*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
*Súkromná SOŠ    Dolné Obdokovce 71    951 02    Dolné Obdokovce
SOŠ - Szakképző Iskola    Hlavné nám. 2    941 31    Dvory nad Žitavou
SOŠ poľnohospodár.    Hlavné námestie 2    941 31    Dvory nad Žitavou
SOŠ odevná    Hrkovce 115    936 01    Hrkovce
Stredné odb. škola    1. mája 1    947 01    Hurbanovo
SPŠ stavebná    Konkolyho 8    947 01    Hurbanovo
SOŠ obchodná    Mieru 23    935 32    Kalná nad Hronom
ŠJ pri Cirk.8.r.gymnáz.    Brnenské nám. 15    946 03    Kolárovo
Cirk. 8-roč. gymnázium    Brnenské nám. 15    946 03    Kolárovo
Súkromná SOŠ s VJM    Slovenská 52    946 03    Kolárovo
SCŠ MARIANUM-gymnázium    Biskupa Királya 30    945 01    Komárno
Gymnázium H.S. s VJM    Biskupa Királya 5    945 01    Komárno
SOŠ strojárska    Bratislavská cesta 10    945 25    Komárno
SOŠ poľn. a služ.    Budovateľská 32    945 01    Komárno
SOŠ obchodu a služieb    Budovateľská 32    945 01    Komárno
Stredná priemysel.škola    Petőfiho 2    945 50    Komárno
ŠJ pri Gymnáziu    Pohraničná 10    945 52    Komárno
Gymnázium Ľ. J. Šuleka    Pohraničná 10    945 52    Komárno
SOŠ záhradnícka a poľn.    Dunajský rad 138    946 36    Kravany nad Dunajom
Spojená škola - ŠK    29. augusta 2    934 01    Levice
Pedagog. a soc.akadémia    F. Engelsa 3    934 29    Levice
Stredná priem. škola    F. Hečku 25    934 47    Levice
Obchodná akadémia    Kálmán.Kittenbergera 2    934 40    Levice
Gymnázium A. Vrábla    Mierová 5    934 03    Levice
SOŠ poľn. a služ.    Na lúkach 18    934 03    Levice
Stred. odborná škola    Pod amfiteátrom 7    934 01    Levice
Súkromné gymnázium    Saratovská 85    934 05    Levice
Gymnázium sv.Vin.dePaul    Saratovská 87    934 05    Levice
Stredná odborná škola    Sv. Michala 36    934 80    Levice
Cirkevné gymnázium VJM    Sv. Michala 38    934 01    Levice
SOŠ odevná    Vajanského 23    934 03    Levice
Spojená škola - ŠPP    Z. Nejedlého 41    934 01    Levice
Spojená škola - ŠK    Z. Nejedlého 41    934 05    Levice
Odborné učilište int.    Mojmírovce 1791    951 15    Mojmírovce
Spojená školaSPŠP,HA,ŠG    B. Slančíkovej 2    950 50    Nitra
Obchodná akadémia    Bolečkova 2    950 50    Nitra
SPŠ stavebná    Cabajská 4    950 50    Nitra
SOŠ potravinárska I.    Cabajská 6    949 01    Nitra
SOŠ dopravy,obch. a sl.    Cintorínska 4    950 50    Nitra
Str. poľn. a vet. škola    Dražovská 14    950 12    Nitra
Stred. odb. škola    Dvorčianska 629    949 05    Nitra
SKŠ-Gymnázium sv.C.a M.    Farská 19    949 01    Nitra
Stredná zdravotn. škola    Farská 23    950 50    Nitra
Stredná priem. škola    Fraňa Kráľa 20    949 01    Nitra
Gymnázium    Golianova 68    949 01    Nitra
ŠJ pri gymnáziu    Golianova 68    949 01    Nitra
Súkr. konzervatórium    Krčméryho 2    949 01    Nitra
Stred. odborná škola    Levická 40    950 03    Nitra
Spojená škola - ŠPP    Mudroňova 1    949 01    Nitra
SOŠ    Nábrežie mládeže 1    949 01    Nitra
SOŠ stavebná    Nábrežie mládeže 1    950 28    Nitra
ŠJ pri Gymnáziu    Párovská 1    950 50    Nitra
Gymnázium    Párovská 1    950 50    Nitra
Piaristické gymnázium    Piaristická 6    949 01    Nitra
SPV stavebné    Štúrova 140    949 01    Nitra
Súkromná SOŠ ANIMUS    Vajanského 1    949 01    Nitra
Súkromné SPV NITRAZDROJ    Výstavná 8    949 01    Nitra
Odborné učilište int.    Nová Ves nad Žitavou 68    951 51    Nová Ves nad Žitavou
SŠ - Obchodná akadémia    B. Němcovej 1    940 75    Nové Zámky
SŠ - SPŠE S. A. Jedlika    B. Němcovej 1    940 75    Nové Zámky
SOŠ dopravy a služieb    Jesenského 1    940 62    Nové Zámky
ŠJ pri Gymnáziu    M. R. Štefánika 16    940 61    Nové Zámky
Gymnázium    M. R. Štefánika 16    940 61    Nové Zámky
SPV COOP Jednota    Nám.P.O.Hviezdoslava 3    940 62    Nové Zámky

Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/640 10 77, 035/640 10 83; e-mail: soustavnz@stonline.sk
web: www.soustavnz.edupage.org

SOŠ stavebná    Nitrianska cesta 61    940 01    Nové Zámky
SOŠ - Szakiskola    Nitrianska cesta 61    940 01    Nové Zámky
Stredná zdravotn. škola    Pod kalváriou 1    940 01    Nové Zámky
SOŠ hotel.služ. a obch.    Zdravotnícka 3    940 51    Nové Zámky
Gymnázium P.Pázmáňa VJM    Letomostie 3    940 61    Nové Zámky - Érsekújvár
Súkromná SOŠ s VJM    Mlynská 1116    943 54    Svodín
Odborné učilište int.    Kapitulská 15    936 01    Šahy
Gymnázium    Mládežnícka 22    936 01    Šahy
Cirkevné gymnázium    Slov.národ.povstania 4    936 01    Šahy
SOŠ - Szakképző Iskola    Slov.národ.povstania 41    936 01    Šahy
SOŠ poľnohospodár.    Slov.národ.povstania 41    936 01    Šahy
Gymnázium s VJM    Mládežnícka 22    936 01    Šahy - Ipolyság
Spojená škola - ŠPP    Krátka 11    927 01    Šaľa
Spojená škola - SOŠCh    Nivy 2    927 05    Šaľa
Spojená škola - ŠK    Nivy 2    927 05    Šaľa
SŠ - SPŠ,SPŠCh,SOŠCh    Nivy 2    927 05    Šaľa
Spojená škola - SPŠCh    P. Pázmaňa 23    927 01    Šaľa
Spojená škola - ŠK    P. Pázmaňa 23    927 01    Šaľa
Gymnázium    Školská 3    927 01    Šaľa
SOŠ poľnohospodárska    Štúrova 74    927 01    Šaľa
Gymnázium - Gimnázium    Adyho 7    943 01    Štúrovo
Súkr. obchodná akadémia    Svätého Štefana 36    943 01    Štúrovo
SOŠ - Szakképző Iskola    Svätého Štefana 81    943 03    Štúrovo
Gymnázium    Bernolákova 37    942 01    Šurany
Spojená škola - ŠPP    Hradná 22    942 01    Šurany
Obchodná akadémia    Nám. hrdinov 7    942 01    Šurany
Stredná odborná škola    Nitrianska 1    942 01    Šurany

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, 942 14 Šurany      
tel.: 035/650 08 65, 035/650 08 80, e-mail: soustrojar@stonline.sk,
web: www.sossurany.sk

SOŠ strojárska    Kozmálovská cesta 9    935 28    Tlmače
Gymnázium sv. V.de Paul    17. novembra 1056    955 01    Topoľčany
Stredná zdravotn. škola    17. novembra 1056    955 01    Topoľčany
Gymnázium    17. novembra 1180/16    955 01    Topoľčany
Súkromné gymnázium    Gagarinova 1    955 01    Topoľčany
Súkr.škola úžit.výtvar.    Gagarinova 2490/13    955 01    Topoľčany
Súkromné konzervatórium    Gagarinova 2490/13    955 01    Topoľčany
Obchodná akadémia    Inovecká 2041    955 94    Topoľčany
SOŠ potravinárska    Krušovská 2091    955 01    Topoľčany
SOŠ drevárska a nábytk.    Pílska 7    955 01    Topoľčany
Spojená škola - ŠK    Pod kalváriou 941    955 01    Topoľčany
Spojená škola - ŠPP    Pod kalváriou 941    955 01    Topoľčany
Cirk. škola úžit. výtv.    Stummerova 20    955 01    Topoľčany
SPV COOP Jednota    Stummerova 5    955 01    Topoľčany
Stredná odborná škola    T. Vansovej 2    955 01    Topoľčany
Stredná odborná škola    Tovarnícka 1609    955 82    Topoľčany
SOŠ poľnohospodárska    Tovarnícka 1632    955 29    Topoľčany
SOŠ poľnohospodár.    Tovarnícka 1632    955 29    Topoľčany
Súkromná SOŠ    Tovarnícka 1632    955 01    Topoľčany
Gymnázium    Školská 26    952 80    Vráble
SOŠ elektrotechnická    Ul. 1. mája 500    952 01    Vráble
Obchodná akadémia    Bernolákova 26    953 20    Zlaté Moravce
Súkromné gymnázium    Bernolákova 37    953 42    Zlaté Moravce
SOŠ pri Reeduk.d.domove    Prílepská 6    953 01    Zlaté Moravce
Stredná odborná škola    Slov.národ.povstania 2    953 30    Zlaté Moravce
SOŠ poľnohospodár.    Slov.národ.povstania 2    953 30    Zlaté Moravce
Gymnázium J. Kráľa    Slov.národ.povstania 3    953 42    Zlaté Moravce
ŠJ pri Gymmáziu J.Kráľa    Slov.národ.povstania 3    953 42    Zlaté Moravce
SOŠ obchodu a služieb    Slov.národ.povstania 5    953 01    Zlaté Moravce

SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
tel.: 037/640 35 11, 037/642 19 08; e-mail: soustrzm@nextra.sk;
web: www.sostzm.edu.sk

Gymnázium    Štúrova 16    937 01    Želiezovce


Gymnázium J.A.Komenského s VJM, Komenského 1, 937 01 Želiezovce - Zselíz
tel.: 036/771 11 07; e-mail: gimzsel@stonline.sk; web: www.gmzeliezovce.edu.sk