*
Súkromná ZŠ s MŠ Montessori, Zlatohorská 18, Bratislava-Lamač
*
ZŠ Sokolíkova ul.2, 841 01 Bratislava
*
ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ Palisády, Škarniclova 1, 81101 Bratislava 
*
Cirkevná základná škola Narnia, Beňadická 38, 851 06 Bratislava
*











 
Základná škola s MŠ    Ul. 1. mája 3    900 84    Báhoň      
Základná umelecká škola    Komenského 3    900 27    Bernolákovo      
Základná škola    Komenského 3    900 27    Bernolákovo      
Základná škola    Šarfická 301    900 82    Blatné      
Súkr. ŠSZŠ FIS    Kremeľská 2    841 10    Bratislava-Devín      
Základná škola    Kremeľská 2    841 10    Bratislava-Devín      
Základná umelecká škola    Istrijská 22    841 07    Bratislava-Devínska Nová      
Základná škola    Ivana Bukovčana 3    841 08    Bratislava-Devínska Nová      

Súkromná ZŠ FINESA, P. Horova 16, 841 09 Bratislava-Devínska Nová Ves
tel.: 0903 722 530, 0905 474 900; e-mail: finesa@skolafinesa.sk;
web: www.skolafinesa.sk
      
Základná škola, Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava-Devínska Nová Ves
tel.: 02/64 77 90 56, 02/64 53 84 61/3; e-mail: skolahorova@mail.t-com.sk;
web: www.zshorova.sk

Súkromná základná škola    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Základná umelecká škola    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Základná škola    Beňovského 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkromná ZŠ s MŠ    J. Valašťana-Dolinského 1    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Základná škola    Nejedlého 8    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Základná škola    Pri kríži 11    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Základná škola    Sokolíkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Základná škola s MŠ    Trnková 1    851 10    Bratislava-Jarovce      
Základná umelecká škola    Karloveská 3    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Cirkevná základná škola    Karloveská 32    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Základná škola    Karloveská 61    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Základná škola    Majerníkova 62    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Súkromná ZŠ    Majerníkova 62    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Základná škola pre TP    Mokrohájska cesta 3    844 13    Bratislava-Karlova Ves      
ZŠI pre zrak.postih.    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
ZŠ int. pre nevidiacich    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
Spojená škola - ZŠ    Tilgnerova 14    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Základná škola    Veternicova 20    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Základná škola s MŠ    Malokarpatské nám. 1    841 03    Bratislava-Lamač      
Súkromná ZŠ s MŠ    Zlatohorská 18    841 03    Bratislava-Lamač      
Základná škola s MŠ    Cádrova 23    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Česká 10    831 03    Bratislava-Nové Mesto      

Základná umelecká škola, Hálkova 56, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
tel.: 02/44 63 21 17-9; e-mail: zus-riaditelka@stonline.sk; web: www.zushalkova.eu

ZŠ pre sluch.post.-int.    Hrdličkova 17    833 20    Bratislava-Nové Mesto      
ZŠI pre nehovoriacich    Hrdličkova 17    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola pri LVS    Hrdličkova 21    831 01    Bratislava-Nové Mesto      

Základná škola s MŠ, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava-Nové Mesto
tel.: 02/54 65 45 94, 0911 739 645; e-mail: saliniova@zsjeseniovaba.edu.sk
web: www.zsjeseniovaba.edu.sk
      
Základná škola    Kalinčiakova 12    831 04    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola pri DFN    Limbová 1    833 40    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Odborárska 2    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Riazanská 75    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Sibírska 39    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
ZŠ pre nadané deti    Teplická 7    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Súkromná základná škola    Vihorlatská 10    831 04    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Za kasárňou 2    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola pri nem.    Antolská 11    851 07    Bratislava-Petržalka      
Cirkevná ZŠ Narnia    Beňadická 38    851 06    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Budatínska 61    851 06    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Černyševského 8    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná umelecká škola    Daliborovo námestie 2    851 01    Bratislava-Petržalka      

Základná škola, Dudova 2, 851 02 Bratislava-Petržalka      

tel.: 02/63 82 09 09, e-mail: zsdudova@zsdudovaba.edu.sk, web: www.zsdudova.sk

Cirkevná základná škola    Gercenova 10    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Gessayova 2    852 66    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Holíčska 50    851 05    Bratislava-Petržalka      
Súkromná základná škola    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Lachova 1    851 03    Bratislava-Petržalka      
Súkr. ZŠ pre intel.nad.    M. Curie-Sklodowskej 1    851 04    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Nobelovo námestie 6    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Pankúchova 4    851 04    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Prokofievova 5    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná umelecká škola    Topoľčianska 15    851 05    Bratislava-Petržalka      
Spojená škola - CZŠ    Tupolevova 20    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Tupolevova 20    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Turnianska 10    851 07    Bratislava-Petržalka      
ZŠi pre žiak. s ch.reči    Vlastenecké námestie 1    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná bulharská ZŠ    Záporožská 8    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Bieloruská 1    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Základná škola    Biskupická 21    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkromná ZŠ Galileo    Dudvážska 6    824 12    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Základná škola    Podzáhradná 51    821 07    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Základná škola s MŠ    Vetvárska 7    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Cirkevná základná škola    Detvianska 24    831 06    Bratislava-Rača      
Základná škola s MŠ    Hubeného 25    831 53    Bratislava-Rača      
Základná škola    Tbiliská 4    831 06    Bratislava-Rača      
Základná umelecká škola    Vrbenského 1    831 53    Bratislava-Rača      
Základná škola s MŠ    Vývojová 228    851 10    Bratislava-Rusovce      
Spojená škola - ZŠ    Bachova 4    821 03    Bratislava-Ružinov

Súkromná ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20,
821 08 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/50 20 46 11; e-mail: info@1sg.sk; web: www.1sg.sk - záložka SZŠ
      
Základná škola    Borodáčova 2    821 03    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Drieňová 16    821 03    Bratislava-Ružinov      
Základná umelecká škola    Exnárova 6    821 03    Bratislava-Ružinov      
Základná umelecká škola    Chlumeckého 10    821 03    Bratislava-Ružinov      
Spojená škola - ZŠ    Jelačičova 5    821 08    Bratislava-Ružinov      
Spojená škola - ZŠ    Košická    821 09    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Kulíškova 8    821 08    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Medzilaborecká 11    821 01    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Mierová 46    821 05    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Nevädzová 2    821 01    Bratislava-Ružinov      
Spojená škola - ZŠ(PYP)    Novohradská 3    821 09    Bratislava-Ružinov      

Základná škola, Ostredková 14, 821 02 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/43 41 53 77; e-mail: skola14ba@szm.sk; web: www.zsostredkovaba.edu.sk

Súkromná základná škola, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/53 41 25 93, 0903 478 002, 0903 468 345; e-mail: profkreatis@profkreatis.sk
web: www.detieuropy.sk
      
Základná škola    Ružová dolina 29    821 09    Bratislava-Ružinov      
Základná umelecká škola    Sklenárova 5    821 09    Bratislava-Ružinov      
Základná škola pri DC    Slovinská 1    821 04    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Vrútocká 58    821 04    Bratislava-Ružinov      
ZŠi pre žiakov so SP    Drotárska cesta 48    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola    Dubová 1    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola s VJM    Dunajská 13    814 84    Bratislava-Staré Mesto      
Súkr. MŠ Funiversity    Gajova 21    811 09    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola s MŠ    Grösslingová 48    811 09    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola    Hlboká cesta 4    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola    Jelenia 16    811 05    Bratislava-Staré Mesto      

Základná škola, Jesenského 6, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
tel.: 02/54 43 38 62; e-mail: riaditelstvo@zsjesenba.edu.sk;
web: www.zsjesenskeho.sk

Základná umelecká škola    Jesenského 6    811 01    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola    Mudroňova 83    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Základ. škola sv.Uršule    Nedbalova 4    811 01    Bratislava-Staré Mesto      
SZŠ Petra Fouriera    Palackého 1    811 02    Bratislava-Staré Mesto      
ZŠ Matky Alexie    Palackého 1    811 02    Bratislava-Staré Mesto      
Evanjelická ZŠ    Palisády 57    811 06    Bratislava-Staré Mesto      

Základná umelecká škola M. Ruppeldta, Panenská 11, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
tel.: 02/54 41 46 61, 02/54 41 55 52, 02/54 41 46 61; e-mail: zus.ruppeldta@gmail.com
zus@zusruppeldta.eu; web: www.zusruppeldta.eu

Základná umelecká škola    Podjavorinskej 9    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola s MŠ    Škarniclova 1    811 01    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola    Vazovova 4    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola s MŠ    Osloboditeľská 1    831 07    Bratislava-Vajnory      

ZŠ Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, 831 07 Bratislava-Vajnory
tel.: 02/43 71 23 23, 0904 738 395; e-mail: zsjanapavla@gmail.com;
web: www.zsjanapavla.sk

Základná škola    Rajčianska 3    821 07    Bratislava-Vrakuňa      
Základná škola    Železničná 14    821 07    Bratislava-Vrakuňa      
Základná škola    Žitavská 1    821 07    Bratislava-Vrakuňa      

Základná škola s MŠ, Hargašova 5, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
tel.: 02/65 95 61 15; web: www.zshargaba.edu.sk

Základná škola pri DCM    Trstínska 2    841 06    Bratislava-Záhorská Bystr      
Základná škola s MŠ    Ul. J. Rašu 430    900 86    Budmerice      
SZŠ s MŠpri DO B. Skala    Biela Skala 1    900 89    Častá      
Základná škola s MŠ    Hlavná 293    900 89    Častá      
Základná škola s MŠ    Hlavná 113    900 83    Čataj      

Cirkevná základná škola sv. Leonarda, Doľany 128, 900 88 Doľany
tel.: 033/649 91 25; e-mail: cirkevna@zsdolany.edu.sk

Základná škola    Hlavná 24    900 90    Dubová      
Základná škola    Školská 257    900 42    Dunajská Lužná      
Základná umelecká škola    Školská 257    900 42    Dunajská Lužná      
Základná škola    Skuteckého 438    900 61    Gajary      
Základná škola    Hamuliakovo 134    900 43    Hamuliakovo      
Základná škola s VJM    Hlavná 19    925 25    Hrubý Šúr      
Základná škola    Hlavná 19    925 25    Hrubý Šúr      
Základná škola s MŠ    Školská 4    900 25    Chorvátsky Grob      
Základná škola    Igram 30    900 84    Igram      
Základná umelecká škola    Štefánikova 27    900 28    Ivanka pri Dunaji      
Základná škola    Ul. SNP 3    900 28    Ivanka pri Dunaji      
Základná škola    Jablonec 59    900 86    Jablonec      
Základná škola    Jablonové 348    900 54    Jablonové      
Základná škola    Jakubov 276    900 63    Jakubov      
Základná škola    Kalinkovo 194    900 43    Kalinkovo      
Základná škola    Školská 190    900 50    Kráľová pri Senci      
Základná škola    Kuchyňa 551    900 52    Kuchyňa      
Základná škola    Láb 489    900 67    Láb      
Základná škola    Vinohradnícka 70    900 91    Limbach      
Základná škola    Staničná 631    900 55    Lozorno      
Základná škola    Gen. M. R. Štefánika 7    901 01    Malacky      
ZŠ Mansveta Olšovského    Kláštorné nám. 1    901 01    Malacky      
Základná škola    Štúrova 142/A    901 01    Malacky      
Základná umelecká škola    Záhorácka 1918    901 01    Malacky      
Základná škola    Záhorácka 95    901 01    Malacky      
Základná škola    Malé Leváre 10    908 74    Malé Leváre      
Základná škola s VJM    Školská 11    900 45    Malinovo      
Základná škola    Školská 11    900 45    Malinovo      
Základná škola    Nám. 4. apríla 16    900 33    Marianka      
Základná škola    Alžbetin dvor 81    900 42    Miloslavov      
Základná škola    Komenského 1    900 01    Modra      
Základná umelecká škola    Štúrova 54    900 01    Modra      

Základná škola, Vajanského 93, 900 01 Modra
tel.: 033/647 25 82-3; e-mail: zipctres@zsvajmo.edu.sk; web: www.zsvajmo.edu.sk

Základná škola, Športová 470, 900 46 Most pri Bratislave
tel.: 02/45 95 11 14, 0911 119 155; e-mail: riaditel@zsmost.edu.sk
web: www.zsmostpribratislave.sk

Základná škola    Hlavná 45    900 29    Nová Dedinka      
Základná škola s MŠ    Pernek 285    900 53    Pernek      
Základná škola    Fándlyho 11    902 01    Pezinok      
Základná škola    Kupeckého 74    902 01    Pezinok      
Základná škola    Na bielenisku 2    902 01    Pezinok      
Základná škola s MŠ    Orešie 3    902 03    Pezinok      
Základná umelecká škola    Trnavská 1    902 01    Pezinok      
Základná škola    Plavecké Podhradie 195    906 36    Plavecké Podhradie      
Základná škola    Plavecký Mikuláš 297    906 35    Plavecký Mikuláš      
Základná škola    Plavecký Štvrtok 351    900 68    Plavecký Štvrtok      
Základná škola s VJM    Hlavná 181    925 26    Reca      
Základná škola    Hlavná 229    925 26    Reca      
Základná škola    Rohožník 399    906 38    Rohožník      

Základná škola, Školská 266, 900 41 Rovinka
tel.: 02/45 98 52 19; e-mail: skola@zsrovinka.edu.sk

ZŠ pri súkr. LVS    Dialničná 1    903 01    Senec      
Základná umelecká škola    Fándlyho 20    903 01    Senec      
Základná škola    Mlynská 50    903 01    Senec      
Základná škola s VJM    Nám. A. Molnára 2    903 01    Senec      
Základná škola    Tajovského 1    903 01    Senec      
Základná škola s MŠ    Školská 11    900 26    Slovenský Grob      
Základná škola pri RDD    Sološnica 1    906 37    Sološnica      
Základná škola    Sološnica 7    906 37    Sološnica      
Základná škola s MŠ    Studienka 222    908 75    Studienka      
Základná umelecká škola    Cintorínska 2    900 31    Stupava      
Základná škola    Školská 2    900 31    Stupava      
Základná škola    Suchohrad 130    900 64    Suchohrad      
Základná škola    Kollárova 2    900 21    Svätý Jur      
Základná umelecká škola    Kollárova 2    900 21    Svätý Jur      
Základná škola    Vinohradská 62    900 81    Šenkvice      
Základná škola    Školská 1    900 44    Tomášov      
Základná škola s VJM    Školská 1    900 44    Tomášov      
Základná škola    Tureň 200    903 01    Tureň      
Základná škola s MŠ    Melíškova 650    908 73    Veľké Leváre      
Základná škola    Školská 4    900 24    Veľký Biel      
Základná škola    Hlavná 82    900 23    Viničné      
Základná škola    Školská 49    902 01    Vinosady      

Základná škola s MŠ, Vištuk 44, 900 85 Vištuk
tel.: 033/644 61 12; e-mail: vistuk.zsms@post.sk; web: www.zsmsvistuk.edupage.org

Základná škola s MŠ    Hlavná 37    900 66    Vysoká pri Morave      
Základná škola    Hlavná 31    900 65    Záhorská Ves      
Základná škola s MŠ    Sokolská 81    908 72    Závod      
Základná škola    Obchodná 7    900 51    Zohor