa   
Cirk. gym. sv. Mikuláša    Štúrova 383/3    064 01    Stará Ľubovňa   
Stredná odborná škola    Hlavná 6    091 01    Stropkov   
Stredná odborná škola    Hlavná 6    091 01    Stropkov   
Stredná odborná škola    Hviezdoslavova 44    091 12    Stropkov   

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov
tel.: 054/742 29 86, 0907 976 916, 054/742 37 86; e-mail: skola@gymstrop.edu.sk
web: www.gymstrop.edu.sk

Stredná odborná škola    Bardejovská 715/18    089 01    Svidník   
Stredná odborná škola    Bardejovská 715/18    089 01    Svidník   
Spojená škola - OA    Centrálna 464    089 01    Svidník   
Gymnázium dukl. hrdinov    Komenského 16    089 24    Svidník   
Stredná odborná škola    Pionierska 361/4    089 01    Svidník   

SPŠ odevná, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník
tel.: 054/788 18 10; e-mail: spso.svidnik@gmail.com; web: www.spsosvid.edu.sk

Gymnázium Matky Terezy    Sovietskych hrdinov 80    089 01    Svidník   
SOŠ zdravotnícka    Sovietskych hrdinov 80    089 01    Svidník   
Stredná odborná škola    Štefánikova 39    059 21    Svit   
Spojená škola - OU    Železničná 115    059 52    Veľká Lomnica   
Stredná odborná škola    A. Dubčeka 963/2    093 01    Vranov nad Topľou   

Súkromné gymnázium, Bernolákova 1061, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.: 057/443 16 81, 0905 971 726; e-mail: osg@8sgvt.edu.sk; web: www.sgvt.szm.sk

Gymnázium    Dr. C. Daxnera 88    093 13    Vranov nad Topľou   
Obchodná akadémia    Dr. C. Daxnera 89    093 35    Vranov nad Topľou

Cirkevná spojená škola, Námesite Jána Pavla II. 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.:057/446 42 81, 0904 509 150; web: www.cssvranov.edupage.sk
   
Stredná odborná škola    Sídlisko Lúčna 1055    093 01    Vranov nad Topľou   

Cirkevné gym. sv. Františka z Assisi, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou      
tel.: 057/446 42 81; e-mail: gfa1@post.sk; web: www.gfavranov.edupage.sk
 
Stredná odborná škola    Horný Smokovec 26    062 01    Vysoké Tatry