*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
*
Špec. základná škola    Kukorelliho 552    094 31    Hanušovce nad Topľou    Súkromná ŠZŠ pri IZ    Hertník 85    086 42    Hertník   
Spojená škola int.- ŠZŠ    Komenského 3    066 01    Humenné   
Špec. základná škola    Třebíčska 16    066 01    Humenné   
Špec. základná škola    Chminianske Jakubovany 21    082 33    Chminianske Jakubovany   
Špec. základná škola    Jarovnice 96    082 63    Jarovnice   
Špec. základná škola    Kostolné námestie 28    060 01    Kežmarok   
Špec. základná škola    Fraňa Kráľa 3    054 01    Levoča   
Špec. materská škola    Kláštorská 24/a    054 32    Levoča   
Špec. zákl. škola int.    Kláštorská 24/a    054 01    Levoča   
ŠZŠ zrak.postih. int.    Nám. Štefana Kluberta 2    054 01    Levoča   
ŠMŠ pre zrak.post. int.    Nám. Štefana Kluberta 2    054 01    Levoča   
Špec. základná škola    Tehelná 23    082 71    Lipany   
Špec. základná škola    Malý Slivník 28    082 67    Malý Slivník   
Špec. základná škola i.    Duchnovičova 479    068 01    Medzilaborce   
Špec. materská škola i.    Duchnovičova 479    068 01    Medzilaborce   
ŠMŠ sv. Nikolaja    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce   
Špec. základná škola    Ostrovany 11    082 22    Ostrovany   
ŠZŠ in. sv.K.Hofbauera    Kláštorná 2    065 03    Podolínec   
Špec. základná škola    Partizánska 2    058 01    Poprad   
ŠZŠ nks. int.    Duklianska 2    080 01    Prešov   
Spoj. škola -ŠMŠnks.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov   
Spoj. škola -ŠZŠsl.p.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov   
Spoj. škola -ŠMŠsl.p.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov   
Špec. materská škola i.    Masarykova 20C    080 01    Prešov   
Špec. základná škola i.    Masarykova 20C    080 01    Prešov   
Spojená škola - ŠZŠ    Matice slovenskej 11    080 01    Prešov   
Súkromná ŠZŠ    Rokycany 40    082 41    Rokycany   
Špec. základná škola    SNP 15    083 01    Sabinov   
Špec. základná škola    Komenského K-5/2655    069 01    Snina   
Špec. základná škola    Zimná 21    059 01    Spišská Belá   
Špec. základná škola    Slnečná 422    059 14    Spišský Štiavnik   
Špec. základná škola    Levočská 22    064 01    Stará Ľubovňa   
Súkromná ŠZŠ    Dezidera Millyho 448/1    089 01    Svidník   
Špec. základná škola i.    Partizánska 52    089 01    Svidník   
Špec. materská škola i.    Partizánska 52    089 01    Svidník   
Špec. základná škola    Mierová 166/71    059 21    Svit   
Špec. základná škola    Toporec 39    059 95    Toporec   
Spojená škola - ŠZŠ    Železničná 115    059 52    Veľká Lomnica   
ŠZŠ telesne postih.    Budovateľská 1309    093 01    Vranov nad Topľou  
Špec. základná škola i.    M. R. Štefánika 140    093 41    Vranov nad Topľou   
Špec. základná škola    Školská 478    086 33    Zborov