*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Arnutovce 11    053 13    Arnutovce      
Materská škola    Školská 51    076 84    Bačka      
Materská škola    Lesná 55    076 61    Bačkov      
Materská škola    Bačkovík 63    044 45    Bačkovík      
Materská škola    Bajany 161    072 54    Bajany      
Materská škola    Bánovce nad Ondavou 87    072 04    Bánovce nad Ondavou      
Materská škola    Bara 38    076 32    Bara      
Materská škola    Beniakovce 95    044 42    Beniakovce      
Materská škola    Hlavná 100    076 72    Beša      
Materská škola    Betlanovce 23    053 15    Betlanovce      
Materská škola    Kaštielna 247    049 21    Betliar      
Materská škola pri ZŠ    Bežovce 90    072 53    Bežovce      
Materská škola    Bidovce 213    044 45    Bidovce      
Materská škola    Hlavná 2    076 41    Biel      
Materská škola    Blatné Remety 85    072 44    Blatné Remety      
Materská škola pri ZŠ    Bohdanovce 60    044 16    Bohdanovce      
Materská škola pri ZŠ    Školská 233    076 53    Boľ      
Materská škola    Boliarov 50    044 47    Boliarov      
Materská škola pri ZŠ    Ružová 304    076 32    Borša      
Materská škola    Hlavná 78    076 43    Boťany      
Materská škola pri ZŠ    Bracovce 275    072 05    Bracovce      
Materská škola    Rozmarínová 125    076 05    Brehov      
Materská škola    Bretka 56    980 46    Bretka      
Materská škola    Brezová 260    076 12    Brezina      
Materská škola pri ZŠ    Berzehorská 154    049 51    Brzotín      
Materská škola    Budimír 11    044 43    Budimír      
Materská škola    Budkovce 119    072 15    Budkovce      
Materská škola    Bunkovce 63    072 44    Bunkovce      
Materská škola    Buzica 257    044 73    Buzica      
Materská škola    Bystrany 49    053 62    Bystrany      
Materská škola    Bystrany 98    053 62    Bystrany      
Materská škola    Hlavná 197    076 05    Cejkov      
Materská škola    Cestice 70    044 71    Cestice      
Materská škola    Čakanovce 80    044 45    Čakanovce      
Materská škola    Školská 12    044 14    Čaňa      
Materská škola    Školská 7    044 71    Čečejovce      
Materská škola    Hlavná 73    076 17    Čeľovce      
Materská škola pri ZŠ    Čerhov 230    076 81    Čerhov      
Materská škola    Čičarovce 91    076 71    Čičarovce      
Materská škola    Hlavná 25    076 43    Čierna      
Materská škola    Čierna Lehota 68    049 36    Čierna Lehota      
Materská škola    Záhradná 17    076 43    Čierna nad Tisou      
Materská škola    Čierne Pole 16    079 01    Čierne Pole      
Materská škola    Čižatice 66    044 47    Čižatice      
Materská škola    Čoltovo 127    049 12    Čoltovo      
Materská škola    Čučma 172    048 01    Čučma      
Materská škola    Danišovce 21    053 22    Danišovce      
Materská škola    Pod Lipinami 2    076 61    Dargov      
Materská škola    Dedinky 79    049 73    Dedinky      
Materská škola    Hlavná 42    049 55    Dlhá Ves      
Materská škola    Hlavná 146/64    076 41    Dobrá      
Materská škola    P. J. Šafárika 657    049 25    Dobšiná      
Materská škola    SNP 562    049 25    Dobšiná      
Materská škola    Drahňov 170    076 74    Drahňov      
Materská škola    Drienovec 313    044 01    Drienovec      
Materská škola    Drnava 2    049 42    Drnava      
Materská škola    m. č. Tepličany, Tichá 1    044 31    Družstevná pri Hornáde      
Materská škola    Prešovská 48    044 31    Družstevná pri Hornáde      
Materská škola    Dúbravka 236    072 15    Dúbravka      
Materská škola    Ďurďošík 69    044 45    Ďurďošík      
Materská škola    Ďurkov 273    044 19    Ďurkov      
Materská škola    Obchodná 177/6    076 62    Dvorianky      
Materská škola    Dvorníky 88    044 02    Dvorníky - Včeláre      
Materská škola    Falkušovce 179    072 05    Falkušovce      
Materská škola    Geča 12    044 10    Geča      
Materská škola    Hlavná ulica 117    056 01    Gelnica      
Materská škola    Slovenská 49    056 01    Gelnica      
Materská škola    Gemerská Hôrka 7    049 12    Gemerská Hôrka      
Materská škola    Gemerská Panica 258    980 46    Gemerská Panica      
Materská škola    F. Kráľa 511    049 22    Gemerská Poloma      
Materská škola    Gočovo 94    049 24    Gočovo      
Materská škola    Malogyňovská 71    044 14    Gyňov      
Materská škola    Haniska 295    044 57    Haniska      
Materská škola pri ZŠ    Staničná 20    053 01    Harichovce      
Materská škola pri ZŠ    Hatalov 182    072 16    Hatalov      
Materská škola pri ZŠ    Helcmanovce 41    055 63    Helcmanovce      
Materská škola    Henckovce 95    049 23    Henckovce      
Materská škola    Hincovce 28    053 63    Hincovce      
Materská škola    Hlivištia 138    073 01    Hlivištia      
Materská škola    Hnilčík 38    053 32    Hnilčík      
Materská škola    Hnilec 78    053 75    Hnilec      
Materská škola    Horovce 183    072 02    Horovce      
Materská škola I.pri ZŠ    Hlavná 369/91    053 15    Hrabušice      
Materská škola IIpri ZŠ    Zimná 413    053 15    Hrabušice      
Materská škola pri ZŠ    Letná 421    076 03    Hraň      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 75    076 15    Hrčeľ      
Materská škola    Hrhov 365    049 44    Hrhov      
Materská škola    Hrušov 5    049 43    Hrušov      
Materská škola    Hýľov 44    044 12    Hýľov      
Materská škola    Choňkovce 40    072 63    Choňkovce      
Materská škola    Chrasť nad Hornádom 44    053 63    Chrasť nad Hornádom      
Materská škola    Iliašovce 155    053 11    Iliašovce      
Materská škola    Iňačovce 141    072 11    Iňačovce      
Materská škola pri ZŠ    Jablonov nad Turňou 229    049 43    Jablonov nad Turňou      
Materská škola    Školská 560    055 61    Jaklovce      
Materská škola    Jamník 185    053 22    Jamník      
Materská škola    Janík 28    044 05    Janík      
Materská škola    Jasov 62    044 23    Jasov      
Materská škola    Jenkovce 113    072 52    Jenkovce      
Materská škola    Hlavná 35    049 45    Jovice      
Materská škola    Jovsa 182    072 32    Jovsa      
Materská škola    Kaľava 64    053 42    Kaľava      
Materská škola pri ZŠ    Kalša 128    044 18    Kalša      
Materská škola    Kaluža 4    072 36    Kaluža      
Materská škola    Kapušianske Kľačany 72    079 01    Kapušianske Kľačany      
Materská škola    Hlavná 243/76    076 13    Kazimír      
Materská škola    Kecerovce 31    044 47    Kecerovce      
Materská škola    Kečovo 72    049 55    Kečovo      
Materská škola    Kechnec 13    044 58    Kechnec      
Materská škola    Klokočov 91    072 36    Klokočov      
Materská škola    Kluknava 190    053 51    Kluknava      
Materská škola    Kobeliarovo 21    049 23    Kobeliarovo      
Materská škola    Koceľovce 28    049 35    Koceľovce      
Materská škola    Kojšov 187    055 52    Kojšov      
Materská škola    Kokšov - Bakša 178    044 13    Kokšov - Bakša      
Materská škola    Kolinovce 106    053 42    Kolinovce      
Materská škola    Košická 34    044 31    Kostoľany nad Hornádom      
Materská škola    Azovská 1    040 12    Košice      
Materská škola    Belehradská 6    040 13    Košice      
Materská škola    Bernolákova 14    040 11    Košice      
Materská škola    Budapeštianska 1    040 13    Košice      
Materská škola    Budapeštianska 3    040 13    Košice      
Materská škola    Cottbuská 34    040 11    Košice      
Materská škola    Čínska 24    040 13    Košice      
Materská škola    Čordákova 17    040 23    Košice      
Materská škola    Dénešova 53    040 11    Košice      
Materská škola    Dneperská 8    040 12    Košice      
Materská škola    Družicová 5    040 12    Košice      
Materská škola    Galaktická 9    040 12    Košice      
Materská škola    Havanská 26    040 13    Košice      
MŠ sv. košických mučen.    Hemerkova 26    040 23    Košice      
Materská škola    Hemerkova 26    040 23    Košice      
Materská škola    Hrebendova 5    040 11    Košice      
Materská škola    Hrnčiarska 1    040 01    Košice      
Materská škola    Hronská 7    040 11    Košice      
Materská škola    Humenská 51    040 11    Košice      
Materská škola    Húskova 45    040 23    Košice      
Materská škola    Ipeľská 10    040 11    Košice      
Materská škola    Jaltská 33    040 22    Košice      
Materská škola    Jarná 4    040 01    Košice      
Materská škola    Jenisejská 24    040 12    Košice      
Materská škola    Juhoslovanská 4    040 13    Košice      
Materská škola    Kalinovská 9    040 22    Košice      
Materská škola    Kežmarská 46    040 11    Košice      
Cirkevná materská škola    Krosnianska 6    040 22    Košice      
Materská škola    Lidické nám. 18    040 22    Košice      
Materská škola    Miškovecká 20    040 11    Košice      
Materská škola    Moldavská cesta 23    040 11    Košice      
Cirkevná materská škola    Moyzesova 8    040 01    Košice      
Evanj.materská škola    Muškátova 7    040 11    Košice      
Materská škola    Muškátová 7    040 11    Košice      
Materská škola    Němcovej 4    040 01    Košice      
Materská škola    Nešporova 28    040 11    Košice      
Materská škola    Obrancov mieru 16    040 01    Košice      
Materská škola    Obrancov mieru 20    040 01    Košice      
Materská škola    Oštepová 1    040 01    Košice      
Súkromná materská škola    Ovručská 14    040 22    Košice      
Materská škola    Ovručská 14    040 22    Košice      
Materská škola    Palárikova 22    040 01    Košice      
Materská škola    Park Angelinum 7    040 01    Košice      
Materská škola    Park mládeže 4    040 01    Košice      
Materská škola    Polianska 4    040 01    Košice      
Materská škola    Povst. českého ľudu 11    040 22    Košice      
Materská škola pri ZŠ    Rehoľná 2    040 18    Košice      
Materská škola    Rumanova 4    040 01    Košice      
Materská škola    Smetanova 11    040 01    Košice      
Súkr.materská škola    Starozagorská 8    040 11    Košice      
Materská škola    Šafárikova trieda 4    040 11    Košice      
Súkr.materská škola    Tatranská 10    040 01    Košice      
Materská škola    Tatranská 23    040 01    Košice      
Materská škola    Trebišovská 11    040 11    Košice      
MŠ pri ZŠ pri zdrav.zar    Trieda SNP 1    040 11    Košice      
Materská škola    Turgenevova 38    040 01    Košice      
Materská škola    Turgenevova 7    040 01    Košice      
Materská škola    Watsonova 2    040 01    Košice      
Materská škola    Zádielska 4    040 01    Košice      
Materská škola    Zupkova 37    040 22    Košice      
Materská škola    Zuzkin park 2    040 11    Košice      
Materská škola    Žižkova 4    040 01    Košice      
Materská škola    Hečkova 13    040 17    Košice-Barca      
Materská škola    Kadlubská 1    040 01    Košice-Kavečany      
Materská škola    Poľná 1    040 14    Košice-Košická Nová Ves      
Materská škola    Žiacka 18    040 18    Košice-Krásna n/Hornádom      
Materská škola    Lorinčík 15    040 11    Košice-Lorinčík      
Materská škola    Za priekopou 57    040 16    Košice-Myslava      
Materská škola    Bystrická 34    040 11    Košice-Pereš      
Materská škola    Kovalská 12/A    040 15    Košice-Poľov      
Materská škola    Mládežnícka 504/2    040 15    Košice-Šaca      
Materská škola    Repíková 58    040 17    Košice-Šebastovce      
Materská škola    Repná 4    040 13    Košice-Ťahanovce      
Materská škola    Košická Belá 236    044 65    Košická Belá      
Materská škola    Košická Polianka 122    044 41    Košická Polianka      
Materská škola    Košické Oľšany 133    044 42    Košické Oľšany      
Materská škola    Košický Klečenov 43    044 45    Košický Klečenov      
Materská škola    Kráľovce 86    044 44    Kráľovce      
Materská škola    Fábryho 1249/2    077 01    Kráľovský Chlmec      
Materská škola    L. Kossutha 19    077 01    Kráľovský Chlmec      
Materská škola    m. č. Fejséš 1    077 01    Kráľovský Chlmec      
Materská škola    Mierová 5    077 01    Kráľovský Chlmec      
Materská škola    Krásnohorská Dlhá Lúka 2    049 45    Krásnohorská Dlhá Lúka      
MŠ pri ZŠ s VJS a M    Pokroková 182    049 41    Krásnohorské Podhradie      
Materská škola    Krásnovce 86    072 01    Krásnovce      
Materská škola    Potočná 112/4    076 61    Kravany      
Materská škola pri ZŠ    Krčava 184    072 51    Krčava      
Materská škola    Liesková 65    079 01    Krišovská Liesková      
Materská škola    Hlavná 3    053 42    Krompachy      
Materská škola    Robotnícka 3    053 42    Krompachy      
Materská škola    SNP 44    053 42    Krompachy      
Materská škola s VJM    Kružná 23    049 51    Kružná      
Materská škola    Kunova Teplica 132    049 33    Kunova Teplica      
Materská škola pri ZŠ    Kuzmice 284    076 12    Kuzmice      
Materská škola    Kysak 210    044 81    Kysak      
Materská škola    Ladmovce 113    076 34    Ladmovce      
Materská škola    Lastomír 63    072 37    Lastomír      
Materská škola    Školská 246    076 14    Lastovce      
Materská škola    Lekárovce 305    072 54    Lekárovce      
Materská škola    Hlavná 490    076 84    Leles      
Materská škola    Lesné 89    071 01    Lesné      
Materská škola    Nábrežná 9    053 13    Letanovce      
Materská škola    Slovenského raja 124    053 13    Letanovce      
Materská škola    Lieskovany 50    053 21    Lieskovany      
Materská škola    Ložín 299    072 05    Ložín      
Materská škola    Školská 5    044 20    Malá Ida      
Materská škola    Kostolná 49    076 82    Malá Tŕňa      
Materská škola pri ZŠ    Malčice 213    072 06    Malčice      
Materská škola    Hlavná 108    076 63    Malé Ozorovce      
Materská škola    Malé Trakany 337    076 42    Malé Trakany      
Materská škola    Veľkohorešská 15    076 52    Malý Horeš      
Materská škola    Hlavná 23    076 36    Malý Kamenec      
Materská škola pri ZŠ    Školská 2    055 01    Margecany      
Materská škola    Markovce 126    072 06    Markovce      
Materská škola    Markuška 40    049 34    Markuška      
Materská škola pri ZŠ    Školská 18    053 21    Markušovce      
Materská škola    Matejovce nad Hornádom 97    053 21    Matejovce nad Hornádom      
Materská škola    Maťovce 53    079 01    Maťovské Vojkovce      
Materská škola    Mariánske nám. 35    044 25    Medzev      
Materská škola    Hlavná 281    076 14    Michaľany      
Materská škola    Fr. Kráľa 78    071 01    Michalovce      
Materská škola sv.    J.Švermu 4    071 01    Michalovce      
Materská škola    Jána A. Komenského 2    071 01    Michalovce      
Materská škola    Jána Švermu 8    071 01    Michalovce      
Cirkevná materská škola    Kostolné nám. 16    071 01    Michalovce      
Materská škola    Leningradská 1    071 01    Michalovce      
Materská škola    Masarykova 30    071 01    Michalovce      
Materská škola    Okružná 19    071 01    Michalovce      
Materská škola    S. H. Vajanského 5    071 01    Michalovce      
Materská škola    Školská 5    071 01    Michalovce      
Cirkevná materská škola    Topolianska 153    071 01    Michalovce      
Materská škola    Milhosť 6    044 58    Milhosť      
Materská škola pri ZŠ    Biele Vody 266    053 76    Mlynky      
Materská škola    Mníšek nad Hnilcom 497    055 64    Mníšek nad Hnilcom      
Materská škola    Mokrance 162    045 01    Mokrance      
Materská škola s vjm    Českoslov. armády 22    045 01    Moldava nad Bodvou      
Materská škola    Hviezdoslavova 17    045 01    Moldava nad Bodvou      
Materská škola    Krátka 10    045 01    Moldava nad Bodvou      
Materská škola    m. č. Budulov 116    045 01    Moldava nad Bodvou      
Materská škola IV.    Severná 19    045 01    Moldava nad Bodvou      
Materská škola    Moravany 319    072 03    Moravany      
Materská škola    Nacina Ves 156    072 21    Nacina Ves      
Súkromná materská škola    Grün 157    053 33    Nálepkovo      
Materská škola pri ZŠ    Školská 684    053 33    Nálepkovo      
Materská škola    Nižná Kamenica 60    044 45    Nižná Kamenica      
Materská škola    Veľká Nemecká 2    044 15    Nižná Myšľa      
Materská škola pri ZŠ    Letná 16    049 23    Nižná Slaná      
Materská škola    Nižný Čaj 24    044 16    Nižný Čaj      
Materská škola    Čaksova 1/167    044 12    Nižný Klátov      
Materská škola    Nižný Lánec 54    044 73    Nižný Lánec      
Materská škola    Nám. M. Pavlíka 96    076 17    Nižný Žipov      
Materská škola    Nová Polhora 95    044 44    Nová Polhora      
Materská škola    Nováčany 86    044 21    Nováčany      
Materská škola    Zimná 278    076 02    Novosad      
Materská škola    Sv. Cyrila a Metoda 136    075 01    Nový Ruskov      
Materská škola    Obišovce 133    044 81    Obišovce      
Materská škola    Hlavná 97    076 75    Oborín      
Materská škola    Odorín 65    053 22    Odorín      
Materská škola    Ochtiná 51    049 35    Ochtiná      
Materská škola    Lúčna 3    053 61    Olcnava      
Materská škola pri ZŠ    Palín 104    072 13    Palín      
Materská škola    Paňovce 96    044 71    Paňovce      
Materská škola    Parchovany 462    076 62    Parchovany      
Materská škola    Pašková 61    049 32    Pašková      
Materská škola pri ZŠ    Pavlovce nad Uhom 39    072 14    Pavlovce nad Uhom      
Materská škola    Peder 119    044 05    Peder      
Materská škola    Perín 145    044 74    Perín - Chym      
Materská škola    Petrovce nad Laborcom 76    072 21    Petrovce nad Laborcom      
Materská škola    Hlavná 162    076 11    Plechotice      
Materská škola    Čs. armády 54    049 11    Plešivec      
Materská škola    Ploské 74    044 44    Ploské      
Materská škola    Podhoroď 107    072 64    Podhoroď      
Materská škola    Hlavná 126    076 84    Poľany      
Materská škola pri ZŠ    Kultúrna 2    044 24    Poproč      
Materská škola pri ZŠ    Poráč 125    053 23    Poráč      
Materská škola    Poruba pod Vihorlatom 172    072 32    Poruba pod Vihorlatom      
Materská škola pri ZŠ    Porúbka 40    072 61    Porúbka      
Materská škola    J. I. Barča 140    072 01    Pozdišovce      
Materská škola pri ZŠ    Prakovce 308    055 62    Prakovce      
Materská škola    Pribeník 276    076 51    Pribeník      
Materská škola    Hlavná 169    076 77    Ptrukša      
Materská škola    Hlavná 95/10    076 37    Rad      
Materská škola pri ZŠ    Rakovec nad Ondavou 1    072 03    Rakovec nad Ondavou      
Materská škola    Rankovce 19    044 46    Rankovce      
Materská škola    Rejdová 44    049 26    Rejdová      
Materská škola    Remetské Hámre 265    072 41    Remetské Hámre      
Materská škola    Rešica 112    044 73    Rešica      
Materská škola    Richnava 260    053 51    Richnava      
Materská škola    Roštár 82    049 35    Roštár      
Materská škola    SNP 466    044 42    Rozhanovce      
Materská škola    Ernesta Rótha 4    048 12    Rožňava      
Materská škola    Ernesta Rótha 518/4    048 01    Rožňava      
Materská škola    Kozmonautov 1793/14    048 01    Rožňava      
Materská škola    Krátka 1825/28    048 01    Rožňava      
Materská škola    Kyjevská 2020/14    048 01    Rožňava      
Materská škola    Pionierov 639/18    048 01    Rožňava      
Materská škola    Štítnická 337/9/A    048 01    Rožňava      
Evanjel. materská škola    Ul. Zeleného stromu 14    048 01    Rožňava      
Materská škola    Vajanského 370/6    048 01    Rožňava      
Materská škola    Rožňavské Bystré 45    049 31    Rožňavské Bystré      
Materská škola    Rudná 19    048 01    Rudná      
Materská škola    5RPII    053 23    Rudňany      
Materská škola    Rudňany 253    053 23    Rudňany      
Materská škola pri ZŠ    Rudník 205    044 23    Rudník      
Materská škola    Hlavná 67    076 77    Ruská      
Materská škola    Ruskov 280    044 19    Ruskov      
Materská škola    m. č. Byster 191    044 41    Sady nad Torysou      
Materská škola    m. č. Zdoba 160    044 41    Sady nad Torysou      
Spojená materská škola    Jarná 20    078 01    Sečovce      
Materská škola    Nová 1690/11    078 01    Sečovce      
Materská škola    Obchodná 26/63    078 01    Sečovce      
Materská škola    Hlavná 200    044 58    Seňa      
Materská škola    Silica 128    049 52    Silica      
Materská škola    Garážová 157/19    076 03    Sirník      
Materská škola    Skároš 260    044 11    Skároš      
Materská škola    Slančík 46    044 17    Slančík      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 55/114    044 17    Slanec      
Materská škola    Slanské Nové Mesto 174    044 18    Slanské Nové Mesto      
Materská škola    Slatvina 165/63    053 61    Slatvina      
Materská škola    Slavec 76    049 51    Slavec      
Materská škola    Slavkovce 151    072 17    Slavkovce      
Materská škola    Sídlisko 226    049 36    Slavošovce      
Materská škola    Sliepkovce 162    072 37    Sliepkovce      
Materská škola    Parádna 202    076 12    Slivník      
Materská škola    Hlavná 305    076 33    Slovenské Nové Mesto      
Materská škola    Slovinky 591    053 40    Slovinky      
Materská škola    Komenského 5    053 11    Smižany      
Materská škola    Ružová 9    053 11    Smižany      
Materská škola    Zelená 1    053 11    Smižany      
Materská škola    Smolnícka Huta 31    055 65    Smolnícka Huta      
Materská škola pri ZŠ    Smolník 526    055 66    Smolník      
Materská škola    Gagarinova 916/2A    073 01    Sobrance      
Materská škola    Sokoľ 165    044 31    Sokoľ      
Materská škola    Sokoľany 148    044 56    Sokoľany      
Materská škola    Obchodná 384/1    076 35    Somotor      
Materská škola    E. M. Šoltésovej 27    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Gorazdova 28    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Hviezdoslavova 33    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    I. Krasku 3    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    J. Hanulu 6    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Komenského 25    052 05    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Lipová 21    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    m. č. Novoveská Huta 147    053 31    Spišská Nová Ves      
Materská škola    P. Jilemnického 2    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Potočná 9    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    S. Tomášika 5    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Slovenská 14    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Stolárska 2    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Z. Nejedlého 5    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Kostolná 271    052 01    Spišské Tomášovce      
Materská škola    Školská 1    052 01    Spišské Tomášovce      
Materská škola    SNP 1    053 61    Spišské Vlachy      
Materská škola    Spišský Hrušov 217    053 63    Spišský Hrušov      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 140    076 16    Stanča      
Materská škola    Staré 68    072 23    Staré      
Materská škola    Ružová 153    076 52    Strážne      
Materská škola    Družstevná 506    072 22    Strážske      
Materská škola - Óvoda    Záhradná 10    076 31    Streda nad Bodrogom      
Materská škola    Stretava 128    072 13    Stretava      
Materská škola    Svätá Mária 113    076 35    Svätá Mária      
Materská škola    Školská 2    076 83    Svätuše      
Materská škola    Svinica 187    044 45    Svinica      
Materská škola    Šemša 142    044 21    Šemša      
Materská škola    Jelšavská 318    049 32    Štítnik      
Súkr.MŠ pri ZŠ pri kúpeľ    Štós - kúpele č. 242    044 26    Štós      
Materská škola    Štós 48    044 26    Štós      
Materská škola    Mlynská 320    053 34    Švedlár      
Materská škola    Železničná 460    053 34    Švedlár      
Materská škola    Teplička 49    052 01    Teplička      
Materská škola    Tibava 33    073 01    Tibava      
Materská škola    Gorkého 18    075 01    Trebišov      
Materská škola    Komenského 1964/11    075 01    Trebišov      
Materská škola Mier    P. O. Hviezdoslava 422/3    075 01    Trebišov      
Materská škola    Škultétyho 1031/26    075 01    Trebišov      
Materská škola pri ZŠ    Trhovište 51    072 04    Trhovište      
Materská škola    Trnava pri Laborci 75    072 31    Trnava pri Laborci      
Materská škola    Školská 100    044 11    Trstené pri Hornáde      
Materská škola    Turňa nad Bodvou 567    044 02    Turňa nad Bodvou      
Materská škola    Turnianska Nová Ves 84    044 04    Turnianska Nová Ves      
Materská škola pri ZŠ    Tušická Nová Ves 87    072 02    Tušická Nová Ves      
Materská škola    Úbrež 42    072 42    Úbrež      
Materská škola    Vajkovce 65    044 43    Vajkovce      
Materská škola    Poľná 4    044 13    Valaliky - Všechsvätých      
Materská škola    Hlavná 57    044 13    Valaliky-Buzice      
Materská škola    Športová 93    076 15    Veľaty      
Materská škola    Veľká Ida č. 359    044 55    Veľká Ida      
Materská škola    Síd.P.O.Hviezdoslava 1644    079 01    Veľké Kapušany      
Materská škola s VJM    Sídl. L. N. Tolstého 89/2    079 01    Veľké Kapušany      
Materská škola    Hlavná 42    076 63    Veľké Ozorovce      
Materská škola    Veľké Raškovce 112    076 75    Veľké Raškovce      
Materská škola    Veľké Revištia 32    072 43    Veľké Revištia      
Materská škola    Veľké Slemence 18    076 77    Veľké Slemence      
Materská škola    Kostolná 1    076 42    Veľké Trakany      
Materská škola pri ZŠ    Veľký Folkmar 328    055 51    Veľký Folkmar      
Materská škola s VJM    Školská 64    076 52    Veľký Horeš      
Materská škola    Hlavná 315    076 36    Veľký Kamenec      
Materská škola    Tokajská 191    076 31    Viničky      
Materská škola pri ZŠ    Vinné 514    072 31    Vinné      
Materská škola    Vítkovce 20    053 63    Vítkovce      
Materská škola pri ZŠ    Letná 68    049 24    Vlachovo      
Materská škola    Elektrárenská 318    076 72    Vojany      
Materská škola    Hlavná 263    076 22    Vojčice      
Materská škola    Hlavná 18    076 83    Vojka      
Materská škola pri ZŠ    Vojkovce 112    053 61    Vojkovce      
Materská škola    Vysoká nad Uhom 314    072 14    Vysoká nad Uhom      
Materská škola    Hlavná 114    044 15    Vyšná Myšľa      
Materská škola    Vyšná Rybnica 70    072 41    Vyšná Rybnica      
Materská škola    29    049 26    Vyšná Slaná      
Materská škola    Vyšné Remety 113    072 41    Vyšné Remety      
Materská škola    Vyšný Klátov 132    044 12    Vyšný Klátov      
Materská škola    Záhor 70    072 53    Záhor      
Materská škola pri ZŠ    Zalužice 270    072 34    Zalužice      
Materská škola pri ZŠ    Zatín 114    076 53    Zatín      
Materská škola    Závadka 194    053 33    Závadka      
Materská škola    Závadka 36    072 33    Závadka      
Materská škola    Zbudza 60    072 23    Zbudza      
Materská škola    Zemplín 111    076 34    Zemplín      
Materská škola    Úpor 6    076 16    Zemplínska Nová Ves      
Materská škola    Zemplínska Široká 277    072 13    Zemplínska Široká      
Materská škola    Okružná 366/4    076 64    Zemplínska Teplica      
Materská škola    Školská 365    076 01    Zemplínske Hradište      
Materská škola    Hlavná 28    076 05    Zemplínske Jastrabie      
Materská škola    Žakarovce 338    055 71    Žakarovce      
Materská škola    Žarnov 46    044 04    Žarnov      
Materská škola    Žbince 34    072 16    Žbince      
Materská škola    Ždaňa 243    044 11    Ždaňa      
Materská škola    Žehra 10    053 61    Žehra      
Materská škola    Žehra 48    053 61    Žehra