*
Základná škola
Mládežnícka 3
040 15 Košice - ŠACA
*
Základná škola Kežmarská 28, 040 11 Košice,
* 
Základná škola s VJM    Školská 67    076 84    Bačka      
Základná škola    Lesná 55    076 61    Bačkov      
Základná škola    Bačkovík 63    044 45    Bačkovík      
Základná škola    Beniakovce 38    044 42    Beniakovce      
Základná škola    Železničná 156    049 21    Betliar      
Základná škola s MŠ    Bežovce 90    072 53    Bežovce      
Základná škola    Bidovce 209    044 45    Bidovce      
Základná škola    Hlavná 24    076 41    Biel      
Základná škola    Blatné Remety 98    072 44    Blatné Remety      
Základná škola s MŠ    Bohdanovce 209    044 16    Bohdanovce      
Základná škola s MŠ VJM    Školská 233    076 53    Boľ      
Základná škola    Boliarov 50    044 47    Boliarov      
Základná škola s MŠ    Ružová 304    076 32    Borša      
Základná škola    Hlavná 141    076 43    Boťany      
Základná škola s MŠ    Bracovce 26    072 05    Bracovce      
Základná škola    Bretka 56 -Beretke 56    980 46    Bretka      
Základná škola    Brezová 138/21    076 12    Brezina      
Základná škola s MŠ    Berzehorská 154    049 51    Brzotín      
Základná škola s MŠ    Budimír 11    044 43    Budimír      
Základná škola    Školská 355    072 15    Budkovce      
Základná škola s VJM    Buzica 327    044 73    Buzica      
Základná škola    Bystrany 13    053 62    Bystrany      
Základná škola    Hlavná 333    076 05    Cejkov      
Základná škola    Cestice 70    044 71    Cestice      
Základná škola    Čakanovce 80    044 45    Čakanovce      
Základná škola    Pionierska 33    044 14    Čaňa      
Základná škola s MŠ    Školská 7    044 71    Čečejovce      
Základná škola    Hlavná 73    076 17    Čeľovce      
Základná škola s MŠ    Hlavná 1    076 81    Čerhov      
Základná škola    Čičarovce 109    076 71    Čičarovce      
Základná škola    Hlavná 1    076 43    Čierna      

Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou      
tel.: 056/635 05 09; e-mail:gozscnt@zoznam.sk; web: www.zsskolcnt.edu.sk

Základná umelecká škola    Školská 41    076 43    Čierna nad Tisou      
Základná škola s VJM    Zimná 6    076 43    Čierna nad Tisou      
Základná škola s VJM    Čoltovo 77    049 12    Čoltovo      
Základná škola    Hlavná 110    049 55    Dlhá Ves      
Základná umelecká škola    Jarková 793    049 25    Dobšiná      
Základná škola    Zimná 190    049 25    Dobšiná      
Základná škola    Hlavná 1    076 74    Drahňov      
Základná škola    Drienovec 44    044 01    Drienovec      
Základná škola s VJM    Drnava 105    049 42    Drnava      
Základná škola    Drnava 186    049 42    Drnava      
Základná škola    Hlavná 5    044 31    Družstevná pri Hornáde283      
Základná škola    Ďurkov 192    044 19    Ďurkov      
Základná škola    Dvorníky 88    044 02    Dvorníky - Včeláre      
Základná škola    Hlavná ulica 121    056 01    Gelnica      
Základná umelecká škola    Lutherovo nám. 1    056 01    Gelnica      
Základná škola s VJM    Gemerská Hôrka 268    049 12    Gemerská Hôrka      
Základná škola s VJS    Gemerská Hôrka 92    049 12    Gemerská Hôrka      
Základná škola    Gemerská Panica 258    980 46    Gemerská Panica      
Základná škola    Sládkovičova 487    049 22    Gemerská Poloma      
Základná škola    Haniska 290    044 57    Haniska      
Základná škola s MŠ    Levočská 53    053 01    Harichovce      
Základná škola s MŠ    Hatalov 183    072 16    Hatalov      
Základná škola s MŠ    Helcmanovce 41    055 63    Helcmanovce      
Základná škola    Herľany 37    044 46    Herľany      
Základná škola    Hnilec 78    053 75    Hnilec      
Základná škola    Horovce 181    072 02    Horovce      
Základná škola s MŠ    Hlavná 369    053 15    Hrabušice      
ZŠ pri zdrav.zariadení    Hraň 447    076 03    Hraň      
Základná škola s MŠ    SNP 446/178    076 03    Hraň      
Základná škola s MŠ    Hlavná 75    076 15    Hrčeľ      
Základná škola s VJM    Hrhov 46    049 44    Hrhov      
Základná škola    Hrušov 114    049 43    Hrušov      
Základná škola    Hýľov 62    044 12    Hýľov      
Základná škola    Choňkovce 128    072 63    Choňkovce      
Základná škola    Chrasť nad Hornádom 44    053 63    Chrasť nad Hornádom      
Základná škola    Chrastné 30    044 44    Chrastné      
Základná škola    Iliašovce 29    053 11    Iliašovce      
Základná škola    Iňačovce 33    072 11    Iňačovce      
Základná škola s MŠ    Jablonov nad Turňou 229    049 43    Jablonov nad Turňou      
Základná škola    Školská 297    055 61    Jaklovce      
Základná škola    Jamník 184    053 22    Jamník      
Základná škola    Janík 28    044 05    Janík      
Základná škola    Jasov 23    044 23    Jasov      
Základná škola    Jovsa 172    072 32    Jovsa      
Základná škola    Kaľava 5    053 42    Kaľava      
Základná škola s MŠ    Kalša 128    044 18    Kalša      
Základná škola    Hlavná 36    079 01    Kapušianske Kľačany      
Základná škola    Hlavná 117    076 13    Kazimír      
Základná škola    Kecerovce 79    044 47    Kecerovce      
Základná škola    Kečovo 72    049 55    Kečovo      
Základná škola    Kluknava 43    053 51    Kluknava      
Základná škola    Kokšov - Bakša 20    044 13    Kokšov - Bakša      
Základná škola    M. Kočanovej 2    044 31    Kostoľany nad Hornádom      
Základná škola pri RC    Bankov č. 15    040 31    Košice      
Základná škola    Belehradská 21    040 13    Košice      
Základná škola    Bernolákova 16    040 11    Košice      
ZŠ sv. Cyrila a Metoda    Bernolákova 18    040 11    Košice      
Základná umelecká škola    Bernolákova 26    040 11    Košice      

Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice
tel.: 055/636 35 38; e-mail: zsbruselska@stonline.sk;
web: www.zsbruselska.edupage.org

Základná škola    Bukovecká 17    040 12    Košice      
ZŠ sv. košických mučen    Čordákova 50    040 23    Košice      
Súkromná základná škola    Dneperská 1    040 12    Košice      
Základná škola    Drábova 3    040 23    Košice      
Základná škola    Družicová 4    040 12    Košice      
Základná škola    Fábryho 44    040 22    Košice      
Súkr.základná škola    Galaktická 9    040 12    Košice      
Základná škola    Gemerská 2    040 01    Košice      
Základná umelecká škola    Hlavná 68    040 01    Košice      
Základná škola    Hroncova 23    040 01    Košice      
Základná umelecká škola    Hroncova 23    040 01    Košice      
Základná umelecká škola    Irkutská 1    040 12    Košice      
Základná škola    Janigova 2    040 23    Košice      
Základná umelecká škola    Jantárová 6    040 01    Košice      
Základná škola    Jenisejská 22    040 12    Košice      
Základná škola    Juhoslovanská 2    040 13    Košice      
Základná škola    Kežmarská 28    040 11    Košice      

Základná škola, Kežmarská 30, 040 11 Košice
tel.: 055/789 88 18, 055/642 51 91; e-mail: zs@k30.sk, web: www.k30.sk

Súkr.zákl.umelec. škola    Kmeťova 23    040 01    Košice      

Základná umelecká škola, Kováčska 43, 040 01 Košice
Výtvarný odbor: tel.: 055/622 19 74, 055/622 07 60, 0911 216 037;
e-mail: zuskosice@centrum.sk; web: www.zuskosice.wz.cz

Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice      
tel.: 055/671 25 26; e-mail: skola@zskrosnianke.edu.sk;
web: www.zskrosnianke.edu.sk

Základná škola    Krosnianska 4    040 22    Košice      
Súkr. zákl.umelec.škola    Krosnianska 6    040 22    Košice      
Základná škola    Kuzmányho 6    041 74    Košice      
Základná škola    Lˇ. Podjavorinskej 1    040 11    Košice      
Súkromná základná škola    Masarykova 19/A    040 22    Košice      
Základná škola    Masarykova 19/A    040 01    Košice      
Základná škola    Maurerova 21    040 22    Košice      
SZŠ sv. Alžbety    Mäsiarska 25    040 01    Košice      
Súkr.ZŠ s MŠ- autizmus    Myslavská 401    040 16    Košice      
Základná škola    Nám. L. Novomeského 2    040 01    Košice      
Základná škola pri DC    Opatovská cesta 101    041 85    Košice      
ZŠsMŠ preTPpri Sp.škole    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
Základná škola    Park Angelinum 8    042 15    Košice      
Súkromná základná škola    Petzvalova 4 (Tr.SNP104)    040 11    Košice      
Základná škola    Polianska 1    040 01    Košice      

Základná škola, Postupimská 37, 040 22 Košice      
tel.:055/799 98 97, 055/799 98 98, 055/799 98 99; e-mail: posupimska@centrum.sk
web: www.zspostupimke.edu.sk

Základná škola    Považská 12    040 11    Košice      
Základná škola    Požiarnická 3    040 01    Košice      
Základná škola    Rehoľná 2    040 18    Košice      
Základná škola    Staničná 13    040 01    Košice      
Základná umelecká škola    Starozagorská 10    040 23    Košice      
Základná škola    Starozagorská 8    040 23    Košice      
Súkr. základná škola    Starozagorská 8    040 23    Košice      
Súkromná základná škola    Tomášikova 31    040 01    Košice      
Základná škola    Tomášikova 31    040 01    Košice      
Základná škola    Trebišovská 10    040 11    Košice      
ZŠ s MŠ pri zdrav.zar.    Trieda SNP 1    040 11    Košice      
Základná škola    Ulica Jána Pavla II. 1    040 11    Košice      
Súkromná základná škola    Ulica slobody 1    040 11    Košice      
Základná škola    Ulica slobody 1    040 11    Košice      
Základná škola    Užhorodská 39    040 11    Košice      
Základná škola    Abovská 36    040 17    Košice-Barca      
Základná škola pri LVS    Tešedíkova 3    040 17    Košice-Barca      
ZŠ s MŠ sv.M. Križina    Rehoľná 2    040 18    Košice-Krásna N/Hornádom      
Základná škola    Ul. Dolina 43    040 15    Košice-Poľov      
Základná škola    Mládežnícka 3    040 15    Košice-Šaca      
Základná škola    Želiarska 4    040 13    Košice-Ťahanovce      
Základná škola    Košická Belá 235    044 65    Košická Belá      
Základná škola    Košická Polianka 148    044 41    Košická Polianka      
Základná škola    Košické Oľšany 207    044 42    Košické Oľšany      
Základná škola    Kráľovce č. 86    044 44    Kráľovce      
Základná škola    Hunyadyho 1256/16    077 01    Kráľovský Chlmec      
Základná škola    L. Kossutha 56    077 01    Kráľovský Chlmec      
Základná umelecká škola    Nam.hrdinov 10    077 01    Kráľovský Chlmec      
Základná škola    Krásnohorská Dlhá Lúka 2    049 45    Krásnohorská Dlhá Lúka      
Základná škola s MŠ    Lipová 115    049 41    Krásnohorské Podhradie      
Základná škola    Pokroková 199    049 41    Krásnohorské Podhradie      
Základná škola s MŠ    Krčava 184    072 51    Krčava      
Základná škola    Krížany 36    079 01    Krišovská Liesková      
Základná škola    Maurerova 14    053 42    Krompachy      
Základná umelecká škola    Nám. slobody 8    053 42    Krompachy      
Základná škola    SNP 47    053 42    Krompachy      
Základná škola    Zemanská 2    053 42    Krompachy      
Základná škola s MŠ    Hlavná 267    076 12    Kuzmice      
Základná škola    Kysak 210    044 81    Kysak      
Základná škola    Hlavná 42    076 34    Ladmovce      
Základná škola    Lastomír 144    072 37    Lastomír      
Základná škola    Školská 242    076 14    Lastovce      
Základná škola    Laškovce 38    072 01    Laškovce      
Základná škola    Lekárovce 305    072 54    Lekárovce      
Základná škola    Oriešková 9    076 84    Leles      
Cirkevná základná škola    Školská 55    053 13    Letanovce      
Základná škola    Školská 10    044 20    Malá Ida      
Základná škola s MŠ    Hlavná 175    072 06    Malčice      
Základná škola s VJM    Szenczi Molnár Albert 11    076 52    Malý Horeš      
Súkr. zákl.umel.škola    Obchodná 7    055 01    Margecany      

Základná škola s MŠ, Školská 20, 055 01 Margecany
tel.: 053/489 42 08; e-mail: zsmargecany@stonline.sk;
web: www.zsmargecany.edupage.org

Základná škola    Markovce 31    072 06    Markovce      
Základná škola    Markuška 12    049 34    Markuška      
Základná škola s MŠ    Školská 16    053 21    Markušovce      
Základná škola    Matejovce nad Hornádom 9    053 21    Matejovce nad Hornádom      
Základná škola    Maťovce 53    079 01    Maťovské Vojkovce      
Základná umelecká škola    Štóska 159    044 25    Medzev      
Základná škola    Štóska 183    044 25    Medzev      
Základná škola    Školská 339/2    076 14    Michaľany      
Súkr.zákl.umel.škola    Borovicová 1    071 01    Michalovce      
Základná škola    Jána A. Komenského 1    071 01    Michalovce      
Základná škola    Jána Švermu 6    071 01    Michalovce      
Základná škola    Kpt. Nálepku 16    071 01    Michalovce      
Základná škola    Krymská 5    071 01    Michalovce      
Základná škola    Moskovská 1    071 01    Michalovce      
Základná škola    Okružná 17    071 01    Michalovce      
Súkr.zákl.umelecká škol    Okružná 17    071 01    Michalovce      
Základná škola    Školská 2    071 01    Michalovce      
ZŠ pri zdrav. zariadení    Špitálska 1    071 01    Michalovce      
Základná umelecká škola    Štefánika 20    071 01    Michalovce      
Súkr.zákl.umelecká škol    Štefánikova č.1285    071 01    Michalovce      

Základná škola, T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
tel.: 056/644 13 47, 056/688 43 65; e-mail: skola1@1zsmi.sk;
web: www.zsmoumi.edupage.org

Cirkevná základná škola sv. Michala, Volgogradská 2, 071 01 Michalovce
tel.:056/643 62 03; e-mail: czs@zsvolgomi.edu.sk; web: www.gsobrance.edupage.sk

ZŠ pri RC    Biele Vody 265    053 76    Mlynky      
Základná škola s MŠ    Biele Vody 266    053 76    Mlynky      
Základná škola    Mníšek nad Hnilcom 497    055 64    Mníšek nad Hnilcom      
Základná škola    Mokrance 163    045 01    Mokrance      
Základná škola    Českoslov. armády 15    045 01    Moldava nad Bodvou      
Základná umelecká škola    Hlavná 67    045 01    Moldava nad Bodvou      
Základná škola    Severná 21    045 01    Moldava nad Bodvou      

Základná škola, Nacina Ves 63, 072 21 Nacina Ves
tel.: 056/649 82 16, e-mail: zsnacinaves@stonline.sk

Základná škola    Nižná Kamenica 60    044 45    Nižná Kamenica      
Základná škola    Veľká Nemecká 2    044 15    Nižná Myšľa      
Základná škola s MŠ    Letná 14    049 23    Nižná Slaná      
Základná škola    Klátovská 56    044 12    Nižný Klátov      
Základná škola    Nižný Lánec 54    044 73    Nižný Lánec      
Základná škola    Školská 58    076 17    Nižný Žipov      
Základná škola    Nová Polhora 94    044 44    Nová Polhora      
Základná škola    Nováčany 102    044 21    Nováčany      
Základná škola    Letná 91    076 02    Novosad      
Základná škola    Odorín 65    053 22    Odorín      
Základná škola    Ochtiná 50    049 35    Ochtiná      
Základná škola    Lúčna 3    053 61    Olcnava      
Základná škola s MŠ    Palín 104    072 13    Palín      
Základná škola    Paňovce 96    044 71    Paňovce      
Základná škola    Parchovany 462    076 62    Parchovany      
Základná škola s MŠ    Pavlovce nad Uhom 986    072 14    Pavlovce nad Uhom      
Základná škola    Peder 119    044 05    Peder      
Základná škola    Perín 145    044 74    Perín - Chym      
Základná škola    Petrovce nad Laborcom 100    072 21    Petrovce nad Laborcom      
Základná škola    Hlavná 162    076 11    Plechotice      
Základná škola    Československej armády 31    049 11    Plešivec      
Základná škola    Gemerská 1    049 11    Plešivec      
Základná škola    Podhoroď 17    072 64    Podhoroď      
Základná škola s MŠ    Školská 3    044 24    Poproč      
Základná škola s MŠ    Poráč 125    053 23    Poráč      
Základná škola s MŠ    Porúbka 20    072 61    Porúbka      
Základná škola    J. Záborského 7    072 01    Pozdišovce      
Základná škola s MŠ    Prakovce 307    055 62    Prakovce      
Základná škola    Ul. Hlavná 233    076 51    Pribeník      
Základná škola s MŠ    Rakovec nad Ondavou 2    072 03    Rakovec nad Ondavou      
Základná škola    Rejdová 43    049 26    Rejdová      
Základná škola    Remetské Hámre 27    072 41    Remetské Hámre      
Základná škola    Roštár 83    049 35    Roštár      
Základná škola    Ul. SNP 121    044 42    Rozhanovce      

Základná škola Zoltána Fábryho s VJM, J. A. Komenského 5, 048 01 Rožňava
tel: 058/788 54 90, 058/788 54 91; e-mail: zsfabryhoroznava@gmail.com;
web: www.zsfabrv.sk

Katolícka ZŠ    Kósu-Schoppera 22    048 01    Rožňava      
Cirk.zákl.umelec.škola    Kósu-Schoppera 22    048 01    Rožňava      
ZŠ Ref.kresť.cikr.sVJM    Kozmonautov 2    048 01    Rožňava      
Základná umelecká škola    Normová 1190/2    048 01    Rožňava      
Základná škola    Ulica pionierov 1    048 01    Rožňava      
Základná škola    Zakarpatská 12    048 01    Rožňava      
Základná škola    Zeleného stromu 14    048 01    Rožňava      
Základná škola    Zlatá 2    048 01    Rožňava      
Základná škola    Rožňavské Bystré 47    049 31    Rožňavské Bystré      
Základná škola    Zimné 96    053 23    Rudňany      
Základná škola s MŠ    Rudník 205    044 23    Rudník      
Základná škola    Ruskov 32    044 19    Ruskov      
Základná škola    Zdoba 160    044 41    Sady nad Torysou      
Základná umelecká škola    Dargovských hrdinov 26    078 01    Sečovce      
Cirk.zákl.umelec.škola    Kollárova 17    078 01    Sečovce      
Základ. škola sv.Rodiny    Kollárová 17    078 01    Sečovce      

Základná škola, Komenského 4, 078 22 Sečovce
tel.: 056/678 21 87, 056/678 25 49, 056/678 45 22; e-mail: zssec@stonline.sk;
web: www.zskomsec.edu.sk

Základná škola    Obchodná 5    078 01    Sečovce      
Základná škola    Seňa 507    044 58    Seňa      
Základná škola s VJM    Silica 44    049 52    Silica      
Základná škola    Hlavná 7    076 03    Sirník      
Základná škola    Školská 251    044 11    Skároš      
Základná škola s MŠ    Hlavná 320/79    044 17    Slanec      
Základná škola    P. Dobšinského 125    049 36    Slavošovce      
Základná škola    Parádna 202    076 12    Slivník      
Základná škola    Školská 19    076 33    Slovenské Nové Mesto      
Základná škola    Slovinky 71    053 40    Slovinky      
Základná škola    Komenského 3    053 11    Smižany      
Základná umelecká škola    Nám. M. Pajdušáka 390    053 11    Smižany      
Cirkevná základná škola    Smreková 38    053 11    Smižany      
Základná škola s MŠ    Smolník 528    055 66    Smolník      
Základná škola    Komenského 12    073 01    Sobrance      
Základná škola    Komenského 6    073 01    Sobrance      
Základná umelecká škola    Štefánikova 22    073 01    Sobrance      
Základná škola    Sokoľ 165    044 31    Sokoľ      
Základná škola    Sokoľany 147    044 56    Sokoľany      
Základná škola s VJM    Somotor 40    076 35    Somotor      
Základná škola    Somotor 41    076 35    Somotor      
Základná škola    Hutnícka 16    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Ing. Kožucha 7    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná umelecká škola    J. Fabiniho 1    052 01    Spišská Nová Ves      
ZŠ pri zdravot. zariad.    Jána Jánskeho 1    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Komenského 2    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Levočská 11    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Lipová 13    052 01    Spišská Nová Ves      
ZŠ sv. Cyrila a Metoda    Markušovská cesta 8    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Nad Medzou 1    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Z. Nejedlého 2    052 05    Spišská Nová Ves      
ZŠ sv. Michala    Školská 1    052 01    Spišské Tomášovce      
Cirk.zákl.umelec.škola    Komenského 6    053 61    Spišské Vlachy      
Cirkevná základná škola    Komenského 6    053 61    Spišské Vlachy      
Základná škola    Komenského 6    053 61    Spišské Vlachy      
Základná škola    SNP 13    053 61    Spišské Vlachy      
Základná škola    Spišský Hrušov 264    053 63    Spišský Hrušov      
Cirkevná ZŠ s MŠ    Stanča 140    076 16    Stanča      
Základná škola    Staré 68    072 23    Staré      
Základná škola    Mierová 1    072 22    Strážske      
Základná umelecká škola    Obchodná 23    072 22    Strážske      
Základná škola    Školská 2    076 31    Streda nad Bodrogom      
Základná škola    Školská 4    076 31    Streda nad Bodrogom      
Základná škola    Školská 220    076 83    Svätuše      
Základná škola    Svinica 187    044 45    Svinica      
Základná škola    Šamudovce 23    072 01    Šamudovce      
Základná škola    Šemša 142    044 21    Šemša      
Základná škola    Školská 295    049 32    Štítnik      
Súkr.ZŠ s MŠ pri kúpeľoch    Štós - kúpele č.242    044 26    Štós      
Základná škola    Štós 35    044 26    Štós      
Základná škola    Školská 122    053 34    Švedlár      
Základná škola    Teplička 49    052 01    Teplička      
Základná škola    Gorkého 55    075 01    Trebišov      
Základná škola    I. Krasku 12    075 01    Trebišov      
Základná škola    Komenského 1962/8    075 01    Trebišov      
Základná umelecká škola    M. R. Štefánika 252/55    075 01    Trebišov      
Základná škola    M. R. Štefánika 910/51    075 01    Trebišov      
Základná škola    Pribinova 34    075 01    Trebišov      
Základná škola s MŠ    Trhovište 50    072 04    Trhovište      
Základná škola    Školská 94    044 11    Trstené pri Hornáde      
Základná škola s VJM    Turňa nad Bodvou 301    044 02    Turňa nad Bodvou      

Základná škola s VJM, Turňa nad Bodvou 301, 044 02 Turňa nad Bodvou      
tel.: 055/466 21 31, e-mail: 301.skola@stonline.sk

Základná škola    Turnianska Nová Ves 84    044 04    Turnianska Nová Ves      
Základná škola s MŠ    Tušická Nová Ves 64    072 02    Tušická Nová Ves      
Základná škola    Úbrež 141    072 42    Úbrež      
Základná škola    Hlavná 165    044 13    Valaliky      
Základná umelecká škola    Kostolná 10    044 13    Valaliky-Všechsvätých      
Základná škola    Športová 259    076 15    Veľaty      
Základná škola    Parková 1    044 55    Veľká Ida      
Základná škola POH    Síd.P.O.Hviezdoslava 43    079 55    Veľké Kapušany      
Základná umelecká škola    Z. Fábryho 19    079 01    Veľké Kapušany      

ZŠ s VJM J.Erdélyiho, Z. Fábryho 36, 079 01 Veľké Kapušany
tel.: 056/628 48 70, 056/628 48 71; e-mail: zs.erdelyi@inmail.sk;
web: www.zsmvkapusany.edu.sk

Základná škola    Hlavná 42    076 63    Veľké Ozorovce      
Základná škola    Veľké Revištia 24    072 43    Veľké Revištia      
Základná škola s VJM    Veľké Slemence 18    076 77    Veľké Slemence      
Základná škola s VJM    Školská 278    076 42    Veľké Trakany      
Základná škola s MŠ    Veľký Folkmar 328    055 51    Veľký Folkmar      
Základná škola s VJM    Školská 348    076 52    Veľký Horeš      
Základná škola    Úzka 221/7    076 52    Veľký Horeš      
Základná škola    Hlavná 315    076 36    Veľký Kamenec      
Základná škola s MŠ    Vinné 514    072 31    Vinné      
Základná škola    Vítkovce 53    053 63    Vítkovce      
Základná škola s MŠ    SNP 239    049 24    Vlachovo      
Cirkevná základná škola    Elektrárenská 50    076 72    Vojany      
Základná škola    Školská 379    076 22    Vojčice      
Základná škola s MŠ    Vojkovce 112    053 61    Vojkovce      
Základná škola    Vrbnica 20    072 16    Vrbnica      
Základná škola    Vtáčkovce 1    044 47    Vtáčkovce      
Základná škola    Vysoká nad Uhom 314    072 14    Vysoká nad Uhom      
Základná škola    Hlavná 113    044 15    Vyšná Myšľa      
Základná škola    Vyšná Rybnica 138    072 41    Vyšná Rybnica      
Základná škola    Záhor 148    072 53    Záhor      
Základná škola s MŠ    Zalužice 121    072 34    Zalužice      
Základná škola s MŠ    Hlavná 11    076 53    Zatín      
Základná škola    Závadka 195    053 33    Závadka      
Základná škola    Úpor 6    076 16    Zemplínska Nová Ves      
Základná škola    Zemplínska Široká 277    072 13    Zemplínska Široká      
Základná škola    Hlavná 209    076 64    Zemplínska Teplica      
Základná škola    Hlavná 28    076 05    Zemplínske Jastrabie      
Základná škola    Žarnov 46    044 04    Žarnov      
Základná škola    Žbince 145    072 16    Žbince      
CZŠ sv. koš. mučeníkov    Ždaňa 96    044 11    Ždaňa      
Základná škola    Ždaňa 96    044 11  Ždaňa