*
Stredná odborná škola, Tajovského 30, Banská Bystrica
*
Konzervatórium J. L. Bellu, Skuteckého 27,
974 01    Banská Bystrica


Súkromné gymnázium OE    Zvolenská cesta 18    974 04    Banská Bystrica
* 
Súkr.obchodná akadémia    Dolná 54    974 01    Banská Bystrica      
Katolícke gymnázium ŠM    Hurbanova 9    974 01    Banská Bystrica      
Gymnázium AS    J.A Komenského 18    974 01    Banská Bystrica      
Stredná zdravot.škola    J.G.Tajovského 24    974 29    Banská Bystrica      

Gymnázium J. G. Tajovského, J.G.Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/413 52 37, 048/413 43 79; e-mail: gymnazium@gjgt.sk; web: www.gjgt.sk

Obchodná akadémia    J.G.Tajovského 25    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ pôšt a telekomunik.    J.G.Tajovského 30    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ stavebná    Kremnička 10    974 05    Banská Bystrica      
SOŠ stavebná    Kremnička 10    974 05    Banská Bystrica      
Stred.priem.škola JM    M.Hurbana 6    975 18    Banská Bystrica      
Gymnázium MK    Mládežnícka 51    974 04    Banská Bystrica      
Stredná odborná škola    Pod Bánošom 80    974 01    Banská Bystrica      
SPŠ stavebná    Skuteckého 20    974 01    Banská Bystrica      
Konzervatórium JLB    Skuteckého 27    974 01    Banská Bystrica      
Evanjelické gymnázium    Skuteckého 5    974 01    Banská Bystrica      
Stredná odborná škola    Školská 5    974 01    Banská Bystrica      
Spojená stredná škola    Školská 7    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ strojárska    Školská 7    974 01    Banská Bystrica      
Stredná odborná škola    Školská 7    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ obchodná    Tajovského 30    974 01    Banská Bystrica      
Športové gymnázium    Trieda SNP 54    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ elektrotechnická    Zvolenská cesta 18    974 05    Banská Bystrica      
Súkr.gymnázium OE    Zvolenská cesta 18    974 04    Banská Bystrica      
Gymnázium A.Kmeťa    A.Gwerk.-Göllnerovej 6    969 17    Banská Štiavnica      
SPŠ S.Stankovianskeho    Akademická 13    969 01    Banská Štiavnica      
SPŠ S.Mikovíniho    Akademická 13    969 01    Banská Štiavnica      
Stredná lesnícka škola    Akademická 16    969 01    Banská Štiavnica      
SOP - Školské lesy    Akademická 16    969 01    Banská Štiavnica      
Súkromná HA    Drieňová 12    969 16    Banská Štiavnica      
SOŠ lesnícka    E. M. Šoltésovej 5    969 01    Banská Štiavnica      

Spoj. katolícka škola sv. F. Assiského, Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica
tel.: 045/692 10 50; e-mail: kancelaria@gymkambs.edu.sk; web: www.katgymbs.sk

SOŠ obchodu a služieb    Špitálska 4    969 01    Banská Štiavnica      
Stred.priemyselná škola    Laskomerského 3    977 01    Brezno      
Hotelová akadémia    Malinovského 1    977 01    Brezno      
Obchodná akadémia    Malinovského 1    977 01    Brezno      
SOŠ    Mládežnícka 3    977 01    Brezno      
Stred. odborná škola    Mládežnícka 3    977 01    Brezno      
Súkr.ped.a soc.akadémia    Školská 5    977 01    Brezno      
Gymnázium J.Chalupku    Štúrova 13    977 01    Brezno      
Spojená stredná škola    Štúrova 848    962 12    Detva      
Obchodná akadémia    Štúrova 848    962 12    Detva      
Stred.odborná škola    Štúrova 848    962 12    Detva      

Gymnázium v Detve, Štúrova 849, 962 12 Detva
tel.: 045/545 76 19; web: www.gymdt.edu.sk

Stredná odborná škola    J.Kalinčiaka 1584/8    986 01    Fiľakovo      
Gymnázium    Nám. padlých hrdinov 2    986 15    Fiľakovo      
Súkromná SOŠ    Kopaničná 238    966 01    Hliník nad Hronom      
SOŠ pri SSOŠ    Kopaničná 238    966 01    Hliník nad Hronom      
Spojená stredná škola    Hlavná 425    981 11    Hnúšťa      
Stred.odborná škola    Hlavná 425    981 11    Hnúšťa      
Stredná odborná škola    Hlavná 425    981 01    Hnúšťa      
SOŠ    Hlavná 425    981 01    Hnúšťa      
Gymnázium M.Hrebendu    Hlavná 431    981 12    Hnúšťa      
Súkr.stred.umel.škola    Kyslá 214    966 61    Hodruša - Hámre      
Súkr.SOŠ umel.rem. JP    Kyslá 214    966 61    Hodruša - Hámre      
Súkromné gymnázium    Dolná 48/19    967 01    Kremnica      
SPŠ odevná pre SP    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
Gymnázium pre SP    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
Odborné učilište inter.    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
SOŠ pre SP    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
Gymnázium    P. Križku 390/4    967 01    Kremnica      

Škola úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4, 967 01 Kremnica
tel.: 045/674 34 24, 045/674 35 67, 045/674 34 24;
e-mail: sekretariat@suvkremnica.edu.sk; web: www.suv.sk

Stred. odborná škola    Janka Jesenského 888/1    963 01    Krupina      
Gymnázium A.Sládkoviča    M. R. Štefánika 8    963 01    Krupina      
Obchodná akadémia    M.R.Štefánika 8    963 01    Krupina      
SPŠ stavebná    B. Němcovej 1    984 15    Lučenec      
SOŠ stavebná    Dukelských hrdinov 2    984 01    Lučenec      
SOŠ stavebná    Dukelských hrdinov 2    984 01    Lučenec      
Odborné učilište inter.    Haličská cesta 80    984 03    Lučenec      
Gymnázium BST    Haličská cesta 9    984 03    Lučenec      
Ped.a soc.akadémia    J.A.Komenského 12    984 01    Lučenec      
Súkromné gymnázium    Juraja Fándlyho 3    984 03    Lučenec      
Stredná zdravotn.škola    Lúčna 2    984 17    Lučenec      
Obchodná akadémia    Lúčna 4    984 16    Lučenec      
SOŠ služieb    Zvolenská cesta 83    984 01    Lučenec      
Stred.odborná škola    Jarmočná 1    992 01    Modrý Kameň      
Obchodná akadémia    Jarmočná 1    992 01    Modrý Kameň      
SOŠ    Jarmočná 1    992 01    Modrý Kameň      
Gymnázium F.Švantnera    Bernolákova 9    968 01    Nová Baňa      
Stredná odborná škola    Osvety 17    968 01    Nová Baňa      
Odbor.učilište pre TPM    Rekreačná 393    968 01    Nová Baňa      
Súkromá ŠvP    Počúvadlianske Jazero 43    969 01    Počúvadlo      
Súkromné gymnázium    Družby 554/64    976 81    Podbrezová      
Súkromná SOŠ hutnícka    Družby 554/64    976 81    Podbrezová      
Gymnázium    Školská 3    987 01    Poltár      
SOŠ poľnohospodár.    Železničná 5    987 01    Poltár      

Stredná odborná škola, Železničná 5, 987 01 Poltár
tel.: 047/422 20 30, 047/422 22 64; e-mail: soup.poltar@mail.t-com.sk
web: www.soupoltar.edu.sk

Stredná odborná škola    Gen.Viesta 6    050 01    Revúca      
Gymnázium M.Kukučína    Vl. Clementisa 1166    050 01    Revúca      
Súkromná SOŠ    Železničná 2    050 01    Revúca      

Prvé slovenské literárne gymnázium, Železničná 260, 050 01 Revúca      
tel. 058/442 64 01, 058/ 488 10 20; e-mail: pslgrevuca@ferdonet.sk
web: www.pslgrevuca.edu.sk

Gymnázium M.Tompu s VJM    Daxnerova 42    979 01    Rimavská Sobota      
Obchodná akadémia    K. Mikszátha 1    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ poľnoh. a potravin.    Okružná 61    979 01    Rimavská Sobota      
Gymnázium    P. Hostinského 3    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ strojárska    Školská 15    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ strojárska    Školská 15    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ služieb    Športová 1    979 01    Rimavská Sobota      
SPŠ potravinárska    Športová 1    979 01    Rimavská Sobota      
Stred.odb.škola pre TPM    Príboj    976 13    Slovenská Ľupča      
Obch.akad. pre TPMI    Príboj    976 13    Slovenská Ľupča      
SOŠ farmaceutická    Príboj 554    976 13    Slovenská Ľupča      
Evanjelické gymnázium    Jesenského 836    980 61    Tisovec      
Stredná odborná škola    Jesenského 903    980 61    Tisovec      
Gymnázium    Hurbanova 34    982 01    Tornaľa      
Stred.odb.učil.pri RDM    Mierová 137    982 01    Tornaľa      
Učilište pri RDM    Mierová 137    982 01    Tornaľa      
Odborné učilište inter.    Mierová 49    982 01    Tornaľa      
SOŠ odevná    Šafárikova 56    982 01    Tornaľa      
Odborné učilište inter.    Švermova 1    976 46    Valaská      
Stred.škola podnikania    Strojárenská 22    976 46    Valaská-Piesok      
Stredná odborná škola    Poľná 10    990 01    Veľký Krtíš      
Gymnázium AHŠ    Školská 21    990 01    Veľký Krtíš      

Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 3, 960 49 Zvolen
tel.: 045/533 39 20; e-mail: eva.chylova@gymzv.sk; web: www.gymzv.sk

Súkromné konzervatórium    J.Kozačeka 4    960 01    Zvolen      
Súkromné gymnázium    J.Kozáčeka 4    960 01    Zvolen      
Stredná zdravotn.škola    J.Kozáčeka 4    960 81    Zvolen      
Stredná odborná škola    J.Švermu 1    960 01    Zvolen      
SOŠ služieb    Jabloňová 1351    961 50    Zvolen      
Obchodná akadémia    Lieskovská cesta 1    960 01    Zvolen      
SOŠ poľn. a služ.    Lieskovská cesta 1    960 01    Zvolen      
Spojená stredná škola    Lieskovská cesta 1    960 01    Zvolen      
SOŠ drevárska    Lučenecká cesta 17    960 01    Zvolen      
Súkromná SUŠ    Môťovská cesta 8164    960 01    Zvolen      
Gymnázium    Okružná 2469/129    960 01    Zvolen      
SPŠ dopravná    Sokolská 911/94    961 50    Zvolen      
Stredná odborná škola    Bystrická 4    966 81    Žarnovica      
Odborné učilište int.    Gottwaldova 70/43    991 06    Želovce      
SOŠ poľnohospodárska    Gottwaldova 70/43    991 06    Želovce      
Súkr. stred. odb. škola    Dr.Janského 10    965 01    Žiar nad Hronom      
Gymnázium    J. Kollára 2    965 01    Žiar nad Hronom      
SOŠ hotel.služ. a obch.    Jilemnického 1282    965 01    Žiar nad Hronom      
Súkromná OA    Ul.SNP 16    965 01    Žiar nad Hronom