*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici    Národná 12    974 01    Banská Bystrica 

Technická univerzita vo Zvolene    Ul. T.G.Masaryka 24    960 53    Zvolen