Základná škola s MŠ    Abovce 165    980 44    Abovce      
Základná škola    Hlavná 278    976 64    Bacúch      
Základná škola s MŠ    Tajovského 2    976 32    Badín      
Základná škola s VJM    Hlavná 294    991 11    Balog nad Ipľom      
Základná škola s MŠ    Banská Belá 315    966 15    Banská Belá      
Základná škola    Ďumbierska 17    974 11    Banská Bystrica      
Základná škola JGT    Gaštanová 12    974 09    Banská Bystrica      
Základná škola    Golianova 8    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola    Hronská 47    974 06    Banská Bystrica      
Súkromná základná škola    Jána Bakossa 5    975 90    Banská Bystrica      
Základná škola    Jána Bakossa 5    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola    Magurská 16    974 11    Banská Bystrica      
Súkromná základná škola    Magurská 16    974 01    Banská Bystrica      
Súkromná základná škola    Mládežnícka 51    974 04    Banská Bystrica      
Základná škola    Moskovská 2    974 04    Banská Bystrica      
Základná škola pri DFN    Nám. L.Svobodu 4    974 09    Banská Bystrica      
Súkr.zákl.umel.škola    Nám.Slobody 3    974 01    Banská Bystrica      
ZŠ s ŠM    Nám.Štefana Moysesa 23    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola    Okružná 2    974 04    Banská Bystrica      
Základná škola Nania    Okružná 2    974 04    Banská Bystrica      
Základná škola    Pieninská 27    974 11    Banská Bystrica      
Základná škola    Radvanská 1    974 05    Banská Bystrica      
Základná škola    Sitnianska 32    974 11    Banská Bystrica      
Základná škola SSV    Skuteckého 8    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola    Spojová 14    974 04    Banská Bystrica      
Základná umel.škola    Štefánikovo nábrežie 6    974 01    Banská Bystrica      

Základná škola, Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica
tel. 048/417 48 27; 048/417 31 48; 048/417 17 26; e-mail: zstatranska@zoznam.sk
web: www.zstatranskabb.edu.sk

Základná škola    Trieda SNP 20    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola    Ludvíka Svobodu 40    969 01    Banská Štiavnica      
Základná umelecká škola    Nám. sv. Trojice 4    969 01    Banská Štiavnica      
Základná škola    P. Dobšinského 17    969 01    Banská Štiavnica      
Cirk. základná škola    Radničné nám. 14    969 01    Banská Štiavnica      
Základná škola    Barca 24    982 51    Barca      
Základná škola    Bátka 172    980 21    Bátka      
Základná škola s MŠ    Belina 185    986 01    Belina      
Základná škola    Beňuš 250    976 64    Beňuš      
Základná škola    Gagarinova 4    986 01    Biskupice      
Základná škola    Blhovce 260    980 32    Blhovce      
Základná škola s MŠ    Záhumnie 24    968 01    Brehy      
Základná škola s MŠ    Breznička 169    985 02    Breznička      
Základná umelecká škola    Krčulova 21    977 01    Brezno      
Základná škola s MŠ    Máj.povst.čes.ľudu 35    977 03    Brezno      
Základná škola s MŠ    Pionierska 2    977 01    Brezno      
Základná škola s MŠ    Pionierska 4    977 01    Brezno      
Základná škola s MŠ    Brusno 622    976 62    Brusno      
Základná umelecká škola    Pod Dubinkou 212    976 62    Brusno      
Základná škola    Školská 341    962 33    Budča      
Základná škola    Bulhary 12    986 01    Bulhary      
Základná škola s MŠ    Krtíšska 26    991 22    Bušince      
Základná škola    Buzitka 138    985 41    Buzitka      
Základná škola s MŠ    Bzovík 136    962 41    Bzovík      
Základná škola    Cakov 25    980 42    Cakov      
Základná škola s MŠ    Cerovo 58    962 52    Cerovo      
Základná škola s MŠ    Cinobaňa 60    985 22    Cinobaňa      
Základná škola s VJM    Čakanovce 28    985 58    Čakanovce      
Základná škola    Čamovce 33/34    986 01    Čamovce      
Základná škola s MŠ    Na Parlagu 1    991 25    Čebovce      
Súkromná základná škola    č. 3    991 41    Čelovce      
Základná škola pri RDD    S.Kollára 51    979 01    Čerenčany      
Základná škola    Čerín 57    974 01    Čerín      
Základná škola    Dobroč, Jilemnického 746/    976 52    Čierny Balog      
Základná škola    Jánošovka, Školská 511/2    976 52    Čierny Balog      
Základná škola    Krám, Bexel 1266/32    976 52    Čierny Balog      
Základná škola pri PJK    Číž    980 43    Číž      
Základná škola s VJM    Číž 145    980 43    Číž      
Základná škola    A. Bernoláka 20    962 12    Detva      
Základná škola    Kukučínova 480/6    962 12    Detva      
Základná škola    Štúrova 12    962 12    Detva      
Základná umelecká škola    Štúrova 12    962 12    Detva      
Základná škola    Ul. Obrancov mieru 884/23    962 12    Detva      

Základná škola s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369, 962 06 Detvianska Huta
tel.: 045/537 63 14; e-mail: ZSMK@zoznam.sk

Základná škola    Lúčna 8    985 52    Divín      
Základná škola s MŠ    Školská 447/3    962 61    Dobrá Niva      
Základná škola    Mýtna 173    985 53    Dobroč      
Základná škola s MŠ    Dolinka 210    991 28    Dolinka      
Základná škola s MŠ    Dolná Lehota 161    976 98    Dolná Lehota      
Základná škola s MŠ    Imre Madácha 3    991 02    Dolná Strehová      
Základná škola    Dolné Plachtince 34    991 24    Dolné Plachtince      
Základná škola    Dolný Badín 28    962 51    Dolný Badín      
Základná škola    Držkovce 17    982 62    Držkovce      
Základná škola    Dubovec 118    980 41    Dubovec

Spojená škola, Ľ. Štúra 155, 962 71 Dudince
tel.: 0915 764 534; e-mail: skola@skoladudince.sk; web: www.skoladudince.sk
     
Základná umelecká škola    Ľudovíta Štúra 155    962 71    Dudince      
Základná škola    Figa 11    982 51    Figa      
Základná škola    Farská lúka 64/A    986 01    Fiľakovo      
Základná škola    Farská lúka 64/B    986 01    Fiľakovo      
Základná umelecká škola    Koháryho nám. 8    986 01    Fiľakovo      
Základná škola    Mládežnícka 7    986 01    Fiľakovo      
Základná škola    Školská 1    986 01    Fiľakovo      
Základná škola s VJSaM    Fiľakovské Kováče 274    986 01    Fiľakovské Kováče      
Základná škola s VJM    Gemer 61    982 61    Gemer      
Základná škola    Gemerská Ves 204    982 62    Gemerská Ves      
Základná škola s MŠ    Hlavná 6    980 04    Gemerské Dechtáre      
Základná škola s VJM    Gemerské Michalovce 3    982 52    Gemerské Michalovce 
Základná škola s MŠ    Gemerský Jablonec 244    980 35    Gemerský Jablonec      
Základná škola    Gortva 135    980 02    Gortva      
Základná škola s MŠ    Hajnáčka 419    980 33    Hajnáčka      
Základná škola s MŠ    Družstevná 11    985 11    Halič      
Základná škola    Harmanec 10    976 03    Harmanec      
Základná škola    Školská 604/17    976 68    Heľpa      
Základná umelecká škola    Ul. Partizánska 362/36    976 68    Heľpa      
Základná škola    Hiadeľ 14    976 61    Hiadeľ      
Základná škola    Školská 482    966 01    Hliník nad Hronom      
Základná umelecká škola    Ul. Kamenárska 209    966 01    Hliník nad Hronom      
Základná škola    Klokočova 742    981 01    Hnúšťa      
Základná škola    Nábrežie Rimavy 457    981 01    Hnúšťa      
Základná umelecká škola    Nábrežie Rimavy457    981 01    Hnúšťa      
Základná škola    Hodejov 130    980 31    Hodejov      
Základná škola    Hodruša - Hámre 227    966 61    Hodruša - Hámre      
Základná škola s VJM    Holiša 61    985 57    Holiša      
Základná škola s MŠ    Hontianske Moravce 18    962 70    Hontianske Moravce      
Základná škola s MŠ    Hontianske Nemce 77    962 65    Hontianske Nemce      
Základná škola    Hontianske Tesáre 138    962 68    Hontianske Tesáre      
Základná škola    Horná Lehota 65    976 51    Horná Lehota      
Základná škola    Horná Ždaňa 107    966 04    Horná Ždaňa      
Základná škola s MŠ    Hlavná 144    980 04    Hostice      
Základná škola s MŠ    Železničná 26    980 52    Hrachovo      
Základná škola s MŠ    Krivec I. 1355    962 05    Hriňová      
Základná škola s MŠ    Školská 1575    962 05    Hriňová      
Základná umelecká škola    Školská 2643    962 05    Hriňová      
Základná škola s MŠ    Hrnčiarska Ves 82    980 13    Hrnčiarska Ves      
Základná škola    Hlavná 333    980 12    Hrnčiarske Zalužany      
Základná škola s MŠ    Hrochoť 332    976 37    Hrochoť      
Základná škola s MŠ    Pod Kláštorom 158    966 53    Hronský Beňadik      
Základná škola s MŠ    Hrušov 497    991 42    Hrušov      
Základná škola    Hucín 32    049 13    Hucín      
Základná škola    Husiná 156    985 42    Husiná      
Základná škola    Chanava 30    980 44    Chanava      
Základná škola sv. Rity    Ipeľské Predmostie 74    991 10    Ipeľské Predmostie      
Základná škola    Janova Lehota 97    966 24    Janova Lehota      
Základná škola    Partizánska cesta 407    976 75    Jasenie      
Základná škola s MŠ    Jastrabá 188    966 32    Jastrabá      
Základná škola s MŠ    Železničná 245    049 16    Jelšava      
Základná škola    Mieru 154    980 02    Jesenské      
Základná umelecká škola    Mieru 229    980 02    Jesenské      
Základná škola    Nám. slobody 141    980 02    Jesenské      
Základná škola s MŠ    SNP 158/20    985 01    Kalinovo      
Základná škola    Kaloša 50    982 52    Kaloša      
Základná škola    Kameňany 8    049 62    Kameňany      
Cirkevná základná škola    Hlavná 96    991 10    Kleňany      
Základná škola    9. mája 718    980 55    Klenovec      
Základná škola s MŠ    Štúrova 70    985 05    Kokava nad Rimavicou      
Základná škola s MŠ    Korytárky 52    962 04    Korytárky      
Základná škola pri ŠLÚ    Sládkovičova 311    962 37    Kováčová      
Základná škola s MŠ    Trávniky 13    962 37    Kováčová      
Základná škola    Kráľ 226    980 45    Kráľ      
Základná škola    Kráľ 266    980 45    Kráľ      
Základná škola s MŠ    Králiky 98    976 34    Králiky      

Základná škola, Angyalova ulica 401/26, 967 01 Kremnica
tel.: 045/674 20 70; e-mail: skola.kremnica@centrum.sk;
web: www.zsangykrc.edupage.org

Základná umelecká škola    Angyalova ulica 417/31    967 01    Kremnica      
Súkromná základná škola    Angyalova ulica 417/31    967 01    Kremnica      
Základná umelecká škola    Angyalova ulica 419/35    967 01    Kremnica      
Základná škola pri PN    Českoslov. armády 234/139    967 01    Kremnica      
ZŠI pre SP Viliama Gaňu    Českoslov.armády 183/1    967 32    Kremnica      
Základná škola    P.Križku 392/8    967 01    Kremnica      
Základná škola pri DO    Kremnické Bane    966 35    Kremnické Bane      
Základná škola    Kriváň 435    962 04    Kriváň      
Základná škola    M. R. Štefánika 3    963 01    Krupina      
Základná umelecká škola    Svätotrojičné nám. 7    963 01    Krupina      
Základná škola    Školská 10    963 01    Krupina      
Základná škola    Látky 51    985 45    Látky      
Základná škola    Hlavná 30    980 44    Lenartovce      
Základná škola    Stredisková 2735/5    962 21    Lieskovec      
Základná škola    Litava 4    962 44    Litava      
Základná škola s MŠ    Lom nad Rimavicou 3    976 53    Lom nad Rimavicou      
Základná škola    Geromettova 99    966 21    Lovča      
Základná škola    Lovčica - Trubín 166    966 23    Lovčica - Trubín      
Základná škola    Školská 9    985 54    Lovinobaňa      
Základná škola s MŠ    Lubeník 102    049 18    Lubeník      

Základná škola s MŠ T. G. Masaryka, Ľubietová 4, 976 55 Ľubietová
tel.: 048/419 53 09; e-mail: zslubietova@orangemail.com

Základná škola    Lučatín 176    976 61    Lučatín      
ZŠI pre žiakov s CHR    Dr.Herza 6    984 01    Lučenec      
Základná škola    Haličská cesta 1191/8    984 03    Lučenec      
Základná škola    Haličská cesta 1493/7    984 03    Lučenec      
Súkromná základná škola    Juraja Fándlyho 3    962 12    Lučenec      
ZŠI pre SP    Karola Supa 48    984 03    Lučenec      
Základná škola s MŠ    Námestie Kubínyiho 42/6    984 01    Lučenec      
Základná umelecká škola    Novohradská 2    984 01    Lučenec      
Základná škola    Rúbanisko II 3079    984 03    Lučenec      
Cirkevná základná škola    T. G. Masaryka 9    984 01    Lučenec      
Základná umelecká škola    T. G. Masaryka 9    984 01    Lučenec      
Základná škola s MŠ    Ulica bratrícka 355/19    984 01    Lučenec      
Základná škola s MŠ    Ulica J. Kármána 25/5    984 01    Lučenec      
Základná škola    Ulica Vajanského 2844/47    984 01    Lučenec      
Základná škola s MŠ    Slobodné 23    966 22    Lutila      
Základná škola s MŠ    Malá Lehota 455    966 42    Malá Lehota      
Základná škola s MŠ    Banícka 52    974 05    Malachov      
Základná škola    Málinec 86    985 26    Málinec      

Základná škola, Nám.hrdinov SNP 24, 976 96 Medzibrod
tel.: 048/418 44 46; e-mail: zsmedzibrod@gmail.com;
web: www.zsmedzibrod.edupage.sk

Základná umelecká škola    Lipové nám. 294/26    992 01    Modrý Kameň      
Základná škola s MŠ    Lipové nám. 296/28    992 01    Modrý Kameň      
Základná škola    Lipová 229    985 31    Mučín      
Základná škola s MŠ    Muráň 353    049 01    Muráň      
Základná škola    Muránska Dlhá Lúka 52    050 01    Muránska Dlhá Lúka      
Základná škola    Mýtna 67    985 53    Mýtna      
Základná škola    Mýto pod Ďumbierom 284    976 44    Mýto pod Ďumbierom      
Základná škola s MŠ    Školská 35    976 97    Nemecká      
Základná škola s MŠ    Školská 50    991 26    Nenince      
Základná škola    Neporadza 12    980 45    Neporadza      
Základná škola    Nitra nad Ipľom 96    985 57    Nitra nad Ipľom      
Základná umelecká škola    Kollárova 5    968 01    Nová Baňa      
Základná škola sv.Alžb.    Školská 15    968 01    Nová Baňa      
Základná škola    Školská 44/6    968 01    Nová Baňa      
Základná škola s MŠ    Nová Bašta 5    980 34    Nová Bašta      
Základná škola s MŠ    Čs. armády 109/91    962 23    Očová      
Základná umelecká škola    SNP 331/112    962 23    Očová      
Cirkevná základná škola    Olováry 132    991 22    Olováry      
Základná škola    Opatovská Nová Ves 86    991 07    Opatovská Nová Ves      
Základná škola    Ostrý Grúň 187    966 77    Ostrý Grúň      
Základná škola    Hlavná 66    980 11    Ožďany      
Základná škola    Píla 24    966 81    Píla      
Základná škola s MŠ    Školská 27/14    962 63    Pliešovce      
Súkr. ZŠ    Zaježová 5    962 63    Pliešovce      
Základná škola    Kolkáreň 7/12    976 81    Podbrezová 
    
Základná škola s MŠ, Podkonice 284, 976 13 Podkonice
tel.: 048/419 68 49, 0915 988 100; e-mail: zs.podkonice@zoznam.sk;
web: www.podkonice.sk - záložká Inštitúcie - Základná škola
     
Základná škola    Podrečany 105    985 55    Podrečany      
Základná škola    kpt. Nálepku 260    976 69    Pohorelá      
Základná škola    Hlavná 1    976 56    Pohronská Polhora      
Základná umelecká škola    Hlavná 1    976 56    Pohronská Polhora      
Základná umelecká škola    Cesta osloboditeľov 8    976 66    Polomka      
Základná škola    Komenského 34    976 66    Polomka      
Základná škola    Slobody 2    987 01    Poltár      
Základná škola    Školská 3    987 01    Poltár      
Základná umelecká škola    Železničná 6    987 01    Poltár      
Základná škola s MŠ    Družstevná 201    976 33    Poniky      
Základná škola    Pôtor 60    991 03    Pôtor      
Základná škola s MŠ    Školská 418    976 63    Predajná      
Základná škola s MŠ    Prenčov 203    969 73    Prenčov      
Základná škola    Príbelce 280    991 25    Príbelce      
Základná škola s MŠ    Priechod 179    976 11    Priechod      
Základná škola    Radnovce 63    980 42    Radnovce      
Základná škola s MŠ    Radzovce 418    985 58    Radzovce      
Základná škola    Hlavná 9/5    985 31    Rapovce      
Základná škola    Ratková 229    982 65    Ratková      
Základná škola    Hviezdoslavova 1    050 01    Revúca      
Základná škola JAK    J.A.Komenského 7    050 01    Revúca      
Základná umelecká škola    Okružná 11    050 01    Revúca      
Základná škola    Petra Jilemnického 94/3    050 01    Revúca      
Súkr.základ.umel.škola    Sládkovičová 63    050 01    Revúca      
Základná škola s MŠ    Fľaková 8    980 53    Rimavská Baňa      
Základná škola    Záhradná 31    980 42    Rimavská Seč      
Evanjelická ZŠ    Daxnerova 42    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola    Dr. V. Clementisa 13    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola    Družstevná 7    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola s MŠ    Dúžavská cesta 11/1054    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola    P. Dobšinského 1170    979 01    Rimavská Sobota      
Základná umelecká škola    Salvova 1    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola    Šrobárova 12    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola    Rimavské Janovce 427    980 01    Rimavské Janovce      
Základná škola s VJM    Rimavské Janovce 84    980 01    Rimavské Janovce      
Základná škola    Školská 116    985 52    Ružiná      
Základná škola s MŠ    Sebechleby 145    962 66    Sebechleby      
Základná škola    Školská 4    976 11    Selce      
Základná škola s MŠ    Senohrad 129    962 43    Senohrad      
Základná škola s MŠ    Sielnica 15    962 31    Sielnica      
Základná škola    Sirk 165    049 64    Sirk      
Základná škola    Sklabiná 133    991 05    Sklabiná      
Základná škola    Sklené Teplice 1    966 03    Sklené Teplice      
Základná škola    Slatinské Lazy 112    962 25    Slatinské Lazy      
Základná škola    Pionierska 348/ 9    962 31    Sliač      
Základná umelecká škola    SNP 308/35    962 31    Sliač      
Základná škola    Školská 14    976 13    Slovenská Ľupča      
Základná umelecká škola    Školská 16    976 13    Slovenská Ľupča      
Základná škola    Stará Kremnička 33    965 01    Stará Kremnička      
Základná škola    Staré Hory 327    976 02    Staré Hory      
Základná škola    Stredné Plachtince 33    991 24    Stredné Plachtince      
Základná škola s MŠ    Strelníky 42    976 55    Strelníky      
Základná škola    Sútor 51    980 01    Sútor      
Základná škola s MŠ    Svätý Anton 47    969 72    Svätý Anton      
Základná škola s VJM    Šávoľ 51    985 41    Šávoľ      
Základná škola    Šíd 241    986 01    Šíd      
Základná škola    Šimonovce 167    980 03    Šimonovce      
Základná škola    Širákov 1    991 27    Širákov      
Základná škola s VJM    Hlavná 27    980 02    Širkovce      
Základná škola s MŠ    Štiavnické Bane 128    969 81    Štiavnické Bane      
Základná škola    Štrkovec 63    980 45    Štrkovec      
Základná škola    Kráľovohoľská 413    976 71    Šumiac      
Základná škola    Šurice 15    980 33    Šurice      
Základná škola s MŠ    Tachty 72    980 34    Tachty      
Základná škola s MŠ    Tekovská Breznica 700    966 52    Tekovská Breznica      
Základná škola    Telgárt 68    976 73    Telgárt      
Základná škola s MŠ    Teplý Vrch 57    980 23    Teplý Vrch      
Základná škola    Francisciho 803    980 61    Tisovec      
Základná umelecká škola    Francisciho 803    980 61    Tisovec      
Základná škola    Školská 30    985 56    Tomášovce      
Základná škola    Mierová 491    982 01    Tornaľa      
Základná škola    Škultétyho 11    982 01    Tornaľa      
Základná umelecká škola    Štúrova 6    982 01    Tornaľa      
Základná škola    Trebeľovce 44    985 31    Trebeľovce      
Základná škola    Trenč 98    985 32    Trenč      
Základná škola    Trnavá Hora 233    966 11    Trnavá Hora      
Základná škola s MŠ    Uhorské 244    985 25    Uhorské      
Základná škola s MŠ    Utekáč 821    985 06    Utekáč      
Základná škola    Uzovská Panica 127    980 22    Uzovská Panica      
Základná škola    Októbrová 16    976 46    Valaská      
Základná umelecká škola    Záhradná 1    976 46    Valaská      
Základná škola s VJM    Včelince 44    980 50    Včelince      
Základná škola    Veľká Čalomija 65    991 09    Veľká Čalomija      
Základná škola s MŠ    Veľká Lehota 433    966 41    Veľká Lehota      
Základná škola    Veľká nad Ipľom 231    985 32    Veľká nad Ipľom      
Základná škola    Školská 220    985 42    Veľké Dravce      
Základná škola    Školská 220    985 42    Veľké Dravce      
Základná škola    Krtíšska 87    991 23    Veľké Zlievce      
Základná škola s VJM    Kúpeľná 164    980 22    Veľký Blh      
Základná umelecká škola    J.A.Komenského 1    990 01    Veľký Krtíš      
Základná škola    J.A.Komenského 4    990 01    Veľký Krtíš      
Základná škola    Nám. A.H.Škultétyho 9    990 01    Veľký Krtíš      
Základná škola    Poľná 1    990 01    Veľký Krtíš      
Základná škola    Za zámkom 436    962 02    Vígľaš      
Základná škola    Školská 10    991 28    Vinica      
Základná škola s MŠ    Vlkanovská 68    976 31    Vlkanová      
Základná škola    Voznica 207    966 81    Voznica      
Základná škola s MŠ    Vrbovka 53    991 31    Vrbovka      
Základná škola    Vyhne 111    966 02    Vyhne      
Základná škola    Závada 54    991 21    Závada      
Základná škola    Hviezdoslavova 30    976 67    Závadka nad Hronom      
Základná škola    Hodžova 9    960 01    Zvolen      

Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen
tel.: 045/532 60 01; e-mail: skola@5zszv.edu.sk; web: www.5zszv.edu.sk  

Základná škola    J.Alexyho 1941/1    960 01    Zvolen      
Základná škola pri NsP    Kuzmányho nábrežie 28    960 01    Zvolen      
Základná škola    M. Rázusa 1672/3    960 01    Zvolen      
Základná umelecká škola    Nádvorná 3366/10    960 01    Zvolen      

Základná škola, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen      
tel.: 045/535 02 53; e-mail: namestie.mladeze@post.sk;
web: www.zsmladezezv.edu.sk

Základná škola    Petra Jilemnického 1035/2    960 01    Zvolen      
Základná škola    Petra Jilemnického 1813/1    960 01    Zvolen      
Súkr.základ.umel.škola    Sokolská 109    960 01    Zvolen      
Základná škola s MŠ    Ul. T. Vansovej 353/3    962 01    Zvolenská Slatina      
Základná umelecká škola    Dolná 25    966 81    Žarnovica      
Základná škola    Fraňa Kráľa 838    966 81    Žarnovica      
Základná škola    Ul. A. Sládkoviča 823/24    966 81    Žarnovica      
Základná škola    Gottwaldova 81    991 06    Želovce      
ZŠ s MŠ    A. Kmeťa 1    965 01    Žiar nad Hronom      

Základná škola, Dr. Janského 2, 965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045/673 21 45; e-mail: skolazh@gmail.com

Základná umelecká škola    Jilemnického 2    965 01    Žiar nad Hronom      
Základná škola    Jilemnického 2    965 01    Žiar nad Hronom      
Základná škola    Ul. M. R. Štefánika 17    965 01    Žiar nad Hronom      
Základná škola s MŠ    Župkov 18    966 71    Župkov