*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
*

Kalidas - vzdelávacie a doučovacie centrum,
Tomášiková 26 BratislavaFREEDU- vzdelávacie centrum,
Bílikova 34, Bratislava