*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Súkromná jazyková škola    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkromná jazyková škola    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Jazyková škola    Palisády 38    811 06    Bratislava-Staré Mesto      
Súkromná jazyková škola    Štefánikova 16    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Jazyková škola    Vazovova 6    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Súkromná jazyková škola    Tehelná 1    902 01    Pezinok