*
Základná škola Michalovce, Moskovská 1 
* 
Základná škola s MŠ    Bracovce 26    072 05    Bracovce      
Základná škola    Školská 355    072 15    Budkovce      
Základná škola    Čičarovce 109    076 71    Čičarovce      
Základná škola    Hlavná 1    076 74    Drahňov      
Základná škola s MŠ    Hatalov 183    072 16    Hatalov      
Základná škola    Horovce 181    072 02    Horovce      
Základná škola    Iňačovce 33    072 11    Iňačovce      
Základná škola    Jovsa 172    072 32    Jovsa      
Základná škola    Hlavná 36    079 01    Kapušianske Kľačany      
Základná škola    Krížany 36    079 01    Krišovská Liesková      
Základná škola    Lastomír 144    072 37    Lastomír      
Základná škola    Laškovce 38    072 01    Laškovce      
Základná škola s MŠ    Hlavná 175    072 06    Malčice      
Základná škola    Markovce 31    072 06    Markovce      
Základná škola    Maťovce 53    079 01    Maťovské Vojkovce      
Súkr.zákl.umel.škola    Borovicová 1    071 01    Michalovce      
Základná škola    Jána A. Komenského 1    071 01    Michalovce      
Základná škola    Jána Švermu 6    071 01    Michalovce      
Základná škola    Kpt. Nálepku 16    071 01    Michalovce      
Základná škola    Krymská 5    071 01    Michalovce      
Základná škola    Moskovská 1    071 01    Michalovce      
Základná škola    Okružná 17    071 01    Michalovce      
Súkr.zákl.umelecká škol    Okružná 17    071 01    Michalovce      
Základná škola    Školská 2    071 01    Michalovce      
ZŠ pri zdrav. zariadení    Špitálska 1    071 01    Michalovce      
Základná umelecká škola    Štefánika 20    071 01    Michalovce      
Súkr.zákl.umelecká škol    Štefánikova č.1285    071 01    Michalovce      

Základná škola, T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
tel.: 056/644 13 47, 056/688 43 65; e-mail: skola1@1zsmi.sk;
web: www.zsmoumi.edupage.org

Cirkevná základná škola sv. Michala, Volgogradská 2, 071 01 Michalovce
tel.:056/643 62 03; e-mail: czs@zsvolgomi.edu.sk; web: www.gsobrance.edupage.sk

Základná škola, Nacina Ves 63, 072 21 Nacina Ves
tel.: 056/649 82 16, e-mail: zsnacinaves@stonline.sk
      
Základná škola s MŠ    Palín 104    072 13    Palín      
Základná škola s MŠ    Pavlovce nad Uhom 986    072 14    Pavlovce nad Uhom      
Základná škola    Petrovce nad Laborcom 100    072 21    Petrovce nad Laborcom      
Základná škola    J. Záborského 7    072 01    Pozdišovce      
Základná škola s MŠ    Rakovec nad Ondavou 2    072 03    Rakovec nad Ondavou      
Základná škola    Staré 68    072 23    Staré      
Základná škola    Mierová 1    072 22    Strážske      
Základná umelecká škola    Obchodná 23    072 22    Strážske      
Základná škola    Šamudovce 23    072 01    Šamudovce      
Základná škola s MŠ    Trhovište 50    072 04    Trhovište      
Základná škola s MŠ    Tušická Nová Ves 64    072 02    Tušická Nová Ves      
Základná škola POH    Síd.P.O.Hviezdoslava 43    079 55    Veľké Kapušany      
Základná umelecká škola    Z. Fábryho 19    079 01    Veľké Kapušany      

ZŠ s VJM J.Erdélyiho, Z. Fábryho 36, 079 01 Veľké Kapušany
tel.: 056/628 48 70, 056/628 48 71; e-mail: zs.erdelyi@inmail.sk;
web: www.zsmvkapusany.edu.sk

Základná škola s VJM    Veľké Slemence 18    076 77    Veľké Slemence      
Základná škola s MŠ    Vinné 514    072 31    Vinné      
Cirkevná základná škola    Elektrárenská 50    076 72    Vojany      
Základná škola    Vrbnica 20    072 16    Vrbnica      
Základná škola    Vysoká nad Uhom 314    072 14    Vysoká nad Uhom      
Základná škola s MŠ    Zalužice 121    072 34    Zalužice      
Základná škola    Zemplínska Široká 277    072 13    Zemplínska Široká      
Základná škola    Žbince 145    072 16    Žbince