*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Špeciálna základ. škola    J. Valašťana-Dolinského 1    841 01    Bratislava-Dúbravka  
Špeciálna MŠ    J. Valašťana-Dolinského 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Špeciálna ZŠ pre TP    Dúbravská cesta 1    845 25    Bratislava-Karlova Ves      
ŠZŠI pre zrak.postih.    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
ŠMŠ int. pre deti so ZP    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
ŠZŠI pre slabozrakých    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
Špeciálna základ. škola    Hálkova 54    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
ŠZŠ pre žiakov s autizm    Hálkova 54    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Špeciálna ZŠi pre sl.p.    Hrdličkova 17    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
ŠMŠ int. pre deti so SP    Hrdličkova 17    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
Špeciálna základ. škola    Žehrianska 9    851 07    Bratislava-Petržalka      
Špeciálna ZŠ    Nevädzová 3    821 01    Bratislava-Ružinov      
Špeciálna ZŠ pri DC    Slovinská 1    821 04    Bratislava-Ružinov      
Súkr. ŠKD pri SŠZŠ    Galandova 7    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Súkr. ŠZŠ so ŠMŠ    Galandova 7    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Súkr. ŠMŠ pri ŠZŠ    Galandova 7    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Špeciálna ZŠ    Karpatská 1    811 05    Bratislava-Staré Mesto      
Špec. materská škola    Mišíkova 19    811 06    Bratislava-Staré Mesto      
Špeciálna ZŠ    Pribinova 16/1    901 01    Malacky      
Špeciál. MŠ pri ŠZŠ    Komenského 25    902 01    Pezinok      
Špeciálna základ. škola    Komenského 25    902 01    Pezinok      
Špeciálna základ. škola    Trnavská 2    903 01    Senec      
Špeciálna základ. škola    Záhumneská 50/A    900 31    Stupava