*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
*
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Trieda A. Hlinku č.1    949 74    Nitra    Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre    Tr.A.Hlinku č.2    949 76    Nitra    Univerzita J. Selyeho v Komárne    ul. Roľníckej školy 1519    945 01    Komárno