*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola    Hlavná ulica 121    056 01    Gelnica      
Základná umelecká škola    Lutherovo nám. 1    056 01    Gelnica      
Základná škola s MŠ    Helcmanovce 41    055 63    Helcmanovce      
Základná škola    Školská 297    055 61    Jaklovce      
Základná škola    Kluknava 43    053 51    Kluknava      
Súkr. zákl.umel.škola    Obchodná 7    055 01    Margecany      

Základná škola s MŠ, Školská 20, 055 01 Margecany
tel.: 053/489 42 08; e-mail: zsmargecany@stonline.sk;
web: www.zsmargecany.edupage.org
      
Základná škola    Mníšek nad Hnilcom 497    055 64    Mníšek nad Hnilcom      
Základná škola s MŠ    Školská 684    053 33    Nálepkovo      
Základná škola s MŠ    Prakovce 307    055 62    Prakovce      
Základná škola s MŠ    Smolník 528    055 66    Smolník      
Základná škola    Školská 122    053 34    Švedlár      
Základná škola s MŠ    Veľký Folkmar 328    055 51    Veľký Folkmar      
Základná škola    Závadka 195    053 33    Závadka