*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Súkromná jazyková škola    Akademická 4    949 01    Nitra      
Súkromná jazyková škola    Farská 33    949 01    Nitra      
Jazyková škola    Golianova 68    949 01    Nitra      
Privátna jazyková škola    Kupecká 6    949 01    Nitra      
Súkr.jazyk.škola SOPHIA    Mostná 29    949 01    Nitra      
Súkr. jazyk. škola E-KU    Piaristická 2    949 01    Nitra      
Súkr.jaz.škola COLLEGE    Štefánikova trieda 7    949 01    Nitra