*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky a˛ po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Vysoká škola múzických umení v Bratislave    Ventúrska 3    813 01    Bratislava      
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Hviezdoslavovo nám.18  814 37  Bratislava
Akadémia Policajného zboru v Bratislave    Sklabinská č. 1    835 17    Bratislava      
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Al˛bety v Bratislave, n. o.     Palackého č.1, P.O. Box 104    810 00    Bratislava      
Vysoká škola ekonómie a mana˛mentu verejnej správy v Bratislave  
 Karloveská 64    841 04    Bratislava      
Bratislavská vysoká škola práva    Tomášikova 20    821 02    Bratislava      
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií  Grõsslingova 53  811 09 Bratislava