*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
*
Špeciálna ZŠ s VJM    Komárňanská 42    947 01    Hurbanovo   
Špec. základná škola    Zelený háj, Hlavná 157    947 01    Hurbanovo   
Špec. základná škola    Lesná 9    946 03    Kolárovo   
Špeciálna ZŠ s VJM    Remeselnícka 2    946 03    Kolárovo   
Spojená škola - ŠMŠ    Hradná 7    945 01    Komárno   
Spojená škola - ŠZŠ    Hradná 7    945 01    Komárno   
Špeciálna ZŠ s v.j.m.    Košická 8    945 01    Komárno   
Špec. základná škola    Školská 1    941 06    Komjatice   
Spojená škola-MŠ priŠZŠ    Z. Nejedlého 41    934 05    Levice   
Špeciálna zákl.škola i.    Červeňova 42    949 01    Nitra   
Spojená škola-ŠZŠ t.p.    Mudroňova 1    949 01    Nitra   
Súkromná ŠMŠ    Topoľová 6    949 01    Nitra   
Súkromná ŠZŠ    G. Czuczora 554/4    940 53    Nové Zámky   
Spojená škola - ŠZŠ    Rákocziho 5    940 56    Nové Zámky   
Špeciálna zákl.škola i.    Mojmírovská 70    951 14    Poľný Kesov   
ŠPP pri ŠZŠI    F. Rákocziho 1    936 01    Šahy   
Špeciálna zákl.škola i.    F. Rákocziho 1    936 01    Šahy   
Špec.materská škola int    F. Rákocziho 1    936 01    Šahy   
Špec. základná škola    Lipová 6    943 01    Štúrovo   
Spojená škola - ŠZŠ    Topoľová 1    942 01    Šurany   
Súkromná ŠMŠ    Janka Kráľa 1    955 01    Topoľčany   
Špec.ZŠ internátna a PŠ    Tovarnícka 1632    955 01    Topoľčany   
Špeciálna zákl.škola i.    Nám. kpt. Nálepku 613    952 01    Vráble   
Špec. základná škola    Chyzerovecká 80    953 01    Zlaté Moravce   
Špec. základná škola    Úzka 4    937 01    Želiezovce