*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, 04001 Košice
tel.: 055/720 10 71; e-mail: vsbm@vsbm.sk, info@vsbm.sk; web: www.vsbm.sk