*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola    Bačkovík 63    044 45    Bačkovík      
Základná škola    Beniakovce 38    044 42    Beniakovce      
Základná škola    Bidovce 209    044 45    Bidovce      
Základná škola s MŠ    Bohdanovce 209    044 16    Bohdanovce      
Základná škola    Boliarov 50    044 47    Boliarov      
Základná škola s MŠ    Budimír 11    044 43    Budimír      
Základná škola s VJM    Buzica 327    044 73    Buzica      
Základná škola    Cestice 70    044 71    Cestice      
Základná škola    Čakanovce 80    044 45    Čakanovce      
Základná škola    Pionierska 33    044 14    Čaňa      
Základná škola s MŠ    Školská 7    044 71    Čečejovce      
Základná škola    Drienovec 44    044 01    Drienovec      
Základná škola    Hlavná 5    044 31    Družstevná pri Hornáde283      
Základná škola    Ďurkov 192    044 19    Ďurkov      
Základná škola    Dvorníky 88    044 02    Dvorníky - Včeláre      
Základná škola    Haniska 290    044 57    Haniska      
Základná škola    Herľany 37    044 46    Herľany      
Základná škola    Hýľov 62    044 12    Hýľov      
Základná škola    Chrastné 30    044 44    Chrastné      
Základná škola    Janík 28    044 05    Janík      
Základná škola    Jasov 23    044 23    Jasov      
Základná škola s MŠ    Kalša 128    044 18    Kalša      
Základná škola    Kecerovce 79    044 47    Kecerovce      
Základná škola    Kokšov - Bakša 20    044 13    Kokšov - Bakša      
Základná škola    M. Kočanovej 2    044 31    Kostoľany nad Hornádom      
Základná škola    Košická Belá 235    044 65    Košická Belá      
Základná škola    Košická Polianka 148    044 41    Košická Polianka      
Základná škola    Košické Oľšany 207    044 42    Košické Oľšany      
Základná škola    Kráľovce č. 86    044 44    Kráľovce      
Základná škola    Kysak 210    044 81    Kysak      
Základná škola    Školská 10    044 20    Malá Ida      
Základná umelecká škola    Štóska 159    044 25    Medzev      
Základná škola    Štóska 183    044 25    Medzev      
Základná škola    Mokrance 163    045 01    Mokrance      
Základná škola    Českoslov. armády 15    045 01    Moldava nad Bodvou      
Základná umelecká škola    Hlavná 67    045 01    Moldava nad Bodvou      
Základná škola    Severná 21    045 01    Moldava nad Bodvou      
Základná škola    Nižná Kamenica 60    044 45    Nižná Kamenica      
Základná škola    Veľká Nemecká 2    044 15    Nižná Myšľa      
Základná škola    Klátovská 56    044 12    Nižný Klátov      
Základná škola    Nižný Lánec 54    044 73    Nižný Lánec      
Základná škola    Nová Polhora 94    044 44    Nová Polhora      
Základná škola    Nováčany 102    044 21    Nováčany      
Základná škola    Paňovce 96    044 71    Paňovce      
Základná škola    Peder 119    044 05    Peder      
Základná škola    Perín 145    044 74    Perín - Chym      
Základná škola s MŠ    Školská 3    044 24    Poproč      
Základná škola    Ul. SNP 121    044 42    Rozhanovce      
Základná škola s MŠ    Rudník 205    044 23    Rudník      
Základná škola    Ruskov 32    044 19    Ruskov      
Základná škola    Zdoba 160    044 41    Sady nad Torysou      
Základná škola    Seňa 507    044 58    Seňa      
Základná škola    Školská 251    044 11    Skároš      
Základná škola s MŠ    Hlavná 320/79    044 17    Slanec      
Základná škola    Sokoľ 165    044 31    Sokoľ      
Základná škola    Sokoľany 147    044 56    Sokoľany      
Základná škola    Svinica 187    044 45    Svinica      
Základná škola    Šemša 142    044 21    Šemša      
Súkr.ZŠ s MŠ pri kúpeľoch    Štós - kúpele č.242    044 26    Štós      
Základná škola    Štós 35    044 26    Štós      
Základná škola    Školská 94    044 11    Trstené pri Hornáde      
Základná škola s VJM    Turňa nad Bodvou 301    044 02    Turňa nad Bodvou      

Základná škola s VJM, Turňa nad Bodvou 301, 044 02 Turňa nad Bodvou      
tel.: 055/466 21 31, e-mail: 301.skola@stonline.sk

Základná škola    Turnianska Nová Ves 84    044 04    Turnianska Nová Ves      
Základná škola    Hlavná 165    044 13    Valaliky      
Základná umelecká škola    Kostolná 10    044 13    Valaliky-Všechsvätých      
Základná škola    Parková 1    044 55    Veľká Ida      
Základná škola    Vtáčkovce 1    044 47    Vtáčkovce      
Základná škola    Hlavná 113    044 15    Vyšná Myšľa      
Základná škola    Žarnov 46    044 04    Žarnov      
CZŠ sv. koš. mučeníkov    Ždaňa 96    044 11    Ždaňa      
Základná škola    Ždaňa 96    044 11    Ždaňa