*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Škol. inter. pri GYM    Svätoplukova 38    900 27    Bernolákovo      
Súkromné gymnázium    Svätoplukova 38    900 27    Bernolákovo      
Spojená škola - SPPŠ    Svätoplukova 38    900 27    Bernolákovo      
Súkromné 8-r. gymnázium    Kremeľská 2    841 10    Bratislava-Devín      
SOŠ strojárska    Jána Jonáša 5    843 06    Bratislava-Devínska Nová      
Súkr. stred.odbor.praxe    Vápenka 15    841 07    Bratislava-Devínska Nová      
Súkromné gymnázium    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkr. konzervatórium AL    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkr. gymnázium ALKANA    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      

Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava-Dúbravka

tel.: 02/ 64 46 12 00, 02/64 46 12 00;
e-mail: gymbil@gymbilba.sk;
web: www.gymbilba.sk

Súkr. pedagogická škola    Bullova 2    845 18    Bratislava-Dúbravka      

Súkromná SOŠ veterinárna, Bullova 2, 844 20 Bratislava-Dúbravka

tel.: 02/64 5 3 31 74/5;
e-mail: svsbuba@szm.sk; web: www.ssvsbabu.szm.sk

Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2,  844 11 Bratislava-Dúbravka

tel.: 02/64 36 59 40;
e-mail: psabullova2@pobox.sk; web: www.psabuba.edu.sk

SOŠ potravinárska    Harmincova 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02  Bratislava-Dúbravka
tel.: 02/64 36 10 41, 02 64 36 65 26, 02/64 36 48 63,
e-mail: office@adlerka.sk
 web: www.adlerka.sk

Odborné učilište    Dúbravská cesta 1    845 29    Bratislava-Karlova Ves   
Škola úžit.výtvarníctva    Dúbravská cesta 11    842 56    Bratislava-Karlova Ves      
Súkromná SOŠ    Karloveská 32    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Gymnázium    Ladislava Sáru 1    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Súkromné gymnázium    Majerníkova 62    841 05    Bratislava-Karlova Ves
SOŠ pre TP mládež  Mokrohájska cesta 1   842 40  Bratislava-Karlova Ves
Gymnázium pre TP    Mokrohájska cesta 3  844 13  Bratislava-Karlova Ves
Obchodná akadémia preTP    Mokrohájska cesta 3    844 13  Bratislava-Karlova Ves 
Obchodná škola pre TP    Mokrohájska cesta 3    844 13    Bratislava-Karlova Ves      
Spojená škola-Gymnázium  Tilgnerova 14  841 05  Bratislava-Karlova Ves
Súkr. obchodná akadémia    Borinská 23    841 03    Bratislava-Lamač      
Súkromné gymnázium    Česká 10    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Súkr. obchodná akadémia    Česká 10    831 03    Bratislava-Nové Mesto   
SOŠ hotelová akadémia    Mikovíniho 1    831 02    Bratislava-Nové Mesto
Stredná odborná škola    Račianska 105    831 02    Bratislava-Nové Mesto
Obchodná akadémia    Račianska 107    831 02    Bratislava-Nové Mesto   
SOŠ polygrafická    Račianska 190    835 26    Bratislava-Nové Mesto      
Spojená škola - SOŠCH    Račianska 78    836 02    Bratislava-Nové Mesto
Súkromná SOŠ HOST    Riazanská 75    831 03    Bratislava-Nové Mesto     
Gymn. pre nadané deti    Teplická 7 (Skalická 1)    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Cirkevné konzervatórium    Beňadická 16    851 06    Bratislava-Petržalka   
Bilingválne gymnázium    Beňadická 38    851 06    Bratislava-Petržalka      
Obchodná akadémia    Dudova 4    851 02    Bratislava-Petržalka      
Gymnázium A. Einsteina    Einsteinova 35    852 03    Bratislava-Petržalka 
SOŠ potravinárska    Farského 9    851 01    Bratislava-Petržalka     

Gymnázium Sv. Rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava-Petržalka
tel.: 02/63 45 16 22; e-mail: gsrge@zoznam.sk; web: www.gsr.edupage.sk

Gymnázium    Haanova 28    851 04    Bratislava-Petržalka   
  
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava-Petržalka

tel.: 02/63 82 34 02;
e-mail: skola@spsehalova.sk; web: www.spsehalova.sk 

Súkromná obchodná akadémia AMOS, Holíčska 2, 851 05 Bratislava-Petržalka      
tel.: 02/63 81 56 88; e-mail: soa@soa-amos.sk; web: www.soa-amos.sk

Obchodná akadémia    Hrobákova 11    851 02    Bratislava-Petržalka      
Súkromné SOP    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkr. hotelová akadémia    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka   
Súkr. obchodná akadémia    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromné gymnázium    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná SOŠ    M. Curie-Sklodowskej 1    851 04    Bratislava-Petržalka   
Gymnázium    Pankúchova 6    851 04    Bratislava-Petržalka      
SOŠ zdravotnícka    Strečnianska 18    850 07    Bratislava-Petržalka      
Odborné učilište    Švabinského 7    851 01    Bratislava-Petržalka      
Spojená škola - Ev.Gym.    Tupolevova 20    851 05    Bratislava-Petržalka      
Súkr. SPŠ animov.tvorby    Vlastenecké námestie 1    851 01    Bratislava-Petržalka  
Evanjelické lýceum    Vranovská 2    851 01    Bratislava-Petržalka      
SOŠ strojárska    Vranovská 4    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná SOŠ    Vranovská 4    851 01    Bratislava-Petržalka      
Stredná odborná škola    Vranovská 4    851 01    Bratislava-Petržalka

Súkromné gymnázium Mercury,
Zadunajská cesta 27, 851 01 Bratislava-Petržalka

tel.: 02/62 25 00 07, 02/62 24 46 06;
e-mail: sgm@sgm.sk; web: www.sgm.sk
 
Bulharské gymnázium    Záporožská 8    851 01    Bratislava-Petržalka      
Stredná odborná škola    Znievska 2    851 06    Bratislava-Petržalka

Súkr. hotelová akadémia, Žehrianska 6, 851 07 Bratislava-Petržalka

tel.: 02/68 20 28 00-1;
e-mail: gasmo.hotak@post.sk; web: www.shagasmo.sk

      
SOŠ GASMO, Žehrianska 6, 851 07 Bratislava-Petržalka   
tel.: 02/68 20 28 00-1;
e-mail: ssos.gasmo@post.sk; web: www.ssosgasmo.sk

Súkromná SOŠ    Bieloruská 9    821 06    Bratislava-Pod.Biskupice      
Súkr. hotelová akadémia    Biskupická 21    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkromné gymnázium    Dudvažská 6    824 12    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkr. obchodná akadémia    Dudvážska 6    821 07    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkr. šport. gymnázium    Dudvážska 6    821 07    Bratislava-Podunaj.Biskup     

Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, 821 07 Bratislava-Podunaj.Biskup      

tel.: 02/45 24 25 85, 02/45 52 05 72, 02/45 25 79 31,
e-mail: gymhron@gymhron.edu.sk; web: www.gymhron.sk

Gymnázium škol. bratov    Čachtická 14    831 06    Bratislava-Rača      
SOŠ pôšt a telekomunik.    Hlinícka 1    834 01    Bratislava-Rača      
Gymnázium    Hubeného 23    834 08    Bratislava-Rača      
SOŠ knih.a inf.štúdií    Kadnárova 7    834 14    Bratislava-Rača      
SOŠ kadernícka    Karpatské námestie 9    831 06    Bratislava-Rača      
SOŠ železničná    Na pántoch 7    831 06    Bratislava-Rača      
SOŠ obchodná    Na pántoch 9    831 06    Bratislava-Rača      
Spojená škola-Gymnázium    Bachova 4    821 03    Bratislava-Ružinov   
  
1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/50 20 46 11; e-mail: info@1sg.sk; web: www.1sg.sk
 
SPŠ stavebná    Drieňová 35    826 64    Bratislava-Ružinov      
Gymnázium    Ivana Horvátha 14    821 03    Bratislava-Ružinov      

Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava-Ružinov

tel.: 02/43 42 50 86; e-mail: sou@sou.sk; web: www.sou.sk

Súkr. stred.odbor.praxe    Ivanská cesta 21    821 04 Bratislava-Ružinov  

Súkr.str.umelecká škola    Ivanská cesta 21  821 04    Bratislava-Ružinov
Stredná odborná škola    Ivanská cesta 21    821 04    Bratislava-Ružinov 
SOŠ pre SPM    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov      
OU pre žiak. so SP    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov      
SOŠ pre žiak. so SP    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov      
Učilište int. pre SP    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov      
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava-Ružinov

Spojená škola, Metodova 2, 821 08 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/55 57 54 78, 02/50 10 24 50;
e-mail: office@gmet.sk; web: www.gmet.sk

Obchodná akadémia, Nevädzová 3, P.O.Box 85, 820 07 Bratislava-Ružinov

tel.: 02/43 41 11 58, 02/43 41 01 22, 02/43 41 11 59;
e-mail: oanba@oanba.sk
 web: www.oanba.sk
 
Spojená škola-Gym(MYP)    Novohradská 3    821 09    Bratislava-Ružinov   
Spojená škola-Gymnázium    Novohradská 3    821 09   Bratislava-Ružinov

Športové gymnázium, Ostredková 10, 821 02 Bratislava-Ružinov

tel.: 02/43 42 25 95, 02/43 42 03 05; e-mail: sgostba@svsba.sk;
web: www.sportgymba.sk

SOŠ drevárska    Pavlovičova 3    821 04    Bratislava-Ružinov             

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01 Bratislava

Tel.:02/32118052, Tel./ Fax.: 02/43630023, Mobil: 0911 388 884
E-mail: sousba@sous-ruzinov.sk, Web: www.sous-ruzinov.sk

Súkr. pedagogická a soc. akadémia,
Ružová Dolina 29, 821 09 Bratislava-Ružinov

tel.: 02/53 41 25 93, 0903 478 002, 0905 984 111;
e-mail: profkreatis@profkreatis.sk
 web: www.pasa-ba.eu

SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava-Ružinov

tel.: 02/53 41 22 41, 02/53 41 36 21;
e-mail: souo-sj@stonline.sk;

web: http://sossklenarova.edupage.org

SOŠ scenic.vytvarnictva    Sklenárova 7    824 89    Bratislava-Ružinov     
SOŠ dopravná    Sklenárova 9    821 09    Bratislava-Ružinov      
Stred. odborná škola    Svätoplukova 2    821 08    Bratislava-Ružinov      
Stredná odborná škola    Svätoplukova 2    821 08    Bratislava-Ružinov     
Spojená škola-Gymnázium    Tokajícka 24    821 03    Bratislava-Ružinov   
Spojená škola-SOŠ odev.    Tokajícka 24    821 03    Bratislava-Ružinov     

Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, 829 29 Bratislava-Ružinov

tel.: 02/43 42 25 52; e-mail: riaditel@gln.sk; web: www.gln.sk

Spojená škola - SOŠCH  Vlčie Hrdlo 50    821 07 Bratislava-Ružinov      

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava-Ružinov

tel.: 02/55 42 20 28, 02/55 64 28 25;
e-mail: skola@szsbaza.sk;
web: www.szsbaza.sk

Gymnázium s VJM    Dunajská 13    814 84    Bratislava-Staré Mesto 
SPŠ strojnícka  Fajnorovo nábrežie 5  814 75  Bratislava-Staré Mesto

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

tel.: 02/54 77 11 09, 02/54 78 83 54, 02/54 78 83 39, e-mail: tankonba@tankonba.sk web: www.tankonba.sk

Gymnázium    Grösslingová 18    811 09    Bratislava-Staré Mesto      
Gymnázium Matky Alexie   Jesenského 4/A    811 02 Bratislava-Staré Mesto
Gymnázium Sv. Uršule    Nedbalova 6    811 01    Bratislava-Staré Mesto 
Konzervatórium    Tolstého 11    811 06    Bratislava-Staré Mesto      

Cirk. SOŠ elektrotech. P.G. Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 Bratislava-Staré Mesto

tel.: 02/55 57 59 79, 02/55 57 59 79;
e-mail: csose@csose.sk; web: www.csose.sk

SOŠ geodetická    Vazovova 14    811 07    Bratislava-Staré Mesto      

Gymnázium    Vazovova 6    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
SPŠ elektrotechnická    Zochova 9    811 03    Bratislava-Staré Mesto

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, P.O.BOX 7, 831 07 Bratislava-Vajnory

tel.: 02/44 88 32 42, 02/44 88 34 11;
e-mail: rsose@sose.sk; web: www.sose.sk

Súkromné gymnázium    Žitavská 1    821 07    Bratislava-Vrakuňa      

Spojená škola SOŠP    ul. SNP 30    900 28    Ivanka pri Dunaji      
Gymnázium    1. mája 8    901 01    Malacky      
Gymnázium sv.Fr.Assisk.    Kláštorné nám. 3    901 01    Malacky      
SOŠ záhradnícka    Bratislavská 44    900 45    Malinovo      
Škol. inter. ZSŠ záhr.    Bratislavská 44    900 45    Malinovo      
SOP pri SVOŠ    Kostolná 3    900 01    Modra     

SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra

tel.: 033/647 25 79; e-mail: info@svosmo.sk; web: www.svosmo.sk

Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, 900 01 Modra

tel.: 033/647 25 76;
e-mail: ucitel@gymmo.edu.sk; web: www.gymmo.edu.sk

Pedagog.a kult.akadémia, Sokolská 6, 900 01 Modra      

tel.: 033/647 25 77, 033/647 25 67;
e-mail: paka@pakamo.sk; web: www.pakamo.sk

Súkromná SOŠ, Sokolská 6, 900 01 Modra

tel.: 0905 769 646; e-mail: vinifera@zoznam.sk

Spojená škola - SOŠ les    Okružná 3194    900 01    Modra-Harmónia      
Stred. odborná škola    Komenského 27    902 01    Pezinok      
Obchodná akadémia    Myslenická 1    902 03    Pezinok      
Gymnázium    Senecká 2    902 01    Pezinok      
Súkromné LVS    Dialničná 1    903 01    Senec      
Stredná odborná škola    Kysucká 14    903 01    Senec      

Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec

e-mail: gabsenec@svsba.sk, gabsekretariat@zoznam.sk;
web: www.gabsenec.sk
 
Spojená škola s VJM, Lichnerova 71, 903 01 Senec
tel.: 02/45 92 34 24; e-mail: gymmadsc@stonline.sk

Str.odb.učiliš. pri RDM    Sološnica 1    906 37    Sološnica      
Odbor. učilište pri RDM    Sološnica 1    906 37    Sološnica      
Odbor. učilište pri RDM    Veľké Leváre 1106    908 73    Veľké Leváre