*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Špeciálna ZŠ pri RC    Školská 158    076 61    Bačkov      
Špeciálna zákl.škola    Nová 803    049 25    Dobšiná      
Špec. základná škola    Kováčska 12    056 01    Gelnica      
Špec. základná škola    Hviezdoslavova 164    053 15    Hrabušice      
Špeciálna zákl.škola    Inžinierska 24    040 11    Košice      
Špeciál. materská škola    Ľudová 15    040 11    Košice      
Súkr.MŠpri ŠZŠ-autizmus    Myslavská 401    040 16    Košice      
Špec. základná škola    Odborárska 2    040 01    Košice      
Špec. materská škola    Opatovská cesta 101    040 01    Košice      
Špeciálna ZŠ pri DC    Opatovská cesta 101    041 85    Košice      
ŠZŠpreTP pri Spoj.škole    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
Špec. základná škola    Rovníková 11    040 12    Košice      
Špec. základná škola    Vojenská 13    040 01    Košice      
Špec. základná škola    Majlátha 1    077 01    Kráľovský Chlmec      
Špeciálna zákl.škola    Hlavná 3    053 42    Krompachy      
Špec. základná škola    Slovenského raja 16    053 13    Letanovce      
Špec. základná škola    Michalská 39    053 21    Markušovce      
Špec. základná škola i.    Školská 10    071 01    Michalovce      
Špeciálna ZŠ pri RC    Biele Vody 265    053 76    Mlynky      
Špec. základná škola    Hlavná 53    045 01    Moldava nad Bodvou      
Špec. základná škola    Kapušianska 2    072 14    Pavlovce nad Uhom      
Špec. základná škola    Richnava 189    053 51    Richnava      
Špec. základná škola i.    Zeleného stromu 8    048 01    Rožňava      
Špec. základná škola    Zimné 83    053 23    Rudňany      
Špec. základná škola    Nová 1690/11    078 01    Sečovce      
Špeciálna zákl.škola    Tyršova 1    073 01    Sobrance      
Špec. ZŠ sv.M.M.Kolbeho    Gaštanova ul. č. 11    052 01    Spišská Nová Ves      
Špec. základná škola    J. Fabiniho 2    052 01    Spišská Nová Ves      
Špec. základná škola i.    Partizánska 13    053 61    Spišské Vlachy      
Špec. základná škola    M. R. Štefánika 83    075 01    Trebišov      
Špeciálna ZŠ internátna    Poľná 1    075 01    Trebišov      
Špec. základná škola    Tichá 50    072 04    Trhovište      
Špeciálna MŠ internátna    J. Dózsu 32    079 40    Veľké Kapušany      
Špec. základná škola    J. Dózsu 32    079 01    Veľké Kapušany      
Špec. základná škola    Vtáčkovce 2    044 47    Vtáčkovce      
Špec. základná škola i.    Ždaňa 244    044 11    Ždaňa