*
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2,  Košice
*
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Šrobárova 2    041 80    Košice   

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
tel.: 0915 984 003, 0915 986 723; e-mail: studijne@uvm.sk; web: www.uvm.sk

Technická univerzita v Košiciach    Letná 9    042 00    Košice