*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Jazyková škola    Komenského 2    040 01    Košice      
Súkr.jazyková škola    Trieda SNP 61    040 11    Košice      
Jazyková škola    Užhorodská 8    040 11    Košice      
Jazyková škola sv.T.Akv    Zbrojničná 3    040 01    Košice      
Št.jazyk.škola pri SŠP    Mierová 727    072 22    Strážske      
Štát.jazyk.škola pri G    Komenského 32    075 01    Trebišov