*
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
*Základná škola s MŠ    Alekšince 395    951 22    Alekšince

Základná škola, Báb 225, 951 34 Báb
tel.: 037/658 82 34; e-mail: babzs@szm.sk

Základná škola    Bajč 251    946 54    Bajč
Základná škola s MŠ    kpt. Nálepku 43    941 01    Bánov
ZŠ J. Kovátsa s VJM    Hlavná 889    946 34    Bátorove Kosihy
Základná škola    Modranská cesta 889    946 34    Bátorove Kosihy
Základná škola    Bátovce 368    935 03    Bátovce
Základná škola    Školská 252    951 75    Beladice
Základná škola    Beša 88    935 36    Beša
Základná škola    Bešeňov 628    941 41    Bešeňov
Základná škola s VJM    Bešeňov-Zsitvabesenyő 628    941 41    Bešeňov

Základná škola s VJM, Hlavná 59, 943 56 Bíňa
tel.: 036/759 91 11, e-mail: zsbina@orangemail.sk

Základná škola    Bojná 76    956 01    Bojná
Základná škola    Nitrianska 98    951 13    Branč
Základná škola s MŠ    Bruty 101    943 55    Bruty
ZŠ Mihálya Katonu s VJM    Hlavná 503    946 35    Búč
Základná škola    Cabaj 197    951 17    Cabaj - Čápor
Základná škola    Čápor 1085    951 17    Cabaj - Čápor
Základná škola    Čajkov 285    935 24    Čajkov
Základná škola s MŠ    Čaka 364    935 68    Čaka
Základná škola    Nová 201    951 43    Čakajovce
Základná škola s VJM    Hlavná 73    946 02    Čalovec
Základná škola    Hlavná 73    946 02    Čalovec
Základná škola    Čaradice 156    953 01    Čaradice
ZŠ Gábora Barrosa s VJM    Školská 4    935 63    Čata
Základná škola    Nitrianska 1    951 07    Čechynce
Základná škola s MŠ    Čeľadice 87    951 03    Čeľadice
Základná škola s MŠ    Čeľadince 125    956 16    Čeľadince
Základná škola s MŠ    Červený Hrádok 235    951 82    Červený Hrádok
ZŠ s MŠ S. Gáspára    Hlavná 286/2    946 19    Číčov
Základná škola    Školská 223    953 05    Čierne Kľačany
Základná škola    Čifáre 137    951 61    Čifáre
Základná škola s MŠ    Dedinka 142    941 50    Dedinka
Základná škola    Demandice 131    935 85    Demandice
Základná škola s VJM    Školská 485    925 81    Diakovce
Základná škola    Školská 485    925 81    Diakovce
Základná škola    Dolné Obdokovce 183    951 02    Dolné Obdokovce
Základná škola s VJM    Dolné Semerovce 154    935 85    Dolné Semerovce
Základná škola s MŠ    Dolný Ohaj 302    941 43    Dolný Ohaj
Základná škola    Hlavná 60    935 37    Dolný Pial
Základná škola s MŠ    Dubník 72    941 35    Dubník
Základná škola    Starohorská 8    946 56    Dulovce
Základná škola s VJM    Hlavné námestie 13    941 31    Dvory nad Žitavou
Základná škola    Hlavné námestie 14    941 31    Dvory nad Žitavou
Základná škola    Farná 151    935 66    Farná
Základná škola s VJM    Farná 151    935 66    Farná
Základná škola    J. Stampayho 928/76    943 42    Gbelce
ZŠ J. Stampayho s VJM    J. Stampayho 929/80    943 42    Gbelce - Köbölkút
Základná škola s MŠ    Golianovo 60    951 08    Golianovo
Základná škola    Hájske 67    951 33    Hájske
Základná škola    Hontianska Vrbica 6    935 55    Hontianska Vrbica
Základná škola s MŠ    Školská 373    951 32    Horná Kráľová
Základná škola    Farská ulica 20    951 45    Horné Lefantovce
Základná škola s MŠ    Horné Obdokovce 393    956 08    Horné Obdokovce
Základná škola    Horné Semerovce 71    935 84    Horné Semerovce

Základná škola, Hostie 86, 951 94 Hostie
tel.: 037/633 71 14; e-mail: zshostie@gmail.com; web: http://zshostie.edupage.org

Základná škola    Hosťovce 224    951 91    Hosťovce
Základná škola    Poštová 9    935 61    Hronovce
Základná škola s VJM    Dr. Jána Zelenyáka 60    935 61    Hronovce - Lekér
Základná škola    Hronské Kľačany 322    935 29    Hronské Kľačany
Základná škola    Hronské Kosihy 189    935 27    Hronské Kosihy
Základná škola    Hrušovany 74    956 13    Hrušovany
Základná škola s MŠ    Hul 429    941 44    Hul
Základná umelecká škola    Komárňanská 116    947 01    Hurbanovo
Základná škola    Nám. Konkolyho-Thege 2    947 01    Hurbanovo
ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho    Športová 7    947 01    Hurbanovo
Základná škola    Choča 141    951 76    Choča
ZŠ L. Tarczyho s VJM    Školská 332    946 31    Chotín

Základná škola, Ludanická 10, 955 01 Chrabrany
tel.: 038/531 30 62; e-mail: mizerakova@zschrabrany.edu.sk

ZŠ s MŠ    Školská ulica 89/7    946 52    Imeľ
Základná škola    Ipeľský Sokolec 331    935 75    Ipeľský Sokolec
Základná škola s MŠ VJM    Ipeľský Sokolec 332    935 75    Ipeľský Sokolec
Základná škola    Novozámocká 300    951 12    Ivanka pri Nitre
ZŠ s MŠ Károlya Dömeho    Ďatelinová ulica 296    946 39    Iža - Izsa

Základná škola s MŠ, Školská 5, 956 21 Jacovce
tel.: 038/532 58 36; e-mail: zsmsjac@centrum.sk, milkapol@centrum.sk

Základná škola s MŠ    Školská ul. č. 16    951 48    Jarok
Základná škola s MŠ    Jasová 7    941 34    Jasová
Základná škola s MŠ    Jatov 189    941 09    Jatov
Základná škola    Jedľové Kostoľany 75    951 96    Jedľové Kostoľany
Základná škola    Školská 330    951 73    Jelenec
Základná škola    Jelšovce 261    951 43    Jelšovce
Základná škola    Jur nad Hronom 284    935 57    Jur nad Hronom
Základná škola    Školská 11    935 32    Kalná nad Hronom
Základná škola    Hlavná 102    946 01    Kameničná
Základná škola s VJM    Hlavná 102    946 01    Kameničná
Základná škola s VJM    Kamenín 494    943 57    Kamenín
Základná škola    Kamenín 494    943 57    Kamenín
Cirkevná ZŠ s MŠ    Keť 218    935 64    Keť
Základná škola    Školská 20    951 53    Klasov
ZŠ J. A. Komenského    Rábska 14    946 03    Kolárovo
ZŠ Mateja Korvína s VJM    Školská 6    946 03    Kolárovo
ZŠ F.Rákocziho II s VJM    V. Palkovicha 3    946 03    Kolárovo
Základná škola s MŠ    Hlavná 198    951 78    Kolíňany
Základná škola s MŠ    Kolta 245    941 33    Kolta
SCŠ MARIANUM - ZŠ s MŠ    Biskupa Királya 30    945 05    Komárno
Základná škola s VJM    Eötvösa 39    945 01    Komárno
Základná škola    Komenského 3    945 01    Komárno
Základná umelecká škola    Letná 12    945 01    Komárno
ZŠ s VJM Móka Jókaiho    Mieru 2    945 53    Komárno
Základná škola    Pohraničná 9    945 01    Komárno
Základná škola    Práce 24    945 01    Komárno
Základná škola    Rozmarínová 1    945 01    Komárno
Spojená škola-ZŠ priNsP    Železničná 13    945 01    Komárno
Základná škola s MŠ    Nám. O. Cabana 36    941 06    Komjatice
Základná škola    Kostoľany pod Tribečom144    951 77    Kostoľany pod Tribečom
Základná škola    Kovarce 164    956 15    Kovarce
Základná škola s MŠ    Kozárovce 927    935 22    Kozárovce
Základná škola s VJM    Hlavná 72    925 91    Kráľová nad Váhom
Základná škola    Kráľová nad Váhom 322    925 91    Kráľová nad Váhom
Základná škola s MŠ    Kravany nad Dunajom 143    946 36    Kravany nad Dunajom
Základná škola    Sovietskej armády 66    956 19    Krnča
Základná škola s MŠ    Cyrila a Metoda 446    956 31    Krušovce
Základná škola    Kukučínov 18    937 01    Kukučínov
Základná škola    Kuraľany 152    935 64    Kuraľany
Základná škola    Ladice 323    951 77    Ladice
Základná škola    Školská 144    951 36    Lehota
Spojená škola-ZŠ priNsP    29. augusta 1    934 01    Levice
Základná umelecká škola    F. Engelsa 2    934 01    Levice
Základná škola s VJM    J. Jesenského 41    934 01    Levice
Základná škola A. Kmeťa    M. R. Štefánika 34    934 01    Levice
Základná škola    Pri Podlužianke 6    934 01    Levice
Základná škola    Saratovská 43    934 05    Levice
Súkromná ZŠ T. Smaragd    Saratovská 85    934 05    Levice
Základná škola    Saratovská 85    934 05    Levice
ZŠ sv. Vincenta    Saratovská 87    934 05    Levice
Základná škola    Sv. Michala 42    934 01    Levice
Základná škola    Školská 14    934 01    Levice
Základná škola    Lipová 103    941 02    Lipová
Základná škola    Hlavná 10    935 38    Lok
Základná škola    Hlavná 45    951 92    Lovce
Základná škola    Hlavná 414    951 88    Lúčnica nad Žitavou
Základná škola    Hviezdoslavova 40    956 11    Ludanice
Základná škola    Hlavná 191    951 23    Lukáčovce
Základná škola s MŠ    Sasinkova 1    951 41    Lužianky
Základná škola sv.Savia    Kopanická 286    951 93    Machulince
Základná škola    Malé Chyndice 236    951 54    Malé Chyndice
Základná škola    Malé Ripňany 45    956 07    Malé Ripňany
Základná škola s MŠ    Školská 1    941 45    Maňa
Základná škola    Mankovce 102    951 91    Mankovce
Základná škola s VJM    Cesta na vŕšku 1    946 32    Marcelová
Základná škola    Cesta na vŕšku 1    946 32    Marcelová
Základná škola    Martin nad Žitavou 110    953 01    Martin nad Žitavou
Reformovaná CZŠ s VJM    Martovce 145    947 01    Martovce
Základná škola s MŠ    Michal nad Žitavou 276    941 61    Michal nad Žitavou

Základná škola s VJM, Moča 417, 946 37 Moča
tel.: 035/778 94 08; e-mail: skola@zsmoca.edu.sk

Základná škola    Školská 1158    951 31    Močenok
ZŠ Gergelya Édesa s VJM    Hlavná 359    946 33    Modrany
Základná umelecká škola    Mojmírovce 897    951 15    Mojmírovce
Základná škola    Školská 897    951 15    Mojmírovce
Základná škola    Mojzesovo - Černík 84    941 04    Mojzesovo
ZŠ Jánosa Endrődyho    Mužla 491    943 52    Mužla
Základná škola s VJM    Školská 39    943 60    Nána
Základná škola s VJM    Neded 964    925 85    Neded
Základná škola    Neded 964    925 85    Neded
Základná škola    Nemčiňany 129    951 81    Nemčiňany
Základná škola s VJM    Komenského 21    946 51    Nesvady
Základná škola    Komenského 21    946 51    Nesvady
Základná škola    Školská 214    951 72    Neverice
ZŠ kniežaťa Pribinu    Andreja Šulgana 1    949 01    Nitra
Základná škola    Beethovenova 1    949 11    Nitra
Základná škola    Benkova 34    949 01    Nitra
Základná škola    Cabajská 2    949 01    Nitra
ZŠ s MŠ sv. Gorazda    Dlhá 78    949 01    Nitra
Základná škola    Dražovská 6    949 01    Nitra
SKŠ-ZŠ sv. Svorada a B.    Farská 43    949 01    Nitra
Základná škola    Fatranská 14    949 01    Nitra
Základná škola    Krčméryho 2    949 01    Nitra
Základná škola    Na Hôrke 30    949 11    Nitra
Súkr.ZŠ pre žiak.s ch.r    Na Hôrke 30    949 11    Nitra
Základná škola    Nábrežie mládeže 5    949 01    Nitra
Základná škola s MŠ    Novozámocká 129    949 05    Nitra
ZŠ sv. Marka    Petzwalova 1    949 11    Nitra
Základná škola    Sčasného 22    949 01    Nitra
Základná škola    Škultétyho 1    949 11    Nitra
Zákl. škola a MŠ pri FN    Špitálska 6    949 01    Nitra
ZŠ a MAT.ŠKOLA pri FN    Špitálska 6    949 01    Nitra
Základná škola    Topoľová 8    949 01    Nitra
Základná škola    Tulipánová 1    949 01    Nitra
Základná umelecká škola    Vajanského 1    949 01    Nitra
Základná škola pri LVS    Pri kaštieli 1    949 01    Nitra-Kynek
Základná škola s MŠ    Nitrianska Blatnica 3    956 05    Nitrianska Blatnica
Základná škola    Jelenecká 72    951 01    Nitrianske Hrnčiarovce
Cirk. ZŠ sv. Pavla    Nová Dedina 97    935 25    Nová Dedina
Základná škola    Partizánska 362    951 51    Nová Ves nad Žitavou
Základná škola s VJM    Horná 30    943 41    Nová Vieska
Základná škola s MŠ    Nové Sady 176    951 24    Nové Sady
Cirkevná základná škola    Andovská 4    940 52    Nové Zámky
Základná škola    Devínska 12    940 63    Nové Zámky
Základná škola    G. Bethlena 41    940 01    Nové Zámky
Základná škola    Hradná 22    940 56    Nové Zámky
Základná škola    Mostná 3    940 58    Nové Zámky
Základná škola    Nábrežná 95    940 57    Nové Zámky
Spojená škola-ZŠ priNsP    Slovenská 11    940 52    Nové Zámky
Základná umelecká škola    SNP 5    940 60    Nové Zámky
ZŠ G. Czuczora s VJM    G. Czuczora 10    940 53    Nové Zámky - Éjsekújvár
Základná škola    Školská 289    951 95    Obyce
Základná škola s VJM    Nitrianska 378    946 13    Okoličná na Ostrove
Základná škola    Oponice 114    956 14    Oponice
Základná škola s MŠ    Komenského 8    941 11    Palárikovo
Základná škola s VJM    Hlavná 51    935 74    Pastovce
CZŠ P. Palásthyho s VJM    Plášťovce 5    935 82    Plášťovce
Základná škola    Plášťovce 634    935 82    Plášťovce
Základná škola    Plavé Vozokany 114    935 69    Plavé Vozokany
Základná škola    Podhájska 460    941 48    Podhájska
Základná škola    Podhorany 8    951 46    Podhorany
Základná škola s MŠ    Podlužany 232    935 27    Podlužany
Základná škola s VJM    Pohranice 245    951 02    Pohranice
Základná škola    Pohranice 444    951 02    Pohranice
Základná škola    Hlavná 120    935 62    Pohronský Ruskov
Základná škola    Poľný Kesov 70    951 14    Poľný Kesov
Základná škola s VJM    Hlavná 1    941 51    Pozba
Základná škola s MŠ    1. mája 144    956 22    Prašice
Základná škola s MŠ    Rezutova 58/63    955 01    Práznovce
Základná škola s MŠ    Preseľany 580    956 12    Preseľany
Základná škola    Pavilón B, Školská 26    946 55    Pribeta
Základná škola s VJM    Školská 8    946 55    Pribeta
Základná škola    Štiavnická cesta 26    935 05    Pukanec
Základná škola    Radava 440    941 47    Radava
Základná škola s MŠ    Kpt. Nálepku 13    956 05    Radošina
Základná škola s VJM    Radvaň nad Dunajom 248    946 38    Radvaň nad Dunajom
Základná škola s MŠ    Rastislavice 115    941 08    Rastislavice
Základná škola    Rišňovce 427    951 21    Rišňovce
Základná škola s VJM    Rúbaň 28    941 36    Rúbaň
Základná škola s MŠ    Rumanová 308    951 37    Rumanová
Základná škola s MŠ    Školská 10    935 23    Rybník
Základná škola s MŠ    Salka 428    943 61    Salka
Základná škola    Levická 25    935 87    Santovka
Základná škola s MŠ    Školská 1003    925 72    Selice
Základná škola s MŠ VJM    Školská 1003    925 72    Selice
Základná škola    Semerovo 110    941 32    Semerovo
Základná škola    Školská 299    951 85    Skýcov
Základná škola s VJM    Slatina 24    935 84    Slatina
Základná škola    Dlhá 122    951 71    Sľažany
Základná škola    Školská 232    951 52    Slepčany
Základná škola s VJM    Hlavná 27    946 17    Sokolce
Základná škola s MŠ    Hviezdoslavova 38    956 17    Solčany
Základná škola    Tekovská 17    935 26    Starý Tekov
Základná škola s VJM    Blatná 876    941 37    Strekov
Základná škola s MŠ    Svätoplukovo 37    951 16    Svätoplukovo
ZŠ J. Kossányiho s VJM    Školská 22    946 57    Svätý Peter
Základná škola    Školská 22    946 57    Svätý Peter
Základná škola    Školská 2    943 54    Svodín
ZŠ L. Csongrádyho s VJM    Školská 1    943 54    Svodín - Szőgyén
Základná škola    E. B. Lukáča 6    936 01    Šahy
Základná škola    Mládežnícka 24    936 01    Šahy
Základná škola s VJM    Mládežnícka 24    936 01    Šahy
Základná umelecká škola    Nám. B. Bartóka 1    936 01    Šahy
Cirkevná základná škola    Slov.národ.povstania 4    936 01    Šahy
Základná škola    Bernolákova 1    927 05    Šaľa
Základná škola    Hollého 48    927 05    Šaľa
Základná škola    Horná 22    927 01    Šaľa
ZŠ J. C. Hronského    Krátka 2    927 01    Šaľa
Základná umelecká škola    Kukučínova 27    927 01    Šaľa
SŠ-ZŠpriVšeob.nemocnici    Nemocničná 1    927 01    Šaľa

ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM, P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaľa
tel.: 031/770 34 95; e-mai: pazmanymta@zoznam.sk

Základná škola    Pionierska 4    927 01    Šaľa
Základná škola s MŠ    Šalgovce 112    956 06    Šalgovce
Základná škola s VJM    Šalov 58    935 71    Šalov
ZŠ - Alapiskola    Šarovce 426    935 52    Šarovce
Základná škola    Školská 2    946 32    Šrobárová

Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
tel.: 036/751 11 33; e-mail: kancelaria@zsadysturovo.edu.sk;
web: www.zssturovo.edupage.sk

ZŠ s VJM Endre Adyho    Adyho 9    943 01    Štúrovo
Základná škola    Bernolákova 35    942 01    Šurany
Základná umelecká škola    Nám. hrdinov 10    942 01    Šurany
Cirkevná základná škola    Nám. hrdinov 6    942 01    Šurany

Základná škola, SNP 5, 942 01 Šurany
tel.: 035/650 09 25; web: www.zssnpsu.edu.sk

Základná škola    Šurianky 55    951 26    Šurianky
Základná škola    Komenského 37    935 41    Tekovské Lužany
Základná škola s VJM    Komenského 37    935 41    Tekovské Lužany
Základná škola s MŠ    Školská 416    966 54    Tekovské Nemce
Základná škola    Tesáre 129    956 21    Tesáre
ZŠ Štefana Moysesa    Školská 608    951 76    Tesárske Mlyňany
Základná škola    Školská 974    925 82    Tešedíkovo
Základná škola VJM    Školská 974    925 82    Tešedíkovo
Základná umelecká škola    Stará 31    935 21    Tlmače
Základná škola    Školská 9    935 21    Tlmače

Základná škola, Gogoľova 2143/7, 955 01 Topoľčany
tel.: 038/532 18 95; e-mail: zsgogolova@gmail.com;
web: www.zsgogolovato.edupage.org

Základná škola    J. Hollého 696/3    955 01    Topoľčany
Cirkevná základná škola    Ľ. Fullu 2805    955 03    Topoľčany
Cirkevná základná škola    Lipová 10    955 01    Topoľčany
Spojená škola-ZŠ priNem    Pavlovova 17    955 01    Topoľčany
Základná škola    Škultétyho 2326/11    955 01    Topoľčany
Základná škola    Tovarnícka 1641/57    955 01    Topoľčany
Základná škola    Tribečská 1653/22    955 01    Topoľčany
Základná škola    Litoměřická 32    951 93    Topoľčianky
Základná škola s VJM    Školská 31    946 15    Tôň
SŠ - ZŠ pri ODLÚ    Trávnica 171    941 46    Trávnica
Základná škola s MŠ    Trávnica 70    941 46    Trávnica
Základná škola s MŠ    Školská 302    925 71    Trnovec nad Váhom
Základná škola    Tvrdomestice 42    956 22    Tvrdomestice
Základná škola VJM    Nová cesta 9    941 10    Tvrdošovce
Základná škola    Nová cesta 9    941 10    Tvrdošovce
Základná škola s MŠ    Hlavná 199    941 03    Úľany nad Žitavou
Základná škola s MŠ    Urmince 298    956 02    Urmince
Základná škola    Velčice 86    951 71    Velčice
Základná škola s VJM    Hlavná 92    946 21    Veľké Kosihy
Základná škola    Veľké Kozmálovce 56    935 21    Veľké Kozmálovce
Základná škola s MŠ    Veľké Lovce 59    941 42    Veľké Lovce
Základná škola s VJM    Veľké Ludince 390    935 65    Veľké Ludince
Základná škola    Veľké Ludince 390    935 65    Veľké Ludince
Základná škola s MŠ    Školská 528    956 07    Veľké Ripňany

Základná škola, Školská 851, 951 35 Veľké Zálužie
tel.: 037/659 22 03; e-mail: zsvzaluzie@post.sk; web: www.zszaluzie.sk

Základná škola    Hlavná 638    951 05    Veľký Cetín
Základná škola    Mochovská 4    935 34    Veľký Ďur

ZŠ s MŠ s VJSaM, 941 07 Veľký Kýr   
tel.: 035/659 31 33, e-mail: zskyr@zskyr.edu.sk; web: www.zskyr.edu.sk

Základná škola    Veľký Lapáš 499    951 04    Veľký Lapáš
Základná škola    Školská 1    951 06    Vinodol

Základná škola s MŠ VJM, Vlčany 1547, 925 84 Vlčany
tel.: 031/779 40 94; e-mail: zssvjmvlcany@centrum.sk;
web: www.zssvjmvlcany.edupage.org

Základná škola s MŠ    Vlčany 1547    925 84    Vlčany
Základná škola    Školská 1    951 87    Volkovce
Základná umelecká škola    Hlavná 1    952 01    Vráble
ZŠ Viliama Záborského    Levická 737    952 01    Vráble
ZŠ sv. Vojtecha    Levická 903    952 01    Vráble
Základná škola    Levická 903    952 01    Vráble
Základná škola s MŠ    Sídlisko Lúky 1226    952 01    Vráble
Základná škola    Výčapy - Opatovce 185    951 44    Výčapy - Opatovce
Základná škola    Vyškovce nad Ipľom 34    935 77    Vyškovce nad Ipľom
Základná škola    Závada 2    955 01    Závada
Základná škola    Zbehy 661    951 42    Zbehy
Základná škola    Zbrojníky 177    935 55    Zbrojníky
Základná škola    Školská 10    946 14    Zemianska Olča
ZŠ Ferenca Móru s VJM    Školská 10    946 14    Zemianska Olča
Základná škola    Školská 846    941 22    Zemné
ZŠ Ányosa Jedlika s VJM    Školská 845    941 22    Zemné - Szímő
ZŠ pri MNsP    Bernolákova 4    953 01    Zlaté Moravce
Základná umelecká škola    J. Kráľa 4    953 01    Zlaté Moravce
Základná škola    Mojmírova 2    953 01    Zlaté Moravce
Základná škola    Pribinova 1    953 01    Zlaté Moravce
Základná škola pri RDD    Prílepská 6    953 01    Zlaté Moravce
Základná škola    Robotnícka 25    953 01    Zlaté Moravce
ZŠ sv. Don Bosca    Ul. 1. mája 24    953 01    Zlaté Moravce
ZŠ s MŠ Móra Kóczána    Komenského 555    946 12    Zlatná na Ostrove
Základná škola s VJM    Komenského 1    937 01    Želiezovce
Základná škola    Mierová 67    937 01    Želiezovce
Základná škola s MŠ    Osloboditeľov 30    935 02    Žemberovce
Základná škola    Žihárec 2    925 83    Žihárec
Základná škola s VJM    Žihárec 2    925 83    Žihárec
Základná škola s MŠ    Žirany 394    951 74    Žirany
ZŠ Jána Vojtecha Šimka    Šimkova 40    951 97    Žitavany