*
Súkromné gymnázium    Dneperská 1    040 12    Košice
*
Stredná odborná škola    Moldavská cesta 2    041 99    Košice 
* 
Obchod.akad.pri Spoj.šk    Železničná 127    076 43    Čierna nad Tisou      
Odborné učilište    Nová 803    049 25    Dobšiná      
Gymnázium    SNP 607    049 25    Dobšiná      
SOŠ    Zimná 96    049 25    Dobšiná      
Stredná odborná škola    Zimná 96    049 25    Dobšiná      

Gymnázium, SNP 1, 056 01 Gelnica
tel.: 053/482 12 96, 0910 873 025, 053/482 14 06; e-mail: gym@gymgl.sk;
web: www.gymgl.sk
    
Súkromné gymnázium    Bindt 20    053 32    Hnilčík      
SOŠ poľnohospodár.    Abovská 32(Kukučínova23)    040 17    Košice      
SPŠ hutnícka    Alejová 1    041 49    Košice      
Gymnázium    Alejová 1    041 49    Košice      
Odborné učilište    Alejová 6    040 11    Košice      
Odborné učilištepri RC    Bankov č. 15    040 31    Košice      
Reeduk.domov pre mládež    Bankov č.15    040 31    Košice      
Stredná odborná škola    Bocatiova 1    041 53    Košice      
Súkr.str.odborná škola    Bukovecká 17    040 12    Košice      
Gymnázium sv.koš.mučen.    Čordákova 50    040 23    Košice      

Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 040 12 Košice
tel.: 0905 654 490; e-mail: gymbosak@gymbosak.sk; web: www.gymbosak.sk

Gymnázium    Exnárova 10    040 22    Košice      
Stredná umelecká škola    Exnárova 8    040 22    Košice

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Exnárova 8, 040 22, Košice
tel.: 055/799 45 77, 0918 457 202; e-mail: shdkke@gmail.com;
web: www.shdkke.wz.cz
      
Súkromné gymnázium    Galaktická 9    040 12    Košice      
Stredná odborná škola    Gemerská 1    040 11    Košice      
Stredná odborná škola    Grešákova 1    040 01    Košice      

SPŠ dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice
tel.: 055/622 78 91, 055/622 78 92; e-mail: spsdke@spsdopke.edu.sk;
web: www.spsdopke.edu.sk

Katolícka str.pedag.šk.    Charkovská 1    040 22    Košice      
Gymn. sv. E. Steinovej    Charkovská 1    040 22    Košice      
Škola úžit.výtvarníctva    Jakobyho 15    040 84    Košice      

Súkr. pedagogická a sociálna akadémia, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice
tel.: 055/799 45 77-9, 0911 592 770; e-mail: spark2005@centrum.sk;
web: www.spark.edupage.org

Hotelová akadémia    Južná trieda 10    040 01    Košice      
Stredná odborná škola    Južná trieda 48    040 01    Košice      
SOŠ potravinárska    Južná trieda 48    040 01    Košice      
Súkromné gymnázium    Katkin park II    040 11    Košice      
Súkromné konzervatórium    Kmeťova 23    040 01    Košice      
SPŠ strojnícka    Komenského 2    040 01    Košice      
SPŠ elektrotechnická    Komenského 44    040 01    Košice      
SOŠ    Kukučínova 23    040 01    Košice      
SOŠ poľnohospodárska    Kukučínova 23    040 12    Košice      
Súkromná SOŠ PAMIKO    Kukučínova 23    040 01    Košice      
SOŠ stavebná    Kukučínova 23    040 01    Košice      
SOŠ zdravotnícka    Kukučínova 40    041 37    Košice      
Sp.škola-Gymnázium a ZŠ    Kuzmányho 6    041 74    Košice      
Súkromná SOŠ Tercium    Lermontovova 1    040 01    Košice      
SPŠ stavebná a geodet.    Lermontovova 1    041 72    Košice

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, 040 01 Košice
tel.: 055/622 62 02; e-mail: szssvalzbety@pobox.sk, szssvalzbety@gmail.com
web: www.szssvalzbetyke.edupage.org
      
Stredná odborná škola    Moldavská cesta 2    041 99    Košice      
SOŠ zdravotnícka    Moyzesova 17    041 76    Košice      
Gymnázium M.R.Štefánika    Nám. L. Novomeského 4    042 24    Košice      
Obchodná akadémia    Nám.mladých poľnoho. 2    040 17    Košice      

Gymnázium v Košiciach, Opatovská 7, 042 08 Košice
tel.: 055/727 44 11-4; 055/727 44 15; e-mail: zastupca@gymopatke.edu.sk
web: http://gymopatke.edupage.org

SOŠ preTP priSpoj.škole    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
Spojená škola pre TP-OA    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
Stredná odborná škola    Ostrovského 1    040 01    Košice      
SOŠ stavebná    Ostrovského 1    040 01    Košice      

SOŠ pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, 040 01 Košice
tel.: 055/643 48 05, 055/643 48 40, 055/643 48 04; e-mail: skola@sospatke.sk;
web: www.sospatke.sk

Súkr.stred. odbor.praxe    Palackého 14    040 01    Košice      
Súkr.str.umel.škola fil    Palackého 14    040 01    Košice      

SOŠ železničná, Palackého 14, 040 01 Košice
tel.: 055/622 83 63, 055/678 02 16; e-mail: souzke@iol.sk; web: www.souzke.edu.sk

Gymnázium    Park mládeže 5    040 01    Košice      
Súkromné gymnázium    Petzvalova 4    040 11    Košice      

Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice      
tel.: 055/674 62 67; e-mail: skola@polarka.sk; web: www.polarka.sk

Súkromné 8-r. gymnázium    Postupimská 37    040 22    Košice      

Súkromná stredná odborná škola - OA - HA, Postupimská 37, 040 22 Košice      
tel.: 055/671 93 00, 0908 978 283; e-mail: juventusnovy@post.sk;
 web: www.soapostuke.edu.sk, www.shake.sk

Gymnázium    Poštová 9    042 52    Košice      
Evanjelické gymnázium    Škultétyho 10    040 01    Košice      
Gymnázium    Šrobárova 1    042 23    Košice      

Konzervatórium, Timonova 2, 042 03 Košice
tel.: 055/622 19 67, 055/729 95 74; e-mail: kon-ke@stonline.sk; web: www.konke.sk

Súkromné gymnázium    Tomášikova 31    040 01    Košice      
Gymnázium    Trebišovská 12    040 11    Košice      
Športové gymnázium    Trieda SNP 104    040 11    Košice      
Škol. inter. pri GYM    Trieda SNP 104    040 11    Košice      
Súkr.šport.gymnázium    Užhorodská 39    040 11    Košice      
Obchodná akadémia    Watsonova 61    041 38    Košice      
Škol. inter. pri GYM    Zbrojničná 3    040 01    Košice      
Gymn. sv. T. Akvinského    Zbrojničná 3    040 01    Košice      

SOŠ strojnícka Aurela Stodolu, Učňovská 5, 040 15 Košice - Šaca      
tel.: 055/622 18 43; e-mail: souas@souas.sk; web: www.souaske.edu.sk


SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice-Barca
tel.: 055/685 53 47, 055/685 54 13; e-mail: sposoa@stonline.sk; web: www.sosvet.sk

Liečeb.-vých.sanatórium    Tešedíkova 3    040 17    Košice-Barca      
Škol.SZČ pri Gym.sv.E.S    Poľná ul. 1    040 22    Košice-Košická Nová Ves      
Stredná odborná škola    Učňovská 5    040 15    Košice-Šaca      

Gymnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec      
tel.: 056/632 15 39; e-mail: gymkch@gymkch.edu.sk; web: www.gymkch.edu.sk

Spojená škola - SOŠ,OA    Rákocziho 23    077 01    Kráľovský Chlmec      

Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
e-mail: gymkromp@gmail.com; web: www.gymkromp.edu.sk

Súkr.stredná odb.škola    Maurerova 55    053 42    Krompachy      
SOŠ poľnohospodár.    Kováčska 53    044 25    Medzev      
SOŠ poľnohospodárska    Kováčska 53    044 25    Medzev      

Súkromná HA ESO Euroškola, Komenského 1, 071 01 Michalovce
tel.: 056/642 25 73, 056/688 17 45; e-mail: skola@haesomi.edu.sk;
web: www.haesomi.edu.sk

Obchodná akadémia    Kapušianska 2    071 01    Michalovce      
Súkromná SPŠ odevná    Komenského 1    071 01    Michalovce      
Gymnázium    Ľudovíta Štúra 26    071 01    Michalovce      
Gymnázium Pavla Horova    Masarykova 1    071 79    Michalovce      

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce
tel.: 056/644 14 52, 056/644 15 96; e-mail: skola@szsmi.edu.sk;
web: www.szsmi.edu.sk
      
Súkr.hotelová akadémia    Masarykova 42    071 01    Michalovce      
Stredná odborná škola    Partizánska 1    071 92    Michalovce      
Odborné učilište i    Školská 12    071 01    Michalovce      
SOŠ hotel.služ. a obch.    Školská 4    071 01    Michalovce      

Cirkevná SOŠ, Tehliarska 2, 071 01 Michalovce
tel.: 056/643 18 04; e-mail: skola@csoumi.svcmi.sk; web: www.csoumi.edu.sk

Zákl.škola a gym.s VJM    Českoslov. armády 15    045 01    Moldava nad Bodvou      
Gymnázium s VJM    Českoslov. armády 15    045 01    Moldava nad Bodvou      
Stredná odborná škola    Hlavná 54    045 01    Moldava nad Bodvou      
Gymnázium Š. Moysesa    Školská 13    045 17    Moldava nad Bodvou      
Odborné učilište i.    Breziny 256    055 62    Prakovce      
Spoj.škola - SOŠ a OA    Sídlisko Breziny 282    055 62    Prakovce      
SOŠ pri Spoj.škole    Sídlisko Breziny 282    055 62    Prakovce      
Stredná odborná škola    J. Majlátha 2    076 51    Pribeník      
SOŠ    J. Majlátha 2    076 51    Pribeník      
Obchodná akadémia    Akademika Hronca 8    048 01    Rožňava      
Stredná odborná škola    Hviezdoslavova 5    048 01    Rožňava      
SPŠ stavebná    Hviezdoslavova 5    048 01    Rožňava      
SOŠ služieb    m. č. Rožňavská baňa 211    048 01    Rožňava      
SOŠ zdravotnícka    Námestie 1. mája č. 1    048 01    Rožňava      
Gymnázium P. J.Šafárika    Ul. akademika Hronca 1    048 01    Rožňava      
Odborné učilište    Zeleného stromu 8    048 01    Rožňava      
Odborné učilište    Zimné 83    053 23    Rudňany      
Gymnázium pri Spoj.škol    Kollárova 17    078 01    Sečovce      
Spoj.škola - G a SOŠ    Kollárova 17    078 01    Sečovce      

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
tel.: 056/652 24 64; e-mail: gsobrance.edu.sk; web: www.gsorance.edupage.sk
    
Spoj.škola - SOŠ a OA    Nám.slobody 12    073 01    Sobrance      
Stredná odborná škola    Filinského 7    052 01    Spišská Nová Ves      

SPŠ strojnícka, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/446 62 49, 053/446 63 08; e-mail: skola@strojsnv.sk; web: www.strojsnv.sk

Gymnázium    Javorová 16    052 01    Spišská Nová Ves      
Jazyková škola pri gymn    Javorová 16    052 01    Spišská Nová Ves      
Stred.priemyselná škola    Markušovská cesta 2    052 01    Spišská Nová Ves      
SOŠ stavebná    Markušovská cesta 4    052 01    Spišská Nová Ves      
SOŠ stavebná    Markušovská cesta 4    052 01    Spišská Nová Ves      
SOŠ hotel.služ. a obch.    Radničné námestie 1    052 01    Spišská Nová Ves      
Cirkevne gymnázium    Radničné námestie 271/8    052 01    Spišská Nová Ves      
Spoj.škola - SOŠP, OA    Stojan 1    052 01    Spišská Nová Ves      

Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/442 32 17; e-mail: skola@gymsnv.sk; web: www.gymsnv.sk

SPŠ dopravná    Mierová 727    072 22    Strážske      
Stred. škola podnikania    Mierová 727    072 22    Strážske      
SOŠ    Jelšavská 317    049 32    Štítnik      
SOŠ poľnohospodárska    Teplická 212    049 32    Štítnik      
Stredná odborná škola    Komenského 12    075 01    Trebišov      
Cirkev. SOŠ sv.Jozafáta    Komenského 1963/10    075 01    Trebišov      
Gymnázium    Komenského 32    075 01    Trebišov      

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov      
tel.: 056/672 65 90. 056/672 59 84; e-mail: oa_tv@stonline.sk; web: www.oatv.edu.sk

Cirkevné gymnázium    M. R. Štefánika 9    075 01    Trebišov      
Odborné učilište i.    Poľná 1    075 01    Trebišov      

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, J. Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany
tel.: 056/638 24 27; e-mail: skola@sposkap.svcmi.sk;
web: www.sposvkapusany.edu.sk
     
Gymnázium    Zoltána Fábryho 1    079 01    Veľké Kapušany      
Odborné učilište i.    Hlavná 232    076 31    Viničky      
Stredná odborná škola    Hlavná 232/14    076 31    Viničky      
SOŠ vinársko-ovocinársk    Hlavná 232/14    076 31    Viničky