*
Základná škola
Mládežnícka 3
040 15 Košice - ŠACA
* 
Základná škola pri RC    Bankov č. 15    040 31    Košice      
Základná škola    Belehradská 21    040 13    Košice      
Základná škola    Bernolákova 16    040 11    Košice      
ZŠ sv. Cyrila a Metoda    Bernolákova 18    040 11    Košice      
Základná umelecká škola    Bernolákova 26    040 11    Košice      

Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice
tel.: 055/636 35 38; e-mail: zsbruselska@stonline.sk;
web: www.zsbruselska.edupage.org
    
Základná škola    Bukovecká 17    040 12    Košice      
ZŠ sv. košických mučen    Čordákova 50    040 23    Košice      
Súkromná základná škola    Dneperská 1    040 12    Košice      
Základná škola    Drábova 3    040 23    Košice      
Základná škola    Družicová 4    040 12    Košice      
Základná škola    Fábryho 44    040 22    Košice      
Súkr.základná škola    Galaktická 9    040 12    Košice      
Základná škola    Gemerská 2    040 01    Košice      
Základná umelecká škola    Hlavná 68    040 01    Košice      
Základná škola    Hroncova 23    040 01    Košice      
Základná umelecká škola    Hroncova 23    040 01    Košice      
Základná umelecká škola    Irkutská 1    040 12    Košice      
Základná škola    Janigova 2    040 23    Košice      
Základná umelecká škola    Jantárová 6    040 01    Košice      
Základná škola    Jenisejská 22    040 12    Košice      
Základná škola    Juhoslovanská 2    040 13    Košice      
Základná škola    Kežmarská 28    040 11    Košice      

Základná škola, Kežmarská 30, 040 11 Košice
tel.: 055/789 88 18, 055/642 51 91; e-mail: zs@k30.sk, web: www.k30.sk

Súkr.zákl.umelec. škola    Kmeťova 23    040 01    Košice      

Základná umelecká škola, Kováčska 43, 040 01 Košice
Výtvarný odbor: tel.: 055/622 19 74, 055/622 07 60, 0911 216 037;
e-mail: zuskosice@centrum.sk; web: www.zuskosice.wz.cz

Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice      
tel.: 055/671 25 26; e-mail: skola@zskrosnianke.edu.sk;
web: www.zskrosnianke.edu.sk

Základná škola    Krosnianska 4    040 22    Košice      
Súkr. zákl.umelec.škola    Krosnianska 6    040 22    Košice      
Základná škola    Kuzmányho 6    041 74    Košice      
Základná škola    Lˇ. Podjavorinskej 1    040 11    Košice      
Súkromná základná škola    Masarykova 19/A    040 22    Košice      
Základná škola    Masarykova 19/A    040 01    Košice      
Základná škola    Maurerova 21    040 22    Košice      
SZŠ sv. Alžbety    Mäsiarska 25    040 01    Košice      
Súkr.ZŠ s MŠ- autizmus    Myslavská 401    040 16    Košice      
Základná škola    Nám. L. Novomeského 2    040 01    Košice      
Základná škola pri DC    Opatovská cesta 101    041 85    Košice      
ZŠsMŠ preTPpri Sp.škole    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
Základná škola    Park Angelinum 8    042 15    Košice      
Súkromná základná škola    Petzvalova 4 (Tr.SNP104)    040 11    Košice      
Základná škola    Polianska 1    040 01    Košice      

Základná škola, Postupimská 37, 040 22 Košice      
tel.:055/799 98 97, 055/799 98 98, 055/799 98 99; e-mail: posupimska@centrum.sk
web: www.zspostupimke.edu.sk

Základná škola    Považská 12    040 11    Košice      
Základná škola    Požiarnická 3    040 01    Košice      
Základná škola    Rehoľná 2    040 18    Košice      
Základná škola    Staničná 13    040 01    Košice      
Základná umelecká škola    Starozagorská 10    040 23    Košice      
Základná škola    Starozagorská 8    040 23    Košice      
Súkr. základná škola    Starozagorská 8    040 23    Košice      
Súkromná základná škola    Tomášikova 31    040 01    Košice      
Základná škola    Tomášikova 31    040 01    Košice      
Základná škola    Trebišovská 10    040 11    Košice      
ZŠ s MŠ pri zdrav.zar.    Trieda SNP 1    040 11    Košice      
Základná škola    Ulica Jána Pavla II. 1    040 11    Košice      
Súkromná základná škola    Ulica slobody 1    040 11    Košice      
Základná škola    Ulica slobody 1    040 11    Košice      
Základná škola    Užhorodská 39    040 11    Košice      
Základná škola    Abovská 36    040 17    Košice-Barca      
Základná škola pri LVS    Tešedíkova 3    040 17    Košice-Barca      
ZŠ s MŠ sv.M. Križina    Rehoľná 2    040 18    Košice-Krásna N/Hornádom      
Základná škola    Ul. Dolina 43    040 15    Košice-Poľov      
Základná škola    Mládežnícka 3    040 15    Košice-Šaca      
Základná škola    Želiarska 4    040 13    Košice-Ťahanovce